Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu odluke o donošenju mreže telemedicinskih centara

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Županijska bolnica Čakovec ODLUKU O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA Predlažemo uključenje Županijske bolnice Čakovec, Odjel za radiologiju i ultrazvuk s još jednom stanicom u Mrežu telemedicinskih centara. Predradnje što se tiče tehničkih uvjeta i mrežne infrastrukture su ostvarene, stoga Vas molimo da nas uvrstite u Odluku o donošenju mreže telemedicinskih centara radi bolje i brže komunikacije s drugim ustanovama. Dodatna stanica bi unaprijedila naš rad te olakšala razmjenu nalaza. Nije prihvaćen Radiologija Županijske bolnice Čakovec uvrštena je u prijedlog Mreže telemedicinskih centara, a zdravstvena ustanova može sukladno članku 12. stavku 2. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) osigurati dodatnu opremu i informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu.
2 HRVOJE KRPINA ODLUKU O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA Predlažem da se u mrežu telemedicinskih centara uključi i Odjel za neurokirurgije Opće bolnice Zadar. Odjelu gravitiraju pacijenti Opće bolnice Gospić i Specijalne bolnice za Ortopediju Biograd i djelomično pacijenti Opće bolnice Šibensko-kninske županije, prvenstveno radi liječenja kraniocerebralnih ozljeda te traume kralješnice ali i ostalih neurokirurških bolesti. Osim toga, telemedicinski centar omogućio bi kvalitetnu komunikaciju sa liječnicima neurokirurških klinika, zavoda i odjela diljem Republike Hrvatske. Preduvjet u smislu mrežne infrakstrukture već postoji i ne zahtijeva dodatna ulaganja. Nije prihvaćen Zdravstvena ustanova može sukladno članku 23. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra te će nakon utvrđenja ispunjavanja uvjeta, a u skladu sa člankom 10. istog pravilnika predložiti uključenje u Mrežu telemedicinskih centara.
3 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN ODLUKU O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA Predlažemo uključenje Opće bolnice Varaždin, Odjela za gastroenterologiju u Mrežu telemedicinskih centara. S obzirom da su predradnje za stvaranje tehničkih uvjeta na našem odjelu već odrađene (kompjuteri, telefon, postaja) molim Vas da nas uvrstite u odluku o donošenju mreže telemedicinskih centara kako bismo mogli adekvatno kominicirati s tercijarnim centrima radi konzultacija za naše pacijente, kao i radi dogovaranja termina za dijagnostiku u suradnim ustanovama (ERCP, EUS; transplantacijski centar). Nije prihvaćen Zdravstvena ustanova može sukladno članku 23. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra te će nakon utvrđenja ispunjavanja uvjeta, a u skladu sa člankom 10. istog pravilnika predložiti uključenje u Mrežu telemedicinskih centara.
4 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN ODLUKU O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA Predlažemo uključenje Opće bolnice Varaždin, Odjela neurologije u Mrežu telemedicinskih centara. Telemedicina je postala svakodnevna potreba za rad odjela i liječenje naših bolesnika. MSCT slike, slike angiografije, slike MR mozga šaljemo na dodatne konzultacije u Kliniku za neurologiju, Kliniku za radiologiju, Kliniku za neurokirurgiju KBC Zagreb, te u druge klinike radi potrebe dodatnog mišljenja i liječenja. Najčešće su to bolesnici sa subarahnoidalnom hemoragijom, moždanim udarom, te tumorima mozga. Telemedicinska stanica na odjelu za neurologiju dodatno bi unaprijedila naš rad. te Vas molimo da se nas uvrsti u odluku o donošenju mreže telemedicinskih centara. Nije prihvaćen Zdravstvena ustanova može sukladno članku 23. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra te će nakon utvrđenja ispunjavanja uvjeta, a u skladu sa člankom 10. istog pravilnika predložiti uključenje u Mrežu telemedicinskih centara.
5 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN ODLUKU O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA Predlažemo uključenje Opće bolnice Varaždin, Odjela za transfuzijsku medicinu u Mrežu telemedicinskih centara. Na taj način koristili bismo usluge telemedicine tijekom liječničke pripravnosti u svrhu validacije rezultata imunohematoloških testiranja koji se dokumentiraju slikovno. Nije prihvaćen Zdravstvena ustanova može sukladno članku 23. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra te će se nakon utvrđenja ispunjavanja uvjeta, a u skladu sa člankom 10. istog pravilnika predložiti uključenje u Mrežu telemedicinskih centara.
6 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN ODLUKU O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA Predlažemo uključenje Opće bolnice Varaždin, Odjela za kardiologiju u Mrežu telemedicinskih centara. Na taj način koristili bismo usluge povezivanja telemedicinom s Klinikom za bolesti srca i krvnih žila KBC Rebro i Klinikom za kardivaskularne bolesti Magdalena radi lakše razmjene slikovnih dijagnostičkih nalaza i unaprjeđenja kvalitete zdravstvene skrbi. Nije prihvaćen Zdravstvena ustanova može sukladno članku 23. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra te će se nakon utvrđenja ispunjavanja uvjeta, a u skladu sa člankom 10. istog pravilnika predložiti uključenje u Mrežu telemedicinskih centara.
7 Opća bolnica Zadar ODLUKU O DONOŠENJU MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA, I. Predlažemo da se u mrežu telemedicinskih centara uključe Odjel za neurokirurgiju i Odjel za kardiologiju Opće bolnice Zadar. Povezivanje ta dva odjela s ostalim telemedicinskim centrima u Republici Hrvatskoj omogućilo bi kvalitetniju i bržu komunikaciju sa liječnicima ostalih zavoda i klinika tih djelatnosti te unaprijedilo liječenje pacijenata. Postavljena oprema služila bi naravno i ostalim kirurškim i internističkim odjelima. Nije prihvaćen Zdravstvena ustanova može sukladno članku 23. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra te će se nakon utvrđenja ispunjavanja uvjeta, a u skladu sa člankom 10. istog pravilnika predložiti uključenje u Mrežu telemedicinskih centara.
8 DORIJAN JAGAČIĆ MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA, II. Dodati: Iznimno može ovisno o regionalnim potrebama te tržišno-ekonomskim datostima biti zaposlen i manji broj zdravstvenih radnika. Primljeno na znanje Minimalni broj zdravstvenih radnika već je sveden na jednog.
9 Šibensko-kninska županija MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA, OSNOVNA MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA Predlažemo uključenje Opće bolnice Šibensko-kninske županije u Mrežu telemedicinskih centara kao TMSC odnosno telemedicinski-specijalistički centar za djelatnost radiologije. Predloženo je bilo već prihvaćeno sredinom 2018. god., kada je radiologija Opće bolnice Šibensko-kninske županije uvrštena u prijedlog za obavljanje hitnih redovnih telemedicinskih usluga što je sve bilo u svrhu funkcionalne integracije Opće bolnice Šibensko-kninske županije i Opće i veteranske bolnice “Hrvatski ponos”, Knin. Predloženo bi olakšalo funkcionalnu integraciju dviju bolničkih ustanova u našoj županiji kao i organizaciju rada odjela radiologije. Nije prihvaćen Zdravstvena ustanova može sukladno članku 23. Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine („Narodne novine“ broj 138/11 i 110/12) podnijeti Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad telemedicinskog centra te će se nakon utvrđenja ispunjavanja uvjeta, a u skladu sa člankom 10. istog pravilnika predložiti uključenje u Mrežu telemedicinskih centara.
10 DORIJAN JAGAČIĆ MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA, OSNOVNA MREŽA TELEMEDICINSKIH CENTARA Osnovnoj mreži mogu se s vremenom dodavati dodatni. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.