Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor