Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o dopunama Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatski olimpijski odbor UREDBA Potaknuti otvorenim javnim savjetovanjem o Uredbi o dopuni Uredbe o tarifama upravnih pristojbi, koja je otvorena do 11. rujna 2019. godine, Hrvatski olimpijski odbor ponovno upućuje inicijativu za oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi za rješenja o kategorizaciji sportaša. Iako je Zakon o sportu utvrdio da su sportske djelatnosti od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, na to se često zaboravlja, pa tako i Zakon o upravnim pristojbama nije među oslobođenja uvrstio pismena i radnje u postupcima kategorizacije sportaša, kao što je to učinjeno za kulturu i neka druga područja. Sukladno navedenom, lijepo molimo izmjenu Zakona o upravnim pristojbama, i to u članku 9. točka 2. utvrđivanjem nove podtočke koja bi utvrdila oslobođenje hrvatskih sportaša od plaćanja upravnih pristojbi na podnošenje zahtjeva, izdavanje rješenja i podnošenje žalbi u kategorizaciji sportaša, odnosno u rješavanju o razvrstavanju sportaša u određenu kategoriju. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen iz razloga što se ovim putem dopunjuje Uredba o Tarifi upravnih pristojbi, a ne Zakon o upravnim pristojbama odnosno ovaj prijedlog nije tema javnog savjetovanja.