Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Drazen Dumancic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ŠUMSKOM REPRODUKCIJSKOM MATERIJALU Dodati pasus da se podnošenje zahtjeva dostavlja na propisanom obrascu u elektronskom obliku. Nije prihvaćen Predmet izmjene Zakona odnosi se na usklađivanje s odredbama Zakona o sustavu državne uprave u dijelu koji se odnosi na povjeravanje poslova jedinicama područne (regionalne) uprave. Nadalje, način dostave dokumentacije u postupcima koji se provode sukladno Zakonu o šumskom reprodukcijskom materijalu propisan je podzakonskim aktima koji proizlaze iz Zakona.