Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o održivom gospodarenju otpadom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Anton Karabaić ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 1. Cijenjeni, mišljenja sam da nije važno tko će vršiti nadzor zakonitosti Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada iz članka 30.stavka 7.Zakona već je važno i treba biti u cilju da se već jednom stane na kraj tim monopolistima.Sramota da Ponikve eko otok Krk još uvijek nisu uvele evidenciju o preuzetom otpadu( a trebale su još 01.11.2018.) i naplačuju 2 pražnjenja koja uopće nisu preuzeli a cijenu obvezne minimalne javne usluge izračunavaju po m2 nekretnine.Zar za takove ne postoji kazna i dokle će ovako monopolisti protuzakonito raditi? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Ante Tičić ZAKON O IZMJENI ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, Članak 1. Predlaže brisanje dio teksta stavka 1. iza riječi "nadležna županija", i to riječi: "osim u dijelu koji utvrđuje cijenu obvezne minimalne javne usluge i ugovorne kazne za što nadzor zakonitosti obavlja Ministarstvo". Obrazloženje: Odredba članka 30.stavak 7. Zakona ne utvrđuje cijenu obvezne minimalne javne usluge ni ugovornu kaznu, pa odredba da nadzor zakonitosti cijene obvezne minimalne javne usluge i ugovorne kazne - odredbe koja nije utvrđena Zakonom mišljenja sam da i ne može biti utemeljenje za utvrđivanje nadzora zakonitosti koje nisu utvrđene Zakonom. Nije prihvaćen Obračun cijene javne usluge je propisan u članku 33. stavku 2. Zakona i u Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom.