Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom porezu na motorna vozila

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Solventa services j.d.o.o. PRILOG 1., 2. ANALIZA POSTOJEĆEG STANJA Temeljem novog zakona koji je stupio na snagu 01.01.2018. nije potrebna ovjera kupoprodajnih ugovora od strane posrednika niti javnog bilježnika. Na taj način je omogućena manipulacija sa kupoprodajnim ugovorima jer se sa sigurnošću ne može utvrditi tkoo je navedeni ugovor potpisao. Starim zakonom je bilo propisano da ugovor mora biti potpisan od strane prodavatelja i ovjeren kod posrednika ili javnog bilježnika sa svim elemenitma (OIB, Broj osobne iskaznice, mjesto izdavanja) što sada više nije potrebno. Na novim ugovorima je samo upisan OIB koji se nalazi i na prometnoj dozvoli te se sa sigurnošću ne može znati da li je prodavatelj osobno potpisao ugovor ili ne. Ponovno uvođenje potpisa kod posrednika ili javnog bilježnika je nužno za ispravnost kupoprodaje vozila. Nije prihvaćen U slučaju kupoprodaje rabljenog motornog vozila nakon 1.1.2018. više nije potrebno ovjeravati potpis prodavatelja kod javnog bilježnika već, nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora, kupac s istim kod tijela nadležnog za registraciju motornih vozila obavlja prijenos vlasništva odnosno registraciju motornog vozila na svoje ime. Cilj izmjena i dopune Zakona o posebnom porezu na motorna vozila bio je postupak prijave stjecanja rabljenih motornih vozila kao i plaćanja svih davanja u vezi istog, učiniti bržim i jednostavnijim za stjecatelje rabljenih motornih vozila, omogućavanjem obavljanja svih radnji u svezi motornih vozila na jednom mjestu. Ponovnim uvođenjem obveze ovjere kupoprodajnih ugovora ne bi se postigla svrha pojednostavljenja postupka stjecanja i registracije vozila.