Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zakladama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Karol Jurišić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI   Ja član Hrvatskih suverenista sam da u KONAČNOM PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAKLADAMA da se uvede financijska kontrola zaklada - zakladu Georga Soroša treba kontrolirati S poštovanjem Član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Prijedlog nije vezan uz predmetne izmjene i dopunu Zakona.
2 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  , Članak 3. U članku 3. stavku 1. treba navesti da se mijenja i članak 17. stavak 6. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18.) u kojem riječi: „nadležni ured“ treba zamijeniti s riječima: „nadležno upravno tijelo“. Naime članak 17. stavak 6. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18.) glasi: „(6) Primjerak statuta zaklade nadležni ured ovjerava i uz rješenje o upisu u registar zaklada dostavlja zakladi.“. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  , Članak 9. U članku 9. stavku 2. (odnosi se na stavak 4. članka 39. Zakona) treba riječi: „obvezni prekršajni nalog“ zamijeniti s riječima: „obavezni prekršajni nalog“ radi usklađivanja naziva tog akta s člankom 239. i dr. Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, br. 107/07., 39/13., 157/13. 110/15. i 70/17. i 118/18.). Prihvaćen Prihvaća se.
4 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  , Članak 12. U članku 12. treba dodati da se mijenja i članak 43. stavak 4. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18.) u kojem riječi: „nadležni ured“ treba zamijeniti s riječima: „nadležno upravno tijelo“ u odgovarajućem padežu. Naime članak 43. stavak 4. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18.) sada glasi: „Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.“. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Koprivničko-križevačka županija KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI  , Članak 15. U članku 15. stavku 3. riječi: „točki 3.“ treba zamijeniti s riječima: „točkama 1. i 3.“ jer članak 46. stavak 6. točka 1. Zakona o zakladama („Narodne novine“, broj 106/18.) glasi: „ne provedbe likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka (članak 43. stavak 4.)“. Prihvaćen Prihvaća se.