Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HOK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG ZAKONA Budući da je Ovršni zakon pred donošenjem (javna rasprava odnosno e-savjetovanje o Nacrtu prijedloga ovršnog zakona provedeno je od 02.01.2019. do 01.02.2019.), smatramo da je zbog ekonomičnosti postupanja a prvenstveno radi poštivanja proceduralnih pravila donošenja zakona, potrebno predmetni Zakon o izmjenama Ovršnog zakona objediniti s navedenim Ovršnim zakonom i donijeti ih kao jedan zakon. Ovaj prijedlog je posebno opravdan jer se ovim Zakonom o izmjenama Ovršnog zakona isključivo provodi terminološko usklađenje s Zakonom o sustavu državne uprave ( NN br. 66/19) Nije prihvaćen Ovim putem se mijenja postojeći Ovršni zakon kako ne bi nastupila pravna praznina do stupanja na snagu novog ovršnog zakona, dok će se prilikom donošenja novog ovršnog zakona svakako uzeti u obzir predmetne izmjene i na odgovarajući način uskladiti odredbe novog ovršnog zakona sa Zakonom o sustavu državne uprave.