Izvješće o provedenom savjetovanju - NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PLANA RAZVOJA ARHIVSKE DJELATNOSTI

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Martina Krivić Lekić I. Analiza postojećeg stanja, Nadležnosti arhiva u RH U tablici 2., pod rbr. 1. navedenici podaci o površini teritorija nadležnosti Državnog arhiva u Bjelovaru odnose se samo na površinu Bjelovarsko-bilogorske županije, a ne stvarnog teritorija nadležnosti kako je opisano u tablici pod kolonom Teritorijalna nadležnost. Površina teritorija nadležnosti DABJ iznosi ukupno 4.170 km Broj stanovnika na teritoriju nadležnosti je oko 211.552 stanovnika. Dio podataka za općine s područja Zagrebačke županije dostupan je samo za 2001. godinu te je stoga moguće da se radi o nešto manjem ukupnom broju stanovnika na teritoriju naležnosti. Moram napomenuti da DABJ u potpunosti nadzire navedeni prostor od svog osnivanja 1961. godine do danas, bez prekida jer Državni arhiv u Križevcima nikada nije počeo s radom. Prihvaćen Prihvaćeno
2 Stjepan Prutki I. Analiza postojećeg stanja, Nadležnosti arhiva u RH Poštovani, u tablici 2. pogrešno su navedeni podaci o broju zaposlenih i teritorijalnoj nadležnosti područnih arhiva. Državni arhiv u Vukovaru trenutno broji 12 zaposlenika, od kojega je 5 stručnih djelatnika, a 7 pripravnika (zaposlenih prema interventnom planu MinKulture) bez položenog stručnog ispita, tj. nestručnih. Molim ispraviti. Stjepan Prutki, viši arhivist u Državnom arhivu u Vukovaru Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naime, podaci kojima se raspolagalo prilikom izrade ovog dokumenta, dostavljeni su 18. travnja 2019. što je i navedeno u tekstu Nacionalnog plana razvoja arhivske djelatnosti, tako da se nakon navedenog datuma daljnji podaci nisu traženi.
3 Martina Krivić Lekić I. Analiza postojećeg stanja, Zaštita i obrada gradiva U tablici 3. pod rbr. 1. za Državni arhiv u Bjelovaru potrebno je korigirati podatke ukupne površine spremišnog prostora u 450 m2 i kapacitet u 4.500 d/m. Prihvaćen Prihvaćeno
4 Martina Krivić Lekić I. Analiza postojećeg stanja, Zaštita i obrada gradiva U tablici 4. pod rbr. 1 za Državni arhiv u Bjelovaru potrebno je korigirati upisane podatke ispod kolona STANJE - spremišni prostor ima ukupno 450 m2, a kapacitet mu je 4.500 d/m gradiva. Od nave Prihvaćen Prihvaćeno
5 Martina Krivić Lekić Cilj 1. Osigurati pretpostavke za uspješno obavljanje arhivske djelatnosti, Prioritet 1.2. Utvrditi kompetencijski okvir znanja i vještina stručnih zaposlenika u državnima arhivima te osigurati njihovu ravnomjernu zastupljenost Predlažem da se u utvrđivanje kompetencijskog okvira znanja i vještina u području arhivske struke uključi i Filozofski fakultet u Zagrebu koji ima akreditirani studij arhivstike te može dati dodatan uvid u kompetencije koje su nužne za arhiviste 21. stoljeća. Vjerujem da su upoznati sa svjetskim trendovima u arhivistici i mogu pridonesti na ovoj temi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.