Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku - e-Matici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji PRAVILNIK, Članak 11. Temeljem kolektivnih ugovora, dva predstavnika ureda državne uprave imenovana su, rješenjem Ministra, u zajednička povjerenstva za zbrinjavanje viškova i manjkova. Obavljanje njihovog posla vezano je za podatke iz Upisnika djelatnika, koje im dostavljaju ravnatelji školskih ustanova, a što se u praksi pokazalo kao problematično. Naime, ne dostave svi ravnetelji točne i potpune podatke te to uvelike otežava i odugovlači navedeni posao. Radi učinkonvitijeg obavljanja poslova, smatramo kako bi trebalo predstavnicima ureda državne uprave u županijama, koji su imenovani u povjerenstvo, dopustiti uvid u Upisnik djelatnika. Nije prihvaćen Poštovani, prema članku 12. Pravilnika o zajedničkome upisniku školskih ustanova u elektroničkome obliku – e-Matici Ministarstvo može drugim javnim i državnim institucijama omogućiti pristup podacima za njihove potrebe, na temelju pisanog zahtjeva, uz dokazivanje svrhe i pravnog temelja za korištenje osobnih podataka te vrstu osobnih podataka koji se traže, a u skladu sa zakonom koji regulira zaštitu osobnih podataka. U tom slučaju Ministarstvo s institucijama sklapa sporazum, kojim se utvrđuje sadržaj i način dostave podataka te obveze osiguranja cjelovitosti, povjerljivosti i dostupnosti podataka. Prema istom članku Pravilnika, Ministarstvo i institucija dužni su poduzeti potrebne tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka kako bi se osobni podaci zaštitili od gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, promjene, objavljivanja i svake druge zlouporabe te utvrditi obvezu osoba ovlaštenih za unos i obradu podataka na potpisivanje izjave o povjerljivosti.