Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARINA KUNOVEC PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, II.OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU PREDLOŽENIM ZAKONOM TEPOSLJEDICEKOJE ĆE PROISTEĆIDONOŠENJEM ZAKONA Primjedbe na izmjene zakona: 1Bilo bi zaista pozeljno kada bi se u radnoj skupini pronasao i koji odgojitelj (ipak oni žive ovo sto se nalazi u zakonu) 2 Izmjene zakona se nemogu nikako raditi u ljetnom periodu kada su ljudi na godisnjem odmoru 3 Koje uvjete , sto organizacijske, a sto materijalne moraju ostvarivati sve navedene ustanove koje ce po izmjeni zakona moci provoditi programe predskolskog odgoja ( jer pretpostavljam da ste upuceni da se u ustanovama predskolskog odgoja i obrazovanja i te kako brinemo o tome kako ce nam izgledati prostori, koliko ce biti poticajni, koliko ce svojim sadrzajima poticati djecu na samoinicirano ucenje, .....) , te koje sve kvalifikacije moraju imati osobe koje ce raditi s tom djecom 4Izmjena zakona bi trebala ipak ukljucivati one izmjene koje ce donijeti dobro ponajprije djeci ( jer oni su najveci "patnici" zakona koji se ne postuje-DPS), a zatim i svim ostalim sudionicima predskolskog odgoja i obrazovanja Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili njegovih izmjena.
2 Tatjana Vitas PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV.PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOME POSTUPKU 1. Načelni komentar odnosi se na vrijeme održavanja javne rasprave te sudjelovanja u otvorenom javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. Iako je evidentno da postoji ogroman interes struke i javnosti za izmjene i dopune istog, odlučeno je da je rok za primanje komentara 21. kolovoza 2019. upravo u vrijeme korištenja godišnjih odmora, kada zainteresirane strane najmanje imaju i koriste pristup tako važnim informacijama, bilo da se radi o djelatnicima ili korisnicima usluga. Dakle, stičem dojam o formalnom zadovoljavanju zakonske obveze za održavanjem savjetovanja i mogućnosti komentiranja ili javne rasprave. Hitnost za ovako važan dokument usred ljetnih godišnjih odmora jasno pokazuje kako je cilj Ministarstva što manje sudjelovanje struke i javnosti i što manje primjedbi iznesenih u komentarima ili javnoj raspravi, što u bitnome narušava načelo javnosti i slobodnog pristupa podacima i dokumentima značajnima za odgoj i obrazovanje budućih generacija. 2. primjedba odnosi se na čl. 6 ., čl. 22. i čl 52b st.1. Čl.6. Predškolski odgoj ostvaruje se na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja koji donosi Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Svi znamo da se DPS ne poštuje na području cijele države te da je najalarmantnije stanje u velikim gradovima. I pitam se čemu se onda donose zakoni kada ih se nekažnjeno krši? U najboljem slučaju kada se i dogodi da je netko sankcioniran, onda to najčešće nije osnivač, već sama ustanova što je apsurd koji mi koji radimo u ovoj struci teško prihvaćamo. A nerjetko se susrećemo sa situacijama u kojima osnivači pod izlikom osiguravanja dodatnih mjesta iznad propisanog DPS-a donose jednostrane prijedloge i akte koji dozvoljavaju prekobrojan upis djece u skupine. Koji bi to opravdani razlog trebao biti da se radi na štetu djece? Izuzeci i standardi bi trebali ići u pozitivnom smjeru i smjeru napretka a ne nazadovanja i to pod neutemeljenim izlikama neprihvatljivima za 21. stoljeće uz uvjeravanja nas i javnosti da je to svima na dobrobit?! Kome? Djeci nije, stručnjacima nije, roditeljima nije! Državi? – ne bi trebalo biti, ukoliko misli i dalje tvrditi da su mladi budućnost Hrvatske i ukoliko kao takova misli opstati. 3 . primjedba čl. 16 st 1. Između ostalog u tom članku piše da je vrtić dužan stvarati primjerene uvjete za rast i razvoj svakog djeteta - to obvezuje jednu stranu i njene zaposlenike da poštuje i zadovolji potrebe dok nam svakodnevna praksa govori da primjereni uvjeti najčešće ovise o osnivaču, a ne o samoj ustanovi tj. vrtiću. Znači li to da postoje dvostruka mjerila u kojima se jadnu stranu obvezuje i sankcionira te poziva na strpljivost, empatiju i humanost, dok se drugu stranu ne obvezuje da provede u djelo dogovorene akte, standarde, mjerila, zakone i sl. 4. primjedba čl.24. I čl. 28. Iako smo u 21. stoljeću izgleda da se i dalje treba naglašavati važnost educiranog, stručnog i kvalitetnog kadra u radu s djecom, neovisno o kakvoj djeci se radi, o onoj s teškoćama, prosječnoj ili darovitoj djeci. Ponovo se propušta mogućnost reguliranja i definiranja rada trećih odgajatelja, uvođenje pripravnika u rad i sl. 5. primjedba čl. 31. Skrećem pažnju na čl. 31. st 4. i st 5. U uvjetima u kojima radimo iznimno važan članak, a čini mi se da se njemu ne poklanja dovoljna pažnja. Nerijetko se radi o zaposlenicima koji su, zbog iznimnih napora pod kojim su bili prisiljeni raditi, izgubili zdravlje, pa im se ovim člankom najčešće u poznim godinama legalizira uručivanje osobno uvjetovanog otkaza. Smatram da je formulacija "ako postoji mogućnost" u tom članku nedopustiva te se kao takva mora brisati. Možda to i nije toliko sporno koliko se meni čini, ali znamo da se kod nas zakon izokreće da bi se radilo kako kome odgovara te se često takvoj zaposlenici/zaposleniku ni ne pokušava osigurati zadovoljavajuće radno mjesto. Znamo da nekolicina ravnatelja ( broj na žalost "svakodnevno" u porastu ) upućuje svoje "neposlušne i /ili nepodobne", a ne samo radnike narušenog zdravlja na takve preglede kako bi im se utvrdila narušena radna sposobnost te kako bi se na ovaj ili onaj način otkazao ugovor o radu. Evo i prijedloga - U čl. 37. preskočila se mogućnost ograničavanja vršenja dužnosti ravnatelja na maksimalno 2 mandata što bi moglo rezultirati boljom motivacijom i kvalitetnijem obnašanju te dužnosti, ali pod uvijetom da ona ne bude na štetu djece i zaposlenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili njegovih izmjena.
3 Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV.PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOME POSTUPKU Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, s konačnim prijedlogom zakona ,predložio je samo izmjene zakonskih odredbi koje propisuju nadležnost županija u obavljanju poslova a koje su do sada obavljali uredi državne uprave u županijama , radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave. S obzirom da rani i predškolski odgoj i obrazovanje čini početnu razinu odgojno- obrazovnog sustava , te činjenicu da je postojeći Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju donešen davne 1997. godine, očekivali smo kako će rad na izmjenama Zakona donijeti promjene koje imaju za cilj unaprijediti, promjeniti i poboljšati implementaciju istog u praksi. Izmjene Zakona su između ostalog, trebale ići u pravcu pronalaženja rješenja i uspostave mehanizama koji će osigurati veću kontrolu nad jedinicama lokalne uprave i samouprave i Grada Zagreba, koje trebaju poštivati i provoditi Državni pedagoški standard u svim segmentima, u cjelosti i bez odlaganja. Nedopustivo je, da i nakon jedanaest godina od donošenja ovog zakona, osnivači dječjih vrtića, jedinice lokalne uprave i samouprave, donose odluke, koje su iznad zakona koje donosi Hrvatski sabor. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao predlagatelj zakona, nije a morao bi, imati utjecaj na implementaciju ovoga zakona u praksi. Nepoštivanje istog generira velike probleme u djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjim vrtićima, a posebno nanosi štetu radnicima u ovom sustavu. U članku 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju stoji kako se „predškolski odgoj ostvaruje na temelju Državnoga pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja“, a znamo da se isti u praksi ne primjenjuje u svim segmentima, posebno kod: mjerila za broj djece u odgojnim skupinama, prostora dječjih vrtića, mjerila za opremu dječjeg vrtića, mjerila za didaktička sredstva i pomagala i dr. Zbog nepoštivanja zakona posljedice osjećaju odgojno obrazovni radnici, koji svakodnevno rade u neprimjerenim uvjetima rada, izloženi pojačanom fizičkom i psihičkom naporu, što ugrožava njihovo zdravlje. Osnivač ima pravo i obavezu odlučivati o potrebama i interesima građana na svom području za organiziranjem dječjih vrtića, što znači da ima i potpunu odgovornost za osiguravanje dostatnih sredstava kako bi se osigurali bolji uvjeti za djecu,bolji uvjeti rada svih zaposlenih i vratilo dostojanstvo struke. Ukazujemo kako su u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, propisani prekršaji za nepoštivanje odredbi Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i obrazovanja te novčane kazne za dječji vrtić, no to nikada nije provedeno, te stoga ni nema svrhu. Nije prihvatljivo da se kako piše kažnjava dječji vrtić i odgovorna osoba, koji samo provode odluke osnivača , posebno kada se radi o mjerilima i kriterijima za upis djece. Prekršajna odredba svakako treba ostati, možda se i iznosi kazni trebaju povećati, ali se ista treba i primjenjivati i to na osnivače dječjih vrtića, pogotovo ako se nakon podnesene prijave prosvjetnoj inspekciji u roku koji bude određen, problem ne riješi. Također, oštro osuđujemo postupak resornog Ministarstva, koji nije uvažilo zahtjev Sindikata obrazovanja,medija i kulture Hrvatske, za sudjelovanjem u radu radne skupine , iako je temeljem pozitivnih propisa i, posebice, Sporazuma o osnivanju GSV-a kojega je Vlada RH potpisala sa socijalnim partnerima (udrugama poslodavaca i sindikata) bilo dužno u radne skupine u području obrazovanja, kao javne politike, uključiti predstavnike reprezentativnih sindikalnih središnjica. Sindikat obrazovanja, medija i kulture je(osim što je drugi od dva reprezentativna sindikata u području predškolskog odgoja) udružen u Savez samostalnih sindikata Hrvatske i 90 posto članova je iz područja predškolskog odgoja diljem RH. Pritom podsjećamo, kako je Ministarstvo znanosti i obrazovanja imenovalo Tijanu Vidović, višu stručnu savjetnicu u Službi za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, predstavnicom u našem Projektu “Unapređenje kvalitete socijalnog dijaloga kroz razvoj i jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta (SOC-KAP)”, financiranoga sredstvima Europskoga socijalnog fonda (ESF). Jedna od aktivnosti projekta je i “Istraživanje uvjeta rada u predškolskom obrazovanju” - provedba nacionalnog istraživanja na reprezentativnom uzorku ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u RH. Već i temeljem te činjenice, aktivnosti radne skupine i projekta u velikoj mjeri su komplementarne, te smo bili neugodno iznenađeni ne uključivanjem predstavnika SOMK-a u rad radne skupine. Odgovor pomoćnika ministrice, gospodina Momira Karin, kako će Nacrt propisa koji Radna skupina izradi ići u javnu raspravu, u konkretnom slučaju nije primjeren, jer uključivanje predstavnika socijalnih partnera počinje uključivanjem u radne skupine - ako reprezentativne poslodavačke i sindikalne središnjice iskažu takav interes. Vjerujem da će nakon formalnog usklađivanja predloženog Nacrta Prijedloga Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, Ministarstvo znanosti i obrazovanja prići i drugim izmjenama osim gore navedenih, uvažavajući pritom načelo socijalnog dijaloga i partnerstva sa sindikatima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili njegovih izmjena.
4 SINDIKAT RADNIKA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, IV.PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOME POSTUPKU SRPOOH je suglasan s predloženom izmjenom zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 Koprivničko-križevačka županija PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, Članak 1. Članak 1. prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, sada glasi: „U Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju ('Narodne novine', broj 10/97., 107/07. i 94/13.), u članku 10. i članku 42. stavku 2. riječi: ' županijski ured' u odgovarajućem broju i padežu zamjenjuju se riječju: 'županija' u odgovarajućem broju i padežu.“, međutim u članku 10. i članku 42. stavku 2. Zakonu o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i u drugim člancima tog Zakona, nema riječi: „županijski ured“ u bilo kojem padežu i obliku još od 30. srpnja 2013. godine kada je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 94/13.), a u čiji članak 1.stavak 4. glasi: „U cijelom tekstu Zakona riječi: »županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za poslove odgoja i naobrazbe« zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave u županiji, odnosno gradski ured Grada Zagreba« u odgovarajućem padežu i broju.“. Slijedom ranije navedenog prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97., 107/07. i 94/13.) bi trebao glasiti: „Članak 1. U članku 10. podstavku 2., članku 11. stavcima 2. i 3., članku 23. stavku 5. i članku 42. stavku 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ('Narodne novine', broj 10/97., 107/07. i 94/13.) riječi: 'ured državne uprave u županiji' zamjenjuju se riječima: 'upravni odjel županije' u odgovarajućem padežu i broju. Članak 2. Ovaj Zakon objavljuje se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.“. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili njegovih izmjena.
6 Sindikat obrazovanja, medija i kulture Hrvatske PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, ODREDBE ZAKONA O PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU KOJE SE MIJENJAJU Prijedlozi na članak 23. stavak 2. alineja 2. (2) Programi predškolskog odgoja mogu se ostvarivati: - pri osnovnim školama, – kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama-obrtnicima. Obrazloženje: Neovisno o tome o kojoj se vrsti programa radi u ovom slučaju o kraćem programu, neovisno u kojem prostoru se oni provode, ovdje je naglasak na provođenju odgojno obrazovnog rada, što i treba biti. Kraći programi, u trajanju do 3 sata, odobreni su od Agencije za odgoj i obrazovanje i njihovi su nositelji stručne osobe prema Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću –Narodne novine, br.133/1997. Kako se ovdje radi o obrtnicima,između ostalih to mogu biti i dadilje, s obzirom na vrstu njihovog obrazovanja, točnije tečaj od 6 mjeseci, sigurno ne mogu imati razinu znanja, stručnosti i kompetencija za provođenje odgojno-obrazovnog rada. Također,u članku 6. Zakona o dadiljama definirana je djelatnost dadilja„čuvanje, briga i skrb za djecu do 14 godina „te je stoga članak 23. stavak 2. alineja 2.suprotan polazištima,načelima, vrijednostima i ciljevima Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao predlagač Zakona mora voditi računa o poštivanju struke,vrijednosti ulaganja u znanje i obrazovanje, te se „ profit“ mora staviti pod veću kontrolu. Članak 24. stavak 5. Poslove odgojitelja koji ostvaruju program predškole pri osnovnim školama, uz osobe iz stavka 4. ovog članka mogu obavljati i osobe koje ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova učitelja razredne nastave u osnovnoj školi u skladu s posebnim propisom. Obrazloženje: Odgojitelji predškolske djece educirani su za rad s djecom od 6. mjeseci do polaska u školu .Studij za rani predškolski odgoj i obrazovanje i studij razredne nastave ,dva su odvojena studija s različitim kolegijima i to su studiji koji ne proizlaze jedan iz drugog. Stoga, bez obzira da li se program predškole provodi u dječjem vrtiću ili pri školi, trebaju ga provoditi isključivo odgojitelji VŠS ili VSS. Članak 25 .u cijelosti treba promijeniti a posebno stavak.6 i stavak 8. Ako dječji vrtić kao poslodavac sazna da je protiv osobe u radnom odnosu u dječjem vrtiću pokrenut i vodi se kazneni postupak za neko od kaznenih dijela iz stavka 1.ovog članka ili prekršaji postupak za neko od prekršajnih djela iz stavka 3.ovog članka, udaljit će osobu od obavljanja poslova do obustave kaznenog, odnosno prekršajnog postupka, odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude, uz pravo na naknadu plaće u visini dvije trećine prosječne mjesečne plaće koju je osoba ostvarila u tri mjeseca prije udaljenja od obavljanja poslova. Obrazloženje: Smatramo da osoba protiv koje se vodi kazneni a posebno prekršajni postupak ne može biti udaljena s posla samom činjenicom saznanja poslodavca , jer odriče ustavno pravo osobe „ da nije kriv „ dok mu se krivnja ne dokaže.Samo pravomoćna presuda može biti razlogom poslodavcu da raskine ugovor o radu s radnikom. Članak 34. Predlažemo da se doda članak koji bi regulirao, da na sjednice Upravnog vijeća moraju biti pozivani predstavnici radnika, posebno predstavnik Radničkog vijeća ili sindikalni povjerenik u ulozi Radničkog vijeća. Obrazloženje: S obzirom da se na sjednicama Upravnog vijeća raspravlja o stanju, rezultatima poslovanja, organizaciji rada, očekivanom razvoju poslovnih aktivnosti, sve to može imati utjecaja na gospodarski i socijalni položaj radnika, te je sudjelovanje predstavnika radnika izuzetno bitno. Članak 37.stavak 5. Predlažemo da se mandat ravnatelja ograniči na najviše tri mandata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, ove izmjene Zakona odnose se isključivo na usklađivanje Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju sa Zakonom o sustavu državne uprave. O navedenom će se voditi računa pri donošenju novog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ili njegovih izmjena.