Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjenama zakona o prijevozu u cestovnom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Žele obrt za prijevoz putnika OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Poštovani ovim putem predlažemo izmjenu zakona zbog nerealnog tržišnog natjecanja i zbog dovođenja prijevoznika koji obavljaju javni linijski prijevoz putnika u nepovoljan položaj u odnosu na shuttle prijevoz.Naime već smo pisali primjedbe na e savjetovanju o zakonu o prijevozu u cestovnom prometu a koje su djelomično prihvaćene ali nisu provedene u zakon. Trenutno se na tržištu obavlja shuttle prijevoz putnika na zračnoj luci Split s ugovorom koji nije sklopljen temeljem javnog natječaja niti zakona o javnoj nabavi a samim tim se pogoduje samo jednom prijevozniku jer zračna luka sklapa ugovor s tim istim prijevoznikom bez javnog natječaja ili javne nabave. Isto tako zračna luka dovodi u nepovoljan položaj prijevoznike koji obavljaju prijevoz na direktnoj liniji između zračne luke i središta grada jer se shuttle prijevoz obavlja na istim polascima kad i direktni linijski prijevoz s tim da shuttle prijevoz može u svako doba promijeniti vrijeme polaska ili čeka dok se autobus napuni ili ako nema dovoljno putnika tada i ne vozi što dovodi u nepovoljana položaj prijevoznike koji obavljaju linijski prijevoz po unaprijed utvrđenom voznom redu. Stoga Vas molimo da uvrstite prijedlog izmjene zakona o prijevozu u cestovnom prometu Važeći zakon Članak 4. 50. shuttle prijevoz je prijevoz putnika koji se obavlja vozilima kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno i osam + jedno putničko mjesto ili vozilima kategorije M2 ili M3 isključivo između zračnih luka i hotela odnosno središta grada, na temelju pisanog ugovora koji je sklopljen između prijevoznika i zračne luke i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza putnika Prijedlog Opći pojmovi Članak 4. 50. shuttle prijevoz je prijevoz putnika koji se obavlja vozilima kategorije M1 kapaciteta sedam + jedno i osam + jedno putničko mjesto ili vozilima kategorije M2 ili M3 isključivo između zračnih luka i hotela odnosno središta grada, na temelju pisanog ugovora koji je sklopljen putem javnog natječaja ili javne nabave između prijevoznika i zračne luke a koji se ne smije preklapati s javnim direktnim linijskim prijevozom. Shuttle prijevoz putnika u zračnim lukama na kojima postoji direktni javni linijski prijevoz putnika do središta grada može se obavljati samo uz zaštitno vrijeme od 20 min prije i poslije u odnosu na postojeći vozni red direktne linije ili uz suglasnost prijevoznika koji obavlja javni liniijski prijevoz Postojeći zakon IV.c Shuttle prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu Obavljanje shuttle prijevoza Članak 45. (1) Shuttle prijevoz može obavljati prijevoznik koji ima licenciju za javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika. (2) Prijevoznik na vozilu kojim se obavlja prijevoz iz stavka 1. ovoga članka mora na vidljivom mjestu imati istaknutu oznaku vrste prijevoza, oznaku relacije na kojoj se prijevoz obavlja, cjenik i vrijeme polaska. (3) Za vrijeme obavljanja shuttle prijevoza putnika vozač u vozilu mora imati presliku ugovora o obavljanju shuttleprijevoza, cjenik i dokumente iz članka 43. stavka 1. podstavka 6. i 10. ovoga Zakona. (4) Shuttle prijevoz putnika prijevoznik mora obavljati sukladno definiciji iz članka 4. stavka 1. točke 50. ovoga Zakona i ne smije imati obilježja drugih oblika prijevoza. Prijedlog Članak 45 (1) Shuttle prijevoz može obavljati prijevoznik koji ima licenciju za javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika. (2) Prijevoznik na vozilu kojim se obavlja prijevoz iz stavka 1. ovoga članka mora na vidljivom mjestu imati istaknutu oznaku vrste prijevoza, oznaku relacije na kojoj se prijevoz obavlja, cjenik i vrijeme polaska. (3) Za vrijeme obavljanja shuttle prijevoza putnika vozač u vozilu mora imati presliku ugovora o obavljanju shuttle prijevoza, cjenik i dokumente iz članka 43. stavka 1. podstavka 6. i 10. ovoga Zakona. (4) Shuttle prijevoz putnika prijevoznik mora obavljati sukladno definiciji iz članka 4. stavka 1. točke 50. ovoga Zakona i ne smije imati obilježja drugih oblika prijevoza. (5) Shuttle prijevoz između zračnih luka i autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u gradu ne smije se obavljati ako postoji direktna linija bez usputnog zaustavljanja između zračne luke i autobusnog kolodvora ili putničkog terminala u gradu odnosno smije se obavljati uz zaštitno vrijeme od 20 minuta u odnosu na direktnu liniju ili manje od 20 minuta uz suglasnost prijevoznika (6) Shuttle prijevoz putnika se mora obavljati sukladno definiciji iz članka 4. stavka 1. alineje 50. ovog Zakona i ne smije imati obilježja drugih oblika prijevoza. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se ne odnosi na predložene izmjene Zakona o prijevozu, a kojima se predmetni Zakon samo usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19).
2 Žele obrt za prijevoz putnika OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani Na savjetovanju koje je provedeno od 01.12.2017 do 31.12.2017 o zakonu o prijevozu u cestovnom prometu stavili smo primjedbe na čl.4 i čl.45 a koji su djelomično prihvaćeni ali u zakonu o prijevozu u cestovnom prometu nisu provedeni pa nas zanima zašto nisu promjene uvrštene u zakon i koja je svrha e savjetovanaj u nastavku vam dostavaljamo kopije savjetovanaja. Žele obrt za prijevoz putnika 29.12.2017 18:28 0 0 predlažemo da se u članak 45 izmjeni i da glasi (1) Shuttle prijevoz može obavljati prijevoznik koji ima licenciju za javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika. Prijevoz se može obavljati autobusima i osobnim vozilima kapaciteta 8+1 putničko mjesto (2) Vozila kojima se obavlja prijevoz iz stavka 1. ovoga članka moraju na vidnom mjestu imati oznaku vrste prijevoza, oznaku relacije na kojoj se prijevoz obavlja i cjenik. (3) Za vrijeme obavljanja shuttle prijevoza putnika, vozač u vozilu mora imati ugovor o obavljanju shuttle prijevoza, cjenik i dokumente iz članka 43. stavka 1. alineje 6., 10. i 11. ovoga Zakona. (4) Shuttle prijevoz između zračnih luka i autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u gradu ne smije se obavljati u slučaju da postoji direktna linija bez usputnog zaustavljanja između zračne luke i autobusnog kolodvora ili putničkog terminala u gradu odnosno smije se obavljati uz zaštitno vrijeme od 15 minuta u odnosu na direktnu liniju ili manje od 15 minuta uz suglasnost prijevoznika (5) Shuttle prijevoz putnika se mora obavljati sukladno definiciji iz članka 4. stavka 1. alineje 47. ovog Zakona i ne smije imati obilježja drugih oblika prijevoza. DJELOMIČNO PRIHVAĆENO - Shuttle prijevoz se obavlja isključivo temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i zračne luke te se nesmije preklapati sa javnim linijskim prijevozom, pa kao takav ne prolazi proceduru usklađivanja voznih redova i nema niti potrebe za istim. Žele obrt za prijevoz putnika 29.12.2017 18:23 0 0 Poštovani predlažemo da se u članak 4 st 1 alineja 47 doda točka 2 i da glasi 1.»shuttle prijevoz« je prijevoz putnika između zračnih luka i hotela odnosno autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u gradu, koji se obavlja isključivo kao direktan prijevoz bez usputnog ulaska putnika u vozilo ili izlaska putnika iz vozila, na temelju ugovora koji je sklopljen između prijevoznika i zračne luke i koji nema obilježja drugog oblika prijevoza putnika, .2.»shuttle prijevoz« između zračnih luka i hotela odnosno autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u gradu ne smije se obavljati u slučaju da postoji direktna linija bez usputnog zaustavljanja između zračne luke i hotela odnosno autobusnog kolodvora ili putničkog terminala u gradu odnosno smije se obavljati uz zaštitno vrijeme od 10 ili 20 minuta u odnosu na direktnu liniju. naime prijedlogom zakona i dosadašnjim zakonom dešava se da prijevoznik koji ima sklopljen ugovor sa zračnom lukom obavlja shuttle prijevoz u isto vrijeme kad i prijevoznik koji obavlja redovni direktni linijski prijevoz samim time dovodi se u nepovoljan položaj prijevoznik koji vozi liniju jer prijevoznik mora voziti po unaprijed utvrđenom redu vožnje dok shuttle prijevoznik vozi kad se napuni autobus a samim time se dovodi u pitanje i ekonomska isplativost održavanja linije, također napominjemo da je nejasno u stavku 1 između kojih zračnih luka i hotela odnosno autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u gradu se smije obavljati shuttle prijevoz dali između jedne zračne luke i hotela odnosno autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u sve gradove na području cijele RH ili samo prijevoz putnika između zračnih luka i hotela odnosno autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u gradu na čijem području se nalazi zračna luka jer ovakvim nejasnim pisanjem dolazi do različitog tumačenja zakona a samim time i do moguće zlouporabe shuttle prijevoza. isto tako predlažemo da se u članak 45 izmjeni i da glasi (1) Shuttle prijevoz može obavljati prijevoznik koji ima licenciju za javni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu ili licenciju Zajednice za prijevoz putnika. Prijevoz se može obavljati autobusima i osobnim vozilima kapaciteta 8+1 putničko mjesto (putničko kombi vozilo). (2) Vozila kojima se obavlja prijevoz iz stavka 1. ovoga članka moraju na vidnom mjestu imati oznaku vrste prijevoza, oznaku relacije na kojoj se prijevoz obavlja i cjenik. (3) Za vrijeme obavljanja shuttle prijevoza putnika, vozač u vozilu mora imati ugovor o obavljanju shuttle prijevoza, cjenik i dokumente iz članka 43. stavka 1. alineje 6., 10. i 11. ovoga Zakona. (4) Shuttle prijevoz između zračnih luka i autobusnih kolodvora ili putničkih terminala u gradu ne smije se obavljati u slučaju da postoji direktna linija bez usputnog zaustavljanja između zračne luke i autobusnog kolodvora ili putničkog terminala u gradu odnosno smije se obavljati uz zaštitno vrijeme od 15 minuta u odnosu na direktnu liniju ili manje od 15 minuta uz suglasnost prijevoznika (5) Shuttle prijevoz putnika se mora obavljati sukladno definiciji iz članka 4. stavka 1. alineje 47. ovog Zakona i ne smije imati obilježja drugih oblika prijevoza. isto tako moramo napomenuti da se prijedlogom zakona daje ovlast samo zračnim lukama da sklapaju ugovore s prijevoznicima a kako znamo trgovačka društva u državnom vlasništvu su obveznici javne nabave pošto se ovdje ne radi o javnoj nabavi naime u zakonu o javnoj nabavi N.N.120/16 u čl 1 st.2 kaže (2) Javna nabava u smislu ovoga Zakona je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga koje nabavlja jedan ili više naručitelja od gospodarskih subjekata koje su ti naručitelji odabrali, bez obzira na to jesu ii roba, radovi ili usluge namijenjene javnoj svrsi. a u čl.3 st.32 kaže. ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor, sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više gospodarskih subjekata i jednog ili više naručitelja, čiji je predmet izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga. s obzirom da većina zračnih luka sklapa nenaplatne ugovore za shuttle prijevoz s prijevoznicima samim time nisu obveznici javne nabave i tako zračne luke samovoljno biraju tko će obavljati shuttle prijevoz pa bi se trebalo navesti putem javnog natječaja ili javne nabave. s poštovanjem Željko Miloloža DJELOMIČNO PRIHVAĆENO - Shuttle prijevoz se obavlja isključivo temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i zračne luke te se nesmije preklapati sa javnim linijskim prijevozom, pa kao takav ne prolazi proceduru usklađivanja voznih redova i nema niti potrebe za istim. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se ne odnosi na predložene izmjene Zakona o prijevozu, a kojima se predmetni Zakon samo usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19).
3 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Vezano za izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika ovim putem predlaže izmjenu Zakona na način da se u članku 33. obriše stavak 7. budući je isti protivan Uredbi 1370/2007, jer kroz zakonsko priznavanje stečenih prava iz dozvola ili koncesija za obavljanje javnog županijskog linijskog prijevoza i provedbu toga prava kroz predloženi Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu onemogućava tržišno natjecanje i stvara monopolistički položaj postojećih prijevoznika, osobito na županijskim tržištima javnog linijskog prijevoza, sve kako je objašnjeno i dokumentirano u dosadašnjoj komunikaciji i u toku javnog savjetovanja o prijedlogu Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se ne odnosi na predložene izmjene Zakona o prijevozu, a kojima se predmetni Zakon samo usklađuje sa Zakonom o sustavu državne uprave (NN 66/19).
4 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, Na otocima ima djece ostecenog sluha koji idu u redovnu skolu, kod logopeda, sportske i slicne aktivnosti u grad Split kojima takodjer treba osigurati besplatno putovanje trajektom. Takodjer, za odrasle osobe 100% tjelesnog ostecenog sluha treba osigurati besplatni prijevoz trajektom. Lp SUG SDŽ Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Primjedba se ne odnosi na područje koje se uređuje Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.