Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o pokazateljima rizika za procjenu rizika od uporabe pesticida

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić PRILOG I., Usklađeni pokazatelj rizika br. 1: usklađeni pokazatelj rizika temeljen na opasnosti, koji se temelji na količinama aktivnih tvari koje su stavljene na tržište u sredstvima za zaštitu bilja u skladu s Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009.) (dalje u tekstu: Uredba 1107/2009) Osnovna primjedba na ovakav način skupljanja podataka je da numerički podatak o količinama aktivnih tvari stavljenih na tržite u sredstvima za zaštitu bilja ne može biti pokazatelj rizika, nego samo indikator uporabe aktivnih tvari a time i pesticida. Rizik ili stvarna opasnost bila bi količina tih tvari korištena po jedinici obrađene poljoprivredne površine, a realni pokazatelj analitičko određivanje u voću, povrću, tlu i vodi. Potencijalni rizik a time i opasnost kako se sugerira a na koji se zbog statistike referira ovaj Pravilnik je daleko od stvarnoga rizika i opasnosti i može utjecati na konačnu odluku restrikcije za pojedine pesticide ali i na dopuštenost uporabe pojedinih pesticida iz viših skupina opasnosti. Zato predlažem da se naslov pravilnika prilagodi stvarnom smislu skupljanja podataka u PRAVILNIK O POKAZATELJIMA UPORABE PESTICA ZA STATISTIČKE POTREBE. U tom smislu se treba prilagoditi tekst ne ističući niti potencirajući riječ rizik, opasnost kao osnovu za ovu statistiku prikupljanja podataka o pesticidima i aktivnim tvarima. Nije prihvaćen Poštovani, Zahvaljujemo na Vašem komentaru. Nismo u mogućnosti prihvatiti Vaš prijedlog jer predmetni Pravilnik tj. Direktiva koju preuzima Pravilnik ne služi za prikupljanje statističkih podataka. S poštovanjem, Vlado Novaković