Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O UVJETIMA SMJEŠTAJA, OPREME, ZAŠTITE I OBRADE ARHIVSKOGA GRADIVA TE BROJU I STRUKTURI STRUČNOG OSOBLJA ARHIVA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatsko arhivističko društvo PRAVILNIK Predlaže se naziv: Pravilnik o uvjetima smještaja, opremi, zaštiti i obradi arhivskoga gradiva te o broju i strukturi stručnoga osoblja arhiva. Nije prihvaćen Navedeni naslov Pravilnika je iz Zakona o arhivskom gradiva i arhivima.
2 Hrvatsko arhivističko društvo II. SMJEŠTAJ I OPREMA, Članak 4. Pretpostavka je da se u stavku 2, red 5 ne misli na nebesko tijelo Sunce, nego o pojmu koji se odnosi na pojam sunca u općenitijem smislu izvora svjetlosti, u kojemu se slučaju rabi opisni pridjev – sunčana svjetlost. Nije prihvaćen Misli se na sunčevu svjetlost koja utječe na arhivističko gradivo.
3 Hrvatsko arhivističko društvo II. SMJEŠTAJ I OPREMA, Članak 8. Stavak 2, red 6, valja ispraviti „… primjereno uređene i opremljene“ u: „… primjereno uređen i opremljen“ Prihvaćen Prihvaćeno
4 Hrvatsko arhivističko društvo II. SMJEŠTAJ I OPREMA, Članak 9. Stavak 1, red 1 i 2, predlaže se izmijeniti „… osoba, u radno vrijeme i izvan radnog vremena, opremljeni …“ u: „… osoba, u radno vrijeme i izvan njega, opremljeni …“ Nije prihvaćen Nije prihvaćeno, odredba je dovoljno jasna.
5 Martina Krivić Lekić II. SMJEŠTAJ I OPREMA, Članak 9. čl. 9. st.2. odredba o potrebi ormara u koji se zaključava gradivo u okviru radnog procesa je neprihvatljiva iz nekoliko razloga. Stvaranje dodatnih procedura otežava i produžuje posao na sređivanju i obradi. Pospremanje posla i zaključavanje remeti cijeli proces rada na fondu. Isto tako radni prostor se dodatno smanjuje smještanjem novih ormara koji zapravo nemaju neku konkretnu svrhu. Arhivi su sigurne ustanove, često s videonadzorom i autorizacijom ulaska u zgradu. Ukoliko postoje problemi sa sigurnošću oni bi se trebali rješavati na drugoj razini, s postavljanjem pravila djelatnicima. Nije prihvaćen U odredbi se govori o radnim, a ne spremišnim prostorima.
6 Martina Krivić Lekić II. SMJEŠTAJ I OPREMA, Članak 10. čl. 10. st.1. ormar u koji se zaključava gradivo u okviru radnog procesa stvara dodatne procedure, otežava i produžuje posao na restauraciji. Arhivi su sigurne ustanove i nema potrebe za ovakvim dodatnim poslovima i ormarima koji dodatno smanjuju radni prostor i povećavaju troškove opremanja arhiva. Što sa gradivom velikih formata? Dio arhiva biti će u stalnom prekršaju jer neće moći osigurati dodatan prostor za te postupke. Pitanje sigurnosti gradiva u obradi trebalo bi se rješavati u ustanovama gdje postoji taj problem. Predlažem da se ova odredba unutar st.1 odbaci. Nije prihvaćen Prostori za restauraciju i konzervaciju moraju biti opremljeni opremom za sigurnu pohranu gradiva koje je preuzeto za restauraciju i konzervaciju.
7 Hrvatsko arhivističko društvo II. SMJEŠTAJ I OPREMA, Članak 11. Predlaže se da stavak 2. glasi: „Na ulazu u objekt koji je otvoren za korisnike i posjetitelje arhiv je dužan osigurati dežurstvo radi nadzora ulaska i informiranja posjetitelja, a prema mogućnostima ugraditi i odgovarajuću opremu za nadzor.“ Naime, postoji niz konkretnih slučajeva da snimke nastale radom opreme za nadzor nisu bile od pomoći kod situacija neovlaštenoga ulaska u prostor pojedinih arhiva (i ne samo njih, nego i drugih ustanova – što je općepoznata situacija). Osim toga, oprema na ulazu ne nadzire daljnje kretanje posjetitelja kroz prostore arhiva, dok dežurna osoba osigurava osobni nadzor posjetitelja do ulaska u ciljanu prostoriju, odnosno, do pojave i pratnje drugoga ovlaštenog zaposlenika. Nije prihvaćen Prijedlog nije razumljiv jer predloženo već stoji u odredbi.
8 Martina Krivić Lekić II. SMJEŠTAJ I OPREMA, Članak 12. čl. 12. st. 4. Arhivi se posljednjih godina ponose ˝otvaranjem vrata˝ i povećanjem dostupnosti gradiva. Ideja da u čitaonici treba prostor u koji će se smještati korisnici kada je stanka u radu (pretpostavljam za gablec) uz to što je krajnje birokratska, otežava pristup gradivu. Rijeti korisnici i istraživači žele prekidati rad i imaju vremena čekati pola sata. Arhivi bi taj problem trebali rješavati preraspodjelom poslova. Predlažem da se ova stavka izmjeni. Nije prihvaćen Odredba se odnosi na stanku u radu korisnika, a ne arhivske ustanove ili njezinih zaposlenika.
9 Nenad Bukvić PRAVILNIK, III. STRUČNI DJELATNICI U glavi III. nedostaju odredbe o minimalnom broju i strukturi stručnih djelatnika u arhivima u sastavu. Člankom 44. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima određeni su samo uvjeti u pogledu voditelja takvoga arhiva. Nije prihvaćen Arhiv u sastavu je samo mogući ustrojbeni oblik bilo koje vrste arhiva.
10 Hrvatsko arhivističko društvo III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 16. U članku 16. alineji 2. predlaže se: "dva stručna djelatnika od kojih je jedan arhivist a drugi arhivski tehničar" Nije prihvaćen Zadržan je postojeći standard.
11 Hrvatsko arhivističko društvo III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 16. U članku 16. alineji 3. iza drugoga zareza nedostaje veznik „te“ Prihvaćen Prihvaćeno
12 Tomislav Car III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 16. Umjesto pojma konvencionalno/nekonvencionalno gradivo predlažemo korištenje pojma gradivo u fizičkom ili analognom obliku kako je navedeno u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. Nije prihvaćen Radi se o drugačijoj vrsti podjele gradiva. Odredba se odnosi na svo gradivo koje se ne može čitati bez tehničkih pomagala, a nije digitalno.
13 Tomislav Car III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 17. Umjesto pojma konvencionalno/nekonvencionalno gradivo predlažemo korištenje pojma gradivo u fizičkom ili analognom obliku kako je navedeno u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. Nije prihvaćen Radi se o drugačijoj vrsti podjele gradiva. Odredba se odnosi na svo gradivo koje se ne može čitati bez tehničkih pomagala, a nije digitalno.
14 Hrvatsko arhivističko društvo III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 18. U članku 18. alineji 3. iza drugoga zareza nedostaje veznik „te“ Prihvaćen Prihvaćeno
15 Nenad Bukvić III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 18. Predlažem i kod te skupine arhiva dodati uvjet o jednom stručnom djelatniku ili djelatniku informatičke struke za obavljanje poslova upravljanja IT infrastrukturom i podrškom radnim procesima. Nije prihvaćen Smatramo da je ovakvoj vrsti arhiva potrebno propisati samo nužne uvjete za zaštitu gradiva.
16 Tomislav Car III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 18. Umjesto pojma konvencionalno/nekonvencionalno gradivo predlažemo korištenje pojma gradivo u fizičkom ili analognom obliku kako je navedeno u Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima. Nije prihvaćen Radi se o drugačijoj vrsti podjele gradiva. Odredba se odnosi na svo gradivo koje se ne može čitati bez tehničkih pomagala, a nije digitalno.
17 Martina Krivić Lekić III. STRUČNI DJELATNICI, Članak 19. čl. 19 trebalo bi spojiti sa čl. 16. st. 1. Svi arhivi obavljaju (ili bi trebali obavljati) zaštitno snimanje gradiva jer se prema propisima na korištenje trebaju davati kopije, a ne originalno gradivo. st. 2. Svi arhivi bi trebali imati 2 stručna djelatnika za restauraciju i konzerviranje. Trenutne stvarne potrebe arhiva premašuju mogućnosti drugih ustanova da obave stručnu restauraciju i konzervaciju arhivskog gradiva. Predlažem da se stavak promijeni na način da se propiše minimum od dva stručna djelatnika konzervatora-restauratora, bezuvjetno. st. 3. Svi arhivi bi trebali imati barem jednu osobu za rad u knjigovežnici. Nema druge osobe koja bi te poslove mogla raditi u arhivu pa ukoliko je to opcionalno (samo arhivi koji imaju knjigovežnicu) ispada da arhivisti sami rade te poslove. Predlažem izmjenu stavka na način da se propiše obaveznim da arhivi imaju knjigovežnicu ili radionicu i jednog djelatnika. Nije prihvaćen Standardi su propisani u suradnji s arhivskom strukom.