Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, s Konačnim prijedlogom zakona i Obrascem Iskaza o procjeni učinka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Koprivničko-križevačka županija ZAKONA O DADILJAMA, Članak 1. U konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o dadiljama, trebalo bi u cijelom tekstu Zakona o dadiljama („Narodne novine“, broj 37/13.) riječi: „obiteljski centar“ i „nadležni obiteljski centar“ zamijeniti s riječima: „centar za socijalnu skrb“ i „nadležni centar za socijalnu skrb“ jer su na temelju članka 276. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.) prestali postojati obiteljski centri, a prava i obveze postojećih obiteljskih centara preuzeli su centri za socijalnu skrb u sjedištu županije. Nije prihvaćen Slijedom Zaključka Vlade Republike Hrvatske od dana 18. srpnja 2019., utvrđen je popis zakona uključujući i Zakon o dadiljama, kojima je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave, koje treba izmijeniti radi prestanka ureda državne uprave i povjeravanja dijela odnosnih poslova županijama. Slijedom navedenog, izmjene ovog zakona isključivo su usmjerene na provedbu zadaća određenih predmetnim Zaključkom.