Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA OBAVLJANJE POSLOVA SAVJETOVANJA, INFORMIRANJA I IZOBRAZBE  POTROŠAČA Da li se radi o neizmjenjenom odnosno ponovljenom prijedloga Pravilnika dopunjenog neodostajućim prilozima već objavljenog 19.06.2019. a na koji još nisu pristigli odgovori. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Prijedlogu pravilnika o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača 19.06.2019. 21.07.2019. 21.08.2019 Primljeno na znanje Predmet ovog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je neizmijenjeni Pravilnik o stručnom ispitu za obavljanje poslova savjetovanja, informiranja i izobrazbe potrošača dopunjen prilozima koji čine sastavni dio Pravilnika. Odgovori na komentare dostavljeni na Javno savjetovanje o istom Pravilniku javno su objavljeni i može im se pristupiti na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=11136.