Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU S obzirom da se trenutno u postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnosti nalaze dva zakonska prijedloga kojima se suštinski propisuje ostvarivanje povlastica za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i predmetni Zakon o izmjeni Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, predlažemo da se istovremeno pristupi i izradi njihovih izmjena i dopuna vezano za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom, te da se prijelaznim odredbama u Zakonu o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu predvidi trajanje određenih povlastica za prijevoz brodom dok ne stupi na snagu Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu i odgovarajući podzakonski akti. Naime, radi se o zakonskim propisima kojima se treba na ujednačeni način propisati opseg nositelja prava (osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju) u odnosu na različite vrste invaliditeta i ostvariti ujednačeni pristup vezano za načine dokazivanja statusa osobe s invaliditetom sukladno Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i sukladno važećoj Uredbi o metodologijama vještačenja. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, međutim Ministarstvo će ih uzeti u obzir kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU Budući da su važeći Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu i njegova jedina novela doneseni još 2000. godine, potrebno je u cjelokupnom sadržaju važećeg Zakona zamijeniti neodgovarajuću terminologiju, odnosno termin „invalidne osobe“ zamijeniti s terminom „osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju“. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, međutim Ministarstvo će ih uzeti u obzir kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU, KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POVLASTICAMA U UNUTARNJEM PUTNIČKOM PROMETU Nadalje, smatramo kako je krug osoba s pravom na povlasticu potrebno u članku 2. stavku 3. izmijeniti i dopuniti na sljedeći način: (3) slijepe osobe koje imaju do 10% sposobnosti vida, gluhe i gluhoslijepe osobe, osobe s mentalnom retardacijom (težom i teškom), osobe s autizmom, osobe s tjelesnim oštećenjem donjih ekstremiteta od najmanje 70%, kronični bubrežni bolesnici na hemodijalizi, osobe koje po posebnim propisima ostvaruju pravo na doplatak za pomoć i njegu druge osobe, osobnu invalidninu, djeca s teškoćama u razvoju čiji roditelji ostvaruju pravo na dopust do sedme godine djetetova života i na rad s polovicom punog radnog vremena zbog njege djeteta s težim smetnjama u razvoju, te korisnici statusa roditelja njegovatelja/njegovatelja, osobe oboljele od distrofije i srodnih mišićnih i neuromišićnih bolesti, osobe oboljele od paraplegije, cerebralne i dječje paralize, multiple skleroze i srodnih bolesti, osobe oboljele od reumatoidnog artritisa i drugih sustavnih upalnih bolesti zglobova i vezivnog tkiva (ankilozantni spondilitis, psorijatični artritis, seronegativni artritis, sistemski eritemski lupus, sklerodermija i polimiozitis/dermatomiozitis), osobe kod kojih postoje funkcionalni poremećaji zbog kojih se ne mogu samostalno kretati bez uporabe invalidskih kolica te osobe s Down sindromom. Slijedom i vezano za predloženu izmjenu i dopunu odredbe članka 2. stavka 3. u članku 7. potrebno je dodati sljedeću rečenicu: „Besplatan prijevoz brodom i/ili vlakom odnosi se i na osobni automobil koji koriste osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama i njihovi pratitelji.“ Obrazloženje: Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom godinama kroz preporuke upozorenja, kao i prijedloge za izmjenu navedenog propisa, ukazuje kako je potrebno predmetni Zakon (koji je donesen i nije se bitno mijenjao još od 2000. godine) uskladiti s važećim zakonodavnopravnim okvirom i s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom. Također, potrebno je uskladiti i terminologiju, te izmijeniti diskriminirajuće termine. Prema dosadašnjem važećem okviru posebno su zakinute skupine osoba s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju koje ne mogu koristiti javni prijevoz (prijevoz autobusom, brodom, vlakom i /ili drugo), ali i osobe s invaliditetom kojima osobni automobil služi kao pomagalo i jedino sredstvo ostvarivanja mobilnosti. Stoga smatramo da bi u prijevozu brodom ili vlakom trebalo osobu s invaliditetom osloboditi plaćanja vozne karte za nju osobno i plaćanje vozne karte za osobni automobil. Napominjemo kako poseban problem predstavljaju neprilagođeni trajekti te željeznički vagoni gdje je u slučaju trajektnog prijevoza osoba s invaliditetom primorana tijekom trajanja cijelog putovanja boraviti u automobilu u zagušljivoj garaži, jer dizala ne postoje ili postoje pokretne stepenice koje osoba ne može samostalno koristiti, odnosno za koje je potrebna dodatna pratnja i asistencija. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Primjedbe se ne odnose na predložene izmjene Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, međutim Ministarstvo će ih uzeti u obzir kada se budu mijenjale odgovarajuće odredbe Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu.