Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, s Konačnim prijedlogom Zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU Na inicijativu brojnih članica HGK iz sektora industrije, graditeljstva, trgovine i poljoprivrede predlaže se izmjena članka 95. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“, br. 41/2018; u daljnjem tekstu: Zakon). Naime, člankom 95. stavkom 3. Zakona propisano da domaći prijevoznik može obavljati prijevoz tereta za vlastite potrebe vozilima najveće dopuštene mase do 12 tona, a stavkom 4. istoga članka određeno je da se vozilima preko 12 tona prijevoz za vlastite potrebe može obavljati isključivo na temelju licencije za javni prijevoz tereta u unutarnjem ili međunarodnom cestovnom prometu. Članice Hrvatske gospodarske komore iz spomenutih sektora - različitih osnovnih djelatnosti (graditeljstvo, proizvodnja, drvno-prerađivačka industrija, komunalno gospodarstvo, trgovina) ističu da im ovakvo rješenje predstavlja značajno ograničenje te se postavlja pitanje mogućnosti daljnjeg rada vozila najveće dopuštene mase preko 12 tona i općenito poslovanja takvih tvrtki. Na ovaj se način poduzetnike kojima je nemoguće obavljati svoju osnovnu djelatnost bez prijevoza vozilima najveće dopuštene mase iznad 12 t kao logističke potpore, prisiljava da licenciraju javni prijevoz koji oni ne mogu i ne žele obavljati. Ishođenje licencije za unutarnji ili međunarodni prijevoz tereta, osim značajnih troškova, pretpostavlja i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza što predstavlja veliku poteškoću, naročito malim poduzetnicima koji uopće nemaju namjeru bavljenja javnim prijevozom. Zbog brojnih negativnih posljedica koje proizlaze iz primjene navedenih odredaba, a koje se očituju kao smanjenje i ograničavanje voznog parka na vozila do 12 t ukupne mase, smanjenje obujma poslovnih aktivnosti i otpuštanje radnika, veliki broj članica HGK iz različitih djelatnosti s područja cijele Hrvatske koje trebaju prijevoz za vlastite potrebe predlaže brisanje stavaka 3. i 4. u članku 95. Zakona. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Nije predmet izmjena Zakona.