Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA Predlaže se slijedeća dopuna članka 123.: Dodaje se stavak (3) koji glasi: (3) Za strateške građevine od državnog značaja, prilikom izdavanja akata za provedbu prostornog plana primjenjuju se prostorni planovi županija. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložene izmjene nisu predmet ovog Zakona. Naime, izmjene i dopune ovog Zakona donose se u svrhu provedbe Zaključka Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/19-07/292, ur.broj: 50301-25/06-19-3 od 18. srpnja 2019. godine, tj. u svrhu uređivanja pitanja vezanih za usklađivanje Zakona o prostornom uređenju sa Zakonom o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 66/19).