Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga uredbe o standardu kakovoće voda

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić NACRT PRIJEDLOGA UREDBE O STANDARDU KAKVOĆE VODA Prije svega u tekstu se miješaju različiti nazivi za isti pojam. Standard i norma. Norma se pojavljuje u prilozima. To bi trebalo uskladiti. Također nije jasno što se podrazumijeva pod kakvoćom vode jer ista nije nigdje definirana. Kakvoća po mome poimanju se odnosi na vodu u izvornom stanju koji je zapravo nulto stanje i po sastavu i po onečišćenju za poziciju gdje se mjeri ili ocjenjuje stanje vode.. Kada se ta" kakvoća " naruši, voda zagadi i konstatira se poremećaj eko sustava, trebalo bi uvesti pojmove opasnosti i rizika koji proizlaze iz toga. Znači u konačnici je narušena SIGURNOST voda kako sama po sebi tako i za okoliš. Znam da se kakvoća voda uobičajeno koristi u toj branši ali to je pojam koji odskače od opće definiranih pojmova kao što je opasnost i sigurnost. Utvrđivanjem opasnosti ( biološki, kemijski i fizikalni čimbenici) utvrđuje se ili procjenjuje sigurnost eko sustava i u konačnosti utjecaja na čovjeka. Također kada se navode određene vrste voda nije uvijek jasno radi li se o slatkim ili slanim vodama pa bi to trebalo barem sa zvjezdicom i fus notom objasniti. Sretno! Primljeno na znanje  Pojmovi „standard“ i „norma“ prate izričaj Okvirne direktive o vodama s kojom se nacrt prijedloga uredbe usklađuje. U prilozima se spominju „normativne definicije“ (engl. Normative definitions) i standardi za praćenje elemenata kvalitete (eng. Standards of monitoring of quality elements). Kakvoća vode je općenit pojam. Njena kakvoća propisana je ovisno o namjeni vode, npr. kakvoća vode za ljudsku potrošnju, osim kakvoće vode iz članka 100. Zakona o vodama (NN 66/19), uređuje se posebnim zakonom; kakvoća prirodnih mineralnih voda, prirodnih izvorskih voda i stolnih voda koje se stavljaju na tržište u bocama i drugoj ambalaži uređuje se propisima o hrani; kakvoća vode za kupanje propisana je Uredbom o kakvoći vode za kupanje (NN 51/14). Nadalje, stručni nositelj smatra da je nacrtom prijedloga uredbe o standardu kakvoće voda jasno propisano na koje vode se ista odnosi.