Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Gong KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI  , Članak 1. Pod dužnosnike u članku 3. stavak 1. treba dodati: hrvatski zastupnici u europskom parlamentu, veleposlanike i članove konzularnih predstavništva, zamjenika ravnatelja policije, zamjenike ravnatelja porezne uprave, zamjenike ravnatelja carinske uprave, članove Nadzornog odobra HRT-a, predsjednike i članove uprava trgovačkih društava koje su u vlasništvu JLRS_a, kao i članove Skupštine Grada Zagreba (te svih predstavničkih tijela JLRS-a) Primljeno na znanje Primljeno na znanje Izmjena ovog zakona odnosi se samo na usklađivanje sa Zakonom o sustavu državne uprave, te će navedeni prijedlog biti uzet u razmatranje pri izradi cjelovitog novog Zakona.