Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlog Pravilnika o financijsko-materijalnom poslovanju sudova i državnih odvjetništava sa strankama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marija Mažar PRAVILNIK O FINANCIJSKO-MATERIJALNOM POSLOVANJU SUDOVA I DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA SA STRANKAMA Do 2016. materijalno financijsko poslovanje sa strankama je bilo u nadležnosti financijsko- materijalnog odjela (Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju općinskih …. NN 9/1975). Donošenjem ovog Pravilnika 30.6.2016. NN 58/16 poslovanje/evidencije je podijeljeno u dvije ustrojstvene jedinice i to financijsko-materijalni odjel i sudsku pisarnicu (članak 29., 30. i 31). 2015. dolazi do spajanja sudova pa tako i financijsko- materijalnih poslova, a već 2016. do vođenja pojedinih evidencija na dvije strane u financijsko-materijalnim odjelima i sudskim pisarnicama za što službenici pisarnica nisu imali dovoljno iskustva jer su se godinama sve evidencije vodile u financijsko-materijalnim odjelima. 2019. spojeni sudovi se razdvajaju ili razdvojeni spajaju i postavlja se pitanje što sa podacima u pisarnicama obzirom da financijsko-materijalni odjel dijeli sudbinu suda odnosno spaja se ili razdvaja dok pisarnica određenog suda ostaje sa podacima o predmetima koji su prešli u nadležnost drugog suda, postojećim predmetima spajanjem i razdvajanjem dodjeljuje se novi broj prelaskom u pisarnicu tako nastalog suda (spajanjem/razdvajanjem). Nadalje, službenicima pisarnice redovito dolaze izvješća e-mailom iz Fine koja nema saznanja o razdvajanju/spajanju promjeni broja predmeta, pa pisarnica pored svojih redovitih poslova, nakon provjere na koji predmet se odnosi podatak o npr. uplati, istu obavijest šalje onoj pisarnici kod koje je spis trenutno aktivan na novi broj predmeta te pisarnice-kako ne bi došlo do neosnovane ovrhe. Iz svih gore navedenih razloga potrebno je financijsko-materijalno poslovanje sa strankama i dalje biti u nadležnosti predsjednika suda, suca i financijsko-materijalnog odjela (po starom je to bio voditelj ili računopolagač). Isto tako potrebno je mijenjati članak 29. na način da je primjerak naloga za plaćanje ….. potrebno dostaviti financijsko-materijalnom odjelu (nalog izdaje i potpisuje sudac a ispisuje se u referadi ili dr. ovisno o organizaciji, a po najnovijem ispisuje se putem ePošte) kao i podatak o datumu uručenja koji datum uručenja je moguće nakon određenog roka od otpreme provjeriti kroz eSpis. U članku 30. i 31. riječi službenik sudske pisarnice zamijeniti riječima službenik financijsko-materijalnog odjela. Marija Mažar Nije prihvaćen Zbog tijeka poslovnih procesa u sudu sve poslove financijsko-materijalnog poslovanja sa strankama nije moguće ograničiti isključivo na posebne ustrojstvene jedinice pri uredu predsjednika suda.