Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dajana Vidaković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Škole su vjerojatno jedina mjesta u kojima se inspekciji može prijaviti osoba potpuno anonimno. Gdje god i koga god drugog se prijavljuje, mora se ostaviti ime, prezime, adresa, OIB, dobro da i broj cipela ne traže. Samo u školstvu se to može napraviti na nepotpisanom komadiću papira - i inspekcija će uredno izaći na teren. Sramotno je što se konačno rade izmjene zakona o prosvjetnoj inspekciji, i onda ostanu čista kozmetika, a takav ogroman problem se ponovno pomete pod tepih. Prihvaćen Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
2 DAVORKA GAVRANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Slažem se s prijedlozima u kojima se navodi: - ne uzimanje u obzir anonimnih prijava, ali se može u cilju sprečavanja zlouporabe izostavi i me i prezime prijavitelja pod uvjetom da su osobni podaci o prijavitelju poznati prosvjetnoj inspekciji - obaveza predočavanja dokaza od strane podnositelja da je prije predavanja prijave kontaktirao nadležne službe u pkoli i pokušao u razgovoru s njima riješiti probleme zbog kojih se odlučio na prijavu inspekciji -tražiti novčani polog za potpisane prijave a u slučaju da se dogodi da je prijava odbačena sve troškove treba snositi prijavitelj - prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 10 dana prije termina dolaska u inspekcijski nadzor Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
3 Ljiljana Marinjak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Slažem se dosad izrečenim zahtjevima kako se anonimne prijave ni bi uopće trebale uzimati u obzir. Isto tako je potrebno sankcionirati neutemeljene prijave bez dokaza. Prijave koje nepoštuju protokol unutar same Škole (razgovori s učiteljem, predmetnim učiteljem, stručnom službom, ravnateljem) također ne treba uzimati u razmatranje. Kod izvršavanja nadzora, prosvjetni inspektor bi trebao imati uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. Prihvaćen Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
4 Tamara Mikša PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam nekoliko više puta navedenih zahtjeva: 1. zabrana anonimnih prijava - posljednjih godinu dana bilo je nekoliko akcija prosvjetnih djelatnika sa zahtjevom da se ukine anonimno prijavljivanje našeg rada. Zašto onda sada to nije navedeno unutar novog zakona? 2. Prije same prijave prosvjetnoj inspekciji, trebalo bi definirati proceduru mogućnosti žalbe unutar školske ustanove: školskom pedagogu, ravnatelju... 3. Prilikom same prijave trebalo bi uplatiti određeni iznos koji prosvjetna inspekcija zadržava ako nalaz inspekcije ne potvrđuje navode iz same prijave. Prihvaćen Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
5 Marija Legac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da je potrebno uvođenje članka prema kojem Prosvjetna inspekcija ne uzima u obzir anonimne prijave te članka kojim će biti propisana naknada za podnošenje prijave Prosvjetnoj inspekciji. Ako se utvrdi da je prijava bila neutemeljena također bi pravilnikom trebala biti regulirana visina novčane kazne za podnositelja prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
6 Marija Trapić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Anonimne prijave ne treba razmatrati, niti prijave u kojim nisu dokazi da je rješavanje problema pristupilo redoslijedom: predmetni učitelj, razrednik, Razredno vijeće, Učiteljsko vijeće. Pri prijavi treba uplatiti određeni novčani iznos, koji bi se vratio u slučaju opravdane prijave, a u slučaju neopravdane prijave novčani iznos bi ostao školi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
7 Kristina Bačani PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Potrebno je ukinuti mogućnost anonimnih prijava prosvjetnoj inspekciji. Time bi se izbjegle neutemeljene prijave pogotovo ako se nisu poštivali koraci pri rješavanju problema. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
8 Sofija Štefanac Klobučar PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani! Ne razmatrati anonimne prijave! Ne razmatrati prijave ukoliko potpisani prijavitelj nije poštivao korake, uobičajeni protokol, a to je da se prvo obrati predmetnom učitelju, razredniku, stručnom suradniku (stručnim suradnicima), RV, UV. Zapisnik i rješenje o nadzoru obvezno dostaviti i prijavitelju iako se ne naređuje radnja, zabranjuje rad ili nalaže kakva druga obveza od strane inspektora/ice. Sankcionirati (financijski) prijavitelje u slučaju neutemeljene i zlonamjerne prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
9 Alenka Njegovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Anonimne prijave ne treba razmatrati, niti prijave u kojim nisu dokazi da je rješavanje problema pristupilo redoslijedom: predmetni učitelj, razrednik, Razredno vijeće, Učiteljsko vijeće. Pri prijavi treba uplatiti određeni novčani iznos, koji bi se vratio u slučaju opravdane prijave, a u slučaju neopravdane prijave novčani iznos bi ostao školi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
10 PETRA KATARINČIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, podržavam već nekoliko navedenih zahtjeva: 1. zabrana anonimnih prijava - posljednjih godinu dana bilo je nekoliko akcija prosvjetnih djelatnika sa zahtjevom da se ukine anonimno prijavljivanje našeg rada. Zašto onda sada to nije navedeno unutar novog zakona? 2. Prije same prijave prosvjetnoj inspekciji, trebalo bi definirati proceduru mogućnosti žalbe unutar školske ustanove: školskom pedagogu, ravnatelju... 3. Prilikom same prijave trebalo bi uplatiti određeni iznos koji prosvjetna inspekcija zadržava ako nalaz inspekcije ne potvrđuje navode iz same prijave. S poštovanjem, Petra Katarinčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
11 Nikolina Barbalić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u cjelosti podržavam komentare kolega, kako slijedi: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušajima međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
12 Zrinka Veček PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da bi u novom Pravilniku trebalo uvažiti i sljedeće prijedloge: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja problema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. S poštovanjem, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
13 Petra Friščić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predlažem sljedeće stavke dodati te sukladno tome izmijeniti čl.12 predmetnog Zakona: - ukidanje mogućnosti anonimnih prijava - neuvažavanje potpisanih podnesaka bez dokaza iz kojih je vidljivo da podnositelj nije poštovao uobičajeni protokol (obraćanje predmetnom učitelju, razredniku, stručnoj službi, RV, UV i ravnatelju) - neutemeljene i zlonamjerne potpisane podneske novčano sankcionirati - prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor - u tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. S poštovanjem, Petra Friščić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
14 Sunčica Sosić Majstorović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani! Predlažem: - ukidanje anonimnih prijava te novčano sankcioniranje neutemeljenih i zlonamjernih prijava -neuvažavanje prijava iz kojih je vidljivo da podnositelj nije poštovao uobičajeni protokol škole-obraćanje razredniku, predmetnom učitelju, stručnoj službi, RV, UV i ravnatelju -prosvjetni inspektor mora se najaviti školi 7 dana prije dolaska -u tijeku nadzora prosvjetni inspektor smije tražiti samo dokumente koji su predmet nadzora S poštovanjem, Sunčica Sosić Majstorović Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
15 SAŠA PERIČAK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Nužno je propisati potrebnu proceduru odnosno korake koje prijavitelj treba poduzeti u školi (razgovor s razrednikom, nastavnikom, stručnom služnom, ravnateljem...) prije prijave Prosvjetnoj inspekciji, a vezano za pritužbe na rad prosvjetnih djelatnika. Služba inspekcije postupa po prijavi tek ako su svi navedeni koraci poduzeti, a problem i dalje postoji. Također bi trebala postupati isključivo po prijavama koje su potpisane, dakle nisu anonimne. Dakako, treba ostaviti mogućnost da identitet onoga tko prijavljuje ostane zaštićen, ali bi prijava svakako morala biti potpisana i identitet onoga tko prijavljuje poznat Službi inspekcije. U suprotnom se otvara mogućnost za manipulaciju prijavama te se opsegom posla značajno opterećuje i sama Služba inspekcije, a nad prosvjetnim djelatnicima koji su predmet inspekcije se time vrši nepotreban pritisak koji ponekad zna biti usmjeren i ka ostvarivanju boljih ocjena. Također, upravo s ciljem smanjenja pritiska na prosvjetne djelatnike i omogućavanja njihove autonomije, trebalo bi provjeravati nepravilnosti koje su predmet prijave, a ne "češljati" kroz sve spise i dokumentaciju, ovisno o raspoloženju onoga tko dolazi u nadzor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
16 Jelena Knežić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem ukidanje anonimnih prijava učitelja prosvjetnoj inspekciji, učitelji imaju pravo znati tko ih i za što tereti..isto kao što učenici imaju pravo znati svoje ocjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
17 ELVIRA MACAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Treba ukinuti anonimno prijavljivanje nastavnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
18 Jela Knežević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Slažem se predloženim: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Dosta je bilo prijava jer se nekome "ne sviđa boja tvojih očiju"...!!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
19 Dražena Potočki PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Slažem se s prijedlozima u kojima se navodi: - ukidanje mogućnosti anonimnih prijava - neuvažavanje potpisanih podnesaka bez dokaza iz kojih je vidljivo da podnositelj nije poštovao uobičajeni protokol (obraćanje predmetnom učitelju, razredniku, stručnoj službi, RV, UV i ravnatelju) - neutemljene i zlonamjerne potpisane podneske novčano sankcionirati - prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor - u tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
20 Marina Jonjić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da bi u novom Pravilniku trebalo uvažiti i sljedeće prijedloge: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
21 Viktorija Tomšić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predlažem sljedeće stavke dodati te sukladno tome izmijeniti čl.12 predmetnog Zakona: - ukidanje mogućnosti anonimnih prijava - neuvažavanje potpisanih podnesaka bez dokaza iz kojih je vidljivo da podnositelj nije poštovao uobičajeni protokol (obraćanje predmetnom učitelju, razredniku, stručnoj službi, RV, UV i ravnatelju) - neutemeljene i zlonamjerne potpisane podneske novčano sankcionirati - prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor - u tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. S poštovanjem, Viktorija Tomšić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
22 Tanja Mihoković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA U potpunosti se slažem sa svim navedenim prijedlozima i podržavam prijedloge kolegica koje smatraju da: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji NE uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Ukoliko se prijava pokaže neutemeljenom, prijavitelj je dužan uplatiti iznos troškova inspekcijskog nadzora. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
23 Anita Pavlek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Slažem se s prijedlozima u kojima se navodi: - ukidanje mogućnosti anonimnih prijava - neuvažavanje potpisanih podnesaka bez dokaza iz kojih je vidljivo da podnositelj nije poštovao uobičajeni protokol (obraćanje predmetnom učitelju, razredniku, stručnoj službi, RV, UV i ravnatelju) - neutemljene i zlonamjerne potpisane podneske novčano sankcionirati - prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor - u tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
24 Sara Novak PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ukinuti anonimne prijave i uvesti novčano kažnjavanje onih koji su podnijeli prijavu, ako prijava nije opravdana. Tko želi prijaviti, mora stajati iza prijave imenom i prezimenom. Prijave mogu biti neutemeljene, a anonimne i više od toga. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
25 DINKA ŽULIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Podržavam prijedlog svih kolega koji se zalažu da se anonimne prijave ne uzimaju u obzir. Slažem se s prijedlogom da anonimnost može biti zaštićena pred onim/onima na koje se prijava odnosi, no nikako ne na prosvjetnu inspekciju kao instituciju. Ovaj postupak izmjena zakona bila je dobra prilika da se i ta okolnost, vrlo ponižavajuća za prosvjetne djelatnike, regulira. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
26 Renata Krsnik PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem zabranu anonimnih prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
27 Petar Radanović PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem uvođenje članka kojim se onemogućava postupanje po anonimnoj prijavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
28 DOLORES GREGOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedloge kolegica koje smatraju da: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Svako je drugo postupanje osim gore navedenog izravna uvreda struci. LP Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
29 Jelena Ivaci PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, u potpunosti podržavam prijedloge kolege Marija Keče: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Srdačno, Jelena Ivaci Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
30 Martina Lovrak Ivanov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje. 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. Martina Lovrak Ivanov, učiteljica prirode i biologije - učitelj mentor Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
31 Barbara Krpota PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ponavljam rečeno: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje. 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
32 Tea Bonaca Fanuko PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ukinuti anonimne prijave. Tko god smatra da netko ne obavlja posao kako treba moze, odnosno mora stajati iza toga svojim imenom i prezimenom. Dosta je bilo anonimnih prijava koje su često neutemeljene, a oduzimaju mnogo vremena inspekciji koja se zbog ovakvih slučajeva ne može baviti konkretnim i utemeljenim problemima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
33 Martina Cindrić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Smatram da je potrebno ukinuti anonimne dojave jer na ovaj način mogu kolege, roditelji ili bilo tko izmisliti situacije i učiteljima se stvara stres s takovim "provjerama" Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
34 Magdalena Srdarević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Potrebno je ukinuti mogućnost anonimnih prijava, a za one neutemeljene izreći novčanu kaznu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
35 Dinko Marin PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Predlažem a) Postavlja se pitanje na koji način može ostvariti pravnu satisfakciju onaj pojedinac koji je prijavljen inspekciji, i utvrdi se ne valjanost podneska. Zar on nema pravo podizanja npr. sudskog postupka u svrhu zaštite ugleda? Dakle ukinuti anonimne podneske. b) prilikom podnošenja podneska uplaćuje se novčana pristojba. Ukoliko je podnesak utemeljen ista se vraća u protivno se uplaćuje u državni proračun Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
36 Markiša Visković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ponovio bih rečeno: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
37 Anđela Gojević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Treba ukinuti anonimne prijave. Prijavitelji moraju biti poznati barem Stručnoj službi škole: ravnatelju i pedagoškoj službi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
38 Marija Pustišek PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, lijepo molim da se u novom Pravilniku uvaže sljedeći prijedlozi: 1. Anonimne prijave se uopće ne uzimaju u obzir. U 2017./2018. svaka je četvrta prijava bila utemeljena, a svaka treća anonimna. 2. Identitet prijavljitelja treba svakako zaštititi (ali treba biti poznat Ministarstvu i Prosvjetnoj inspekciji) 3. Za svaku se prijavu treba platiti određena pristojba čiju visinu određuje Ministarstvo. U slučaju istinitosti prijave, novac se vraća prijavljitelju. Čitala sam da su u Sloveniji kazne u rasponu 50-100 Eura, dakle možemo krenuti u tom smjeru. Svakako trebaju postojati sankcije za neodgovorne i zlobne prijavljitelje. Izlaženje na anonimne prijave nije samo prozivanje nastavnika koji svoj posao rade odgovorno, nego je i opterećenje za Prosvjetnu inspekciju i državni proračun. 4. Prijave se zaprimaju samo ako se iz prijave vidi da se poštivala redovita procedura - razrednik, predmetni profesor, RV, NV, stručna služba i ravnatelj (dakle ukoliko su iscrpljene sve mogućnosti) 5. Prosvjetna inspekcija najavljuje se najmanje 7 dana prije svog dolaska. 6. Za vrijeme trajanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti na uvid samo dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti i neke druge nepravilnosti može prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
39 Ivana Žderić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Trebalo bi ukinuti mogućnost anonimnih prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
40 Antonela Matajić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, razumijem da je potrebno zaštititi identitet prijavitelja, ali on mora biti poznat prosvjetnoj inspekciji. Nažalost, svjedoci smo čestom zlonamjernom prijavljivanju učitelja. Također predlažem i donošenje odluka o određenim sankcijama za neutemeljene prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
41 Sanja Maričević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani! Predlažem ukidanje anonimnih prijava te novčano kažnjavanje onih koji su podnijeli prijavu ako se ustvrdi da je prijava bila lažna, tj. zlonamjerna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
42 Natalija Banov PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predlažem: - ukidanje mogućnosti anonimnih prijava - neuvažavanje potpisanih podnesaka bez dokaza iz kojih je vidljivo da podnositelj nije poštovao uobičajeni protokol, a to je: obraćanje predmetnom učitelju, razredniku, stručnoj službi, RV, UV i ravnatelju, tj. prosvjetna inspekcija će uzeti u obzir potpisani podnesak samo ako je vidljivo da je podnositelj iscrpio sve druge mogućnosti. - neutemljene i zlonamjerne potpisane podneske novčano sankcionirati - prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor - u tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. - ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primjeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
43 Marijana Curić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predlažem ukidanje anonimnih prijava i kažnjavanje neutemeljenih prijava novčanim kaznama. Smatram da bi takav zakon bio od višestruke koristi za cjelokupno društvo. Nezadovoljni roditelji temeljitije bi promišljali o svojim postupcima. Dosadašnjim zakonom omogućena im je i dozvoljena neodgovornost i nepoštivanje prosvjetnih djelatnika bez snošenja posljedica. Učinimo korak naprijed! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
44 Jelena Sisko PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Podržavam prijedloge kolega o anonimnom ukidanju prijava, uz obaveznu naknadu za svaku neutemeljenu prijavu. Ukoliko je prijava utemljena jasno je da djelatnik snosi posljedice. Ukoliko nije (što je ishod većine anonimnih prijava) posljedice izostanu za osobu odgovornu za prijavu, što smatram neprihvatljivim u bilo kojem sustavu, a posebno u odgojno-obrazovnom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
45 Josipa Lukić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Svakako treba ukinuti mogućnost anonimnih prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
46 IVICA BORIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Potrebno je ukinuti mogućnost anonimnih prijava, a prijaviteljev identitet zaštititi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
47 Ines Budić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predlažem ukidanje anonimnih prijava. Također, prije bilo kakve prijave prosvjetnoj inspekciji treba biti odrađena procedura unutar same Škole (od razgovora s predmetnim učiteljem, razrednikom, stručnom službom i ravnateljem), a ne da nitko ne zna o čemu se radi dok inspekcija ne dođe na uvid. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
48 Linda Jurkić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Smatram da je potrebno ukinuti mogućnost anonimnih prijava i takve uopće ne uzeti u razmatranje. Također, ako je netko izvršio prijavu koja je neutemeljena i zlonamjerna , treba biti sankcioniran (novčanom kaznom). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
49 ANAMARIJA MELNJAK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Slažem se s prethodnim komentarima da je nužno ukinuti mogućnost anonimnih prijava kako bi se smanjio broj onih koje su neutemeljene ili zlonamjerne. Identitet osobe koja prijavljuje morao bi biti poznat prosvjetnoj inspekciji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
50 Valentina Čurčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Treba ukinuti mogućnost anonimnih prijava te takve prijave ne uzimati u razmatranje. Slažem se s kolegama da bi bilo dobro uvesti novčane naknade prilikom podnošenja prijave koja bi se vraćala podnositelju ako se ista pokaže osnovanom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
51 Mirjana Šutalo Vulić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predlažem ukidanje anonimnih prijava Prosvjetnoj inspekciji te uvođenje naknade za svaku prijavu. Ukoliko se prijava ocijeni kao opravdana, podnositelju bi se vratio uplaćeni iznos. Lijep pozdrav! Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
52 MARIJA BUHIN HUZANIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, potrebno je ukinuti anonimne prijave. Naplatiti roditeljima prijavu. Sankcionirati one koje lažno i neosnovano prijavljuju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
53 IGOR SOLDIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da bi u novom Pravilniku trebalo uvažiti i sljedeće prijedloge: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
54 Emina Mutabžija-Orešković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da bi se ukidanjem mogućnosti anonimnih prijava uz mogućnost zaštite identiteta prijavitelja (tj. prava na zaštitu osobnih podataka prijavitelja na njegov zahtjev ili prema procjeni prosvjetnog inspektora) ostvarila dva važna cilja - smanjenje broja neutemeljenih ili zlonamjernih prijava i učinkovitije funkcioniranje sustava u provođenju potrebnih inspekcijskih nadzora. Slažem se s mišljenjem kolega da bi podnositelj prijave prije iste trebao poštovati proceduru unutar odgojno-obrazovne ustanove. Uz srdačan pozdrav, Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
55 Adrijana Leko PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Kao najbitniju izmjenu ovog Pravilnika smatram decidirano navođenje ukidanje mogućnosti anonimne prijave. Ukoliko pojedinac prijavljuje neku nepravilnost može izraziti anonimnost osobnog identiteta kojeg prosvjetni inspektori trebaju uvažiti kao poslovnu tajnu, no njima samima identitet osobe koja prijavljuje mora biti poznat. Prilikom bilo koje prijave potrebno je definirati novčani iznos (taksu kojeg određuje Ministarstvo) kojeg bi prijavitelj uplaćivao u proračun RH; isti mu može biti vraćen nakon završetka postupka samo ukoliko je prijava utemeljena. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
56 Ingrid Sau PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, predlažem ukidanje anonimnih prijava te uvođenje naknade za svaku prijavu. Također, prije bilo kakve prijave prosvjetnoj inspekciji treba biti odrađena procedura u školi (od razgovora s predmetnim nastavnikom, razrednikom, stručnom službom i ravnateljem), a ne da nitko ne zna o čemu se radi dok inspekcija ne dođe na uvid. I svakako, najava inspekcije od barem 3 radna dana, osim u hitnim slučajevima. Sa štovanjem, Ingrid Sau Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
57 Ismeta Čerkez PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ukidanje anonimnih prijava trebala je biti osnova izmjena u ovom Pravilniku. Anonimne prijave nemaju smisla za same prijavitelje niti za učitelje/nastavnike, a ni za državni proračun. Anonimna prijava ne daje mogućnost povratne informacije osobi koja prijavljuje, a to bi trebalo biti iznimno korisno i važno, neovisno o rezultatu uvida. Zatim, prijave znaju biti općeg karaktera, gdje se ne navodi konkretan problem, ne navode se pokušaji rješavanja problematike unutar škole, već je često cilj otežati učitelju posao i diskreditirati ti ga. Zar nije moguće i zar nije potrebno napraviti obrazac u kojem se mora navesti problematika, imena uključenih u slučaj i tijek događanja unutar škole s ciljem rješavanja problema? Koji je smisao prijave ukoliko nemate povratne informacije o rješavanju problema koji vas muči? Trošak dolaska Prosvjetne inspekcije zna iznositi i nekoliko tisuća kuna (putni troškovi i boravak - noćenje i prehrana). Po uzoru na Sloveniju i druge države EU i naše Ministarstvo bi trebalo donositi pravilnike u kojima se otvara mogućnost nadoknade troškova izlaska na teren ukoliko su prijave neutemeljene (anonimne) i financijski štetne za Ministarstvo. S poštovanjem, Ismeta Čerkez Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
58 Diana Cindrić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Potrebno je ukinuti postupanje prosvjetne inspekcije po anonimnim prijavama. Ako podnositelji prijave misle da nastavnik ne radi kako treba neka navede svoje ime i prezime te točan razlog prijave. Također, podržavam prijedlog da neutemeljene prijave za koje se utvrdi da počivaju na koristoljublju ili zlonamjernosti prijavitelja, podliježu sankcijama prijavitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
59 Mario Keča PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, smatram da bi u novom Pravilniku trebalo uvažiti i sljedeće prijedloge: 1. Anonimne prijave Prosvjetnoj inspekciji ne uzimaju se u razmatranje, 2. Prijavitelj može u podnesku, uz navođenje svih potrebnih podataka, ukoliko je to moguće radi prirode predstavke, zatražiti svoju anonimnost u provođenju postupka, odnosno zadržavanje podataka prijavitelja u znanju Prosvjetne inspekcije. 3. Prijavitelj podneska mora, u podnesku, predočiti potvrde o svim pokušaju međusobnog rješavanja poroblema, radi kojeg prijavljuje podnesak, sa školom ili osobama koje prijavljuje. Ukoliko, propustom prijavitelja podneska, nije bilo pokušaja rješavanja problema sa školom ili osobama koji su predmet podneska, prijava se neće uzeti u razmatranje i obavijestit će se prijavitelj da pokuša problem riješiti redovnom komunikacijom sa školom ili osobom koji su predmet prijave. 4. Prijavitelj podneska Prosvjetnoj inspekciji mora uplatiti pristojbu (visinu pristojbe određuje Ministar) koja se, prijavitelju, u slučaju istinitosti navoda i potvrdnog rješejenja Prosvjetne inspekcije, vraća prijavitelju. 5. Prosvjetni inspektor se mora najaviti školi u kojoj treba izvršiti nadzor, najkasnije 7 dana prije termina dolaska u nadzor. 6. U tijeku izvršavanja nadzora prosvjetni inspektor ima pravo tražiti uvid samo u dokumente koji su predmet nadzora. 7. Ukoliko prosvjetni inspektor tijekom trajanja nadzora primijeti nepravilnosti koje nisu vezane uz predmet nadzora, može, prijavom Prosvjetnoj inspekciji, tražiti otvaranje novog predmeta nadzora i postupiti prema njemu kao novom postupku. S poštovanjem, Mario Keča Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
60 Vanja Markovic PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Potrebno je ukinuti postupanje prosvjetne inspekcije po anonimnim prijavama. Takva praksa pokazala se višestruko štetnom, kako za ustanovu u kojoj je zaposlen anonimno prijavljeni djelatnik, tako i za državni proračun , budući uvid inspektora po ovakvoj prijavi najčešće završava istraživanjem neutemeljenih navoda. Također, podržavam prijedlog da neutemeljene prijave za koje se utvrdi da počivaju na koristoljublju ili zlonamjernosti prijavitelja, podliježu sankcijama prijavitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
61 Mirna Andročec PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, ukinute mogućnost anonimnih prijava. Sa štovanjem, Mirna Andročec Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
62 Marica Brzica PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ne dopustiti mogućnost anonimnih prijava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
63 KATIJA BISKUPOVIĆ PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Inspekcija kao mogućnost praćenja kvalitete rada prosvjetnog radnika je apsolutno prihvatljiva, ali nikako preko anonimne prijave koja daje veliku mogućnost manipulacije “nezadovoljnih” roditelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
64 Iva Palčić Strčić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Prijedlog zakona bi trebao sadržavati i odredbu u kojoj bi se ukinule anonimne prijave koje su često neutemeljene i ne poštuju proceduru žalbe na rad učitelja. Smatram da bi slovenski model bio dobar i jednostavan za implementaciju. S poštovanjem, Iva Palčić Strčić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
65 Krunoslav Kovačević PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, Temeljni cilj ovog prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o prosvjetnoj inspekciji je usklađivanje zakonodavstva RH s pravnom stečevinom EU kao i provedba reforme i decentralizacije javne uprave.Najavljivane izmjene Zakona o prosvjetnoj inspekciji trebale bi ići u smjeru smanjenja masovnih anonimnih prijava inspekciji. Sadašnji sustav anonimnih prijava omogućuje podnošenje mnoštva nekorektnih i neutemeljenih prijava što za posljedicu ima mnoštvo promašenih izlazaka prosvjetne inspekcije,velike troškove rada prosvjetnih inpektora te izbjegavanje linča okoline prema nastavniku. Svakako je potrebito da prijava inspekciji ne može biti anonimna i na taj način se podiže transparentnost cijelog postupka. U susjednim državama EU se predlaže da se ukoliko je podnositelj anoniman ne pokreće postupak,kao i prijedlog da podnositelj uplati u korist državnog proračuna određeni iznos(50 ili 100 eura).Ukoliko se prijava ocijeni kao opravdana podnositelju bi se vratio uplaćeni iznos. U zaključku predlažem povećanje transparentnosti cijelog postupka kroz pridržavanje procedure rješavanja problema.Tek kad se iscrpe i provedu svi koraci procedure koja se treba detaljno propisati,na teren bi izlazio prosvjetni inspektor. S poštovanjem, Krunoslav Kovačević,prof. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
66 Dražena Raguž Šimurina PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Poštovani, na početku imam potrebu reći da bi e-Savjetovanje u nekom obliku trebalo biti prije pisanog dokumenta, Pravilnika, Izmjene ili Dopune istoga jer bi na taj način stručnjaci koji rade na tome dokumentu imali sveobuhvatnu priliku vidjeti što o tome misle i koje prijedloge daju oni kojih se to najviše i tiče i koji na kraju rade u praksi s djecom i odraslima. Na taj način bi mogli uzeti u obzir stvarna mišljenja, prijedloge ili dileme te ih implementirati i napisati zaista korisne dokumente. Ono što učitelje u praksi najviše smeta je mogućnost anonimnih prijava/podnesaka na koje savjetnici/inspekcija reagiraju.Vjerojatno je i puno više anonimnih prijava, nego što inspekcija izlazi na teren, ali ih je potrebno potpuno ukinuti. Naravno da u praksi vjerojatno ima razloga da se netko na nešto požali, ali pri tome to treba biti argumentirano i s potpisom kao što je u nekim susjednim zemljama. Anonimnost prijave ne štiti učenika, već je vrlo često neutemeljena i neosnovana. U nekim susjednim zemljama, neutemeljenost podneska se i financijski kažnjava. Predlažem da se ne uvažavaju podnesci iz kojih je vidljivo da podnositelj nije poštovao uobičajeni protokol, a to je da se prvo obrati predmetnom učitelju, razredniku, stručnoj službi, RV, UV i ravnatelju. Ili drugim riječima, prosvjetna inspekcija će uzeti u obzir potpisani podnesak samo ako je vidljivo da je podnositelj iscrpio sve druge mogućnosti. Prihvaćen Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
67 Gorana Rosandić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Ukinuti anonimne prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
68 Ksenija Ćosić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Trebalo bi u zakon unijeti stavku da inspekcija neće vršiti uvide i nadzore na anonimne prijave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
69 Josip Matković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zašto niste iskoristili ovu priliku i ukinuli mogućnost anonimnih prijava što prosvjetari traže već godinama? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
70 Dinka Pavić Rosandić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE PROISTEĆI DONOŠENJEM ZAKONA Poštovani, smatram da se anonimne predstavke ne bi trebale uzeti u razmatranje (u postupanje).Također,da treba uvesti uplatu određenog novčanog iznosa prilikom podnošenja predstavke koji bi se vratio podnositelju u slučaju točnosti podneska,a ne bi se vraćao u slučaju da se ne utvrdi točnost navoda iz podneska. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
71 Dajana Vidaković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 32. Radnik bi svakako trebao dobiti rješenje, bez obzira na to što mu inspektor ne naređuje radnju, ne zabranjuje rad niti nalaže kakvu drugu obvezu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
72 Alenka Njegovac PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 32. Podnositelj prijave i radnik svakako trebaju dobiti na uvid Zapisnik i Rješenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
73 Tanja Mihoković PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 32. Smatram kako bi radnik svakako trebao dobiti rješenje i zapisnik sa uvida jer se u svakom slučaju ipak o njemu radi, te smatram kako je zapisnik i rješenje inspekcijskog nadzora obavezan dobiti, bez obzira na određivanje ili neodređivanje radnje, zabrane ili ikakve druge obaveze. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
74 Darko Špoljarić PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 32. Smatram da podnositelj prijave svakako mora dobiti zapisnik i rješenje, a anonimnost prijavitelja treba biti zajamčena odredbom Zakona (osim za inspekciju). Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
75 Dubravka Salopek Weber PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 32. Smatram da bi i podnositelj prijave trebao dobiti zapisnik i rješenje nadzora. Podržavam ukidanje anonimnih prijava jer je u velikom broju riječ o obračunima unutar škole, ali smatram da bi Zakon trebao imati odredbu koja jamči anonimnost prijavitelja za sve osim za Inspekciju. Kao roditelj koji je prije prijave poduzeo sve moguće korake sam doživjela da školski psiholog javno objavi u razredu čija je majka uputila dopis Prosvjetnoj inspekciji. Trenutni Zakon učenike ne štiti dovoljno od ovakvih i sličnih postupaka. Smatram da bi i radnik nad kojim se obavlja nadzor trebao dobiti zapisnik nadzora neovisno o tome što je u nadzoru zaključeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.
76 Ella Rakovac Bekeš PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PROSVJETNOJ INSPEKCIJI, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 32. Mišljenja sam da je navedeni zapisnik i rješenje potrebno obavezno dostaviti i radniku, neovisno o njegovom sadržaju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o prosvjetnoj inspekciji sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o prosvjetnoj inspekciji ili njegovih izmjena.