Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o hrvatskom državljanstvu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vlaho Orepić OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, Nebrojeno puta sam upozorio na činjenicu da kršenjem procedure donošenja propisa dovodimo u pitanje zakonitost samog akta koji donosimo ali kako vidim da nema koristi od dosadašnjih dobronamjernih sugestija upozoravam OPET! 1. Obrazac prethodne procjene se sukladno uputama Ureda za zakonodavstvo se izrađuje isključivo na Nacrt prijedloga zakona a nikako na konačni zakon –ovim načinom postupanja a. direktno dovodite u pitanje rad Ureda za zakonodavstvo Vlade RH, b. postupate netransparentno, a što ne bi bilo prvi put, i isključujete u mogućnost komentara javnosti, prije izrade konačnog prijedloga Zakona c. dovodite Vladu RH je nezgodnu poziciju jer se obrazac prethodne procjene izrađuje u postupku izrade plana zakonodavnih aktivnosti za sljedeću godinu pa stoga u obrascu onda nikako ne može biti navedeno da će se izmjena zakona donijeti u 2019. godini već samo u 2020 godini u suprotnom ste taj obrazac trebali dostaviti putem e savjetovanja u 2018. godini ( a što niste) i uvrstiti ga u plan zakonodavnih aktivnosti u 2019. godini 2. Ukoliko ste sve ove postupke do sada ignorirali molim vas da uz obrazac i date na uvid sam konačni prijedlog zakona a ne da samo navedete“ obrazac prethodne procjene s konačnim prijedlogom zakona“. Što javnost može vidjeti iz samog obrasca prethodne procjene ako nije na uvid dobila Konačni prijedlog zakona? Isto tako molim obrazloženje kada je nacrt prijedloga ovog Zakona bio objavljen u e savjetovanju obzirom da prethodna izmjena zakona a koja je u saborskoj proceduri bila u lipnju 2019. godine još nije ni obavljena u narodnim novinama a vi već Zakon ponovno mijenjate. 3. Kako na uvid nemam a kao i svi drugi građani konačni nacrt prijedloga Zakona molim za obrazloženje što bi se to u samom tekstu zakona mijenjalo obzirom na Zakon o sustavu državne uprave a kojim poslove državne uprave sad preuzimaju županije i jedinice lokalne samouprave. Naime osobno sam provjerio u matičnom Uredu da na domovnici koju izdaje Ured nema niti jednog podataka koji se mijenja osim pečata tijela koji na kraju referent stavlja, a u samom Zakonu o državljanstvu o tome govori samo članak 24. , ili planirate mijenjati i izgled domovnice o čemu je do sada odlučivao ministar. 4. Napominjem vam da u tom slučaju niti ovaj obrazac nije ispravno popunjen jer to tada predstavlja trošak koji se mora naznačiti i izračunati i dati javnosti na uvid. Posebno molim cijenjeno tijelo da mi u odgovoru ne dostavi odgovor „prima se na znanje“ jer iz iskustva s navedenim Ministarstvom iz prethodnih e savjetovanja obično se ništa nakon tog ne primi na znanje i ne promjeni. Nije prihvaćen S obzirom da se u konkretnom slučaju radi o potrebi donošenja ad hoc zakona, odnosno zakona koji nije uvršten u Plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu, bilo je potrebno, u skladu s člankom 16. Zakona o procjeni učinaka propisa („Narodne novine“, br. 44/17.) provesti Prethodnu procjenu, a stručni nositelj izrade je bio dužan, u okviru Prethodne procjene, provesti savjetovanje u trajanju od najmanje 15 dana. U Obrascu prethodne procjene navedeni su razlozi za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu. Također, nakon provedene Prethodne procjene, u razdoblju od 8. do 22. kolovoza 2019. godine provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, s Konačnim prijedlogom zakona iz kojega je vidljiv obuhvat predloženih izmjena kao i razlozi radi kojih se pristupilo njegovoj izradi.