Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Karol Jurišić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA   Ja član Hrvatskih suverenista sam protiv tog KONAČNOG PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENA MA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH AKTIVNOSTI, IZBORNE PROMIDŽBE I REFERENDUMA, jer ne smiju se referendumske inicijative izjednačavati sa političkim strankama ni ludilu - bolje da iste sekunde treba odbiti taj zakon jer ovo nije za primjenu S poštovanjem Član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Opći komentar primljen na znanje. Isti se ne odnosi na pitanja koja se uređuju ovim izmjenama Zakona.
2 Gong KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA  , Članak 1. Stavak 1. članka 22. u važećem Zakonu glasi: "Evidenciju o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica samouprave i nezavisnim vijećnicima vode uredi državne uprave u županijama, do uspostave jedinstvenog registra jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave." Predloženim izmjenama se, dakle, odustaje od ideje o uvođenju jedinstvenog registra. Gong izmjenu članka 22. stavka 1. smatra korakom unatrag zato što država time bježi od uspostavljanja jedinstvenog registra dok istovremeno uvodi kaznu za općine koje ne bi dostavile podatke županijama. Prihvaćen Prihvaća se. Što se tiče prekršajne sankcije za nedostavljanje obavijesti o promjenama podataka iz evidencije nadležnom tijelu koje vodi evidenciju, ista je propisana i važećim zakonom