Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 GRAD LEPOGLAVA Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku potrošnju REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava Predmet: Javno savjetovanje o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju - očitovanje na prijedlog, dostavlja se Ovim putem ističu se primjedbe na objavljeni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (dalje u tekstu: Zakon) i to kako slijedi: – Članak 7. Zakona – uvedena je obveza jedinicama lokalne samouprave na čijem se području nalaze sustavi individualne vodoopskrbe da osiguraju da stanovništvo koje se vodom opskrbljuje iz sustava individualne vodoopskrbe ima propisane informacije. Trenutno jedinice lokalne samouprave nemaju obveze prikupljanja podataka o stanovništvu koje se vodom opskrbljuje iz sustava individualne vodoopskrbe, pa niti ne raspolažu službenim ni potpunim podacima o korisnicima sustava individualne vodoopskrbe. U slučaju uvođenja obveze obavještavanja korisnika sustava individualne vodoopskrbe propisanim podacima, nužno je obvezati i osobe koje upravljaju individualnim vodoopskrbnim sustavima na dostavu podataka o korisnicima sustava jedinici lokalne samouprave, kao i definirati način obavještavanja kojim se ispunjava propisana obveza kako bi se izbjeglo slobodno tumačenje. – Članak 9. Zakona – propisana je novčana kazna odgovornoj osobi u jedinici lokalne samouprave ako ne provodi obvezu obavješćivanja stanovništva na način propisan člankom 26. stavkom 3. Zakona, no navedenim člankom nije propisan način obavješćivanja pa je samo postupanje u skladu s člankom 26. stavkom 3. Zakona podložno diskrecijskoj ocjeni, da li je ispunjena obveza obavješćivanja ili ne. Bilo bi nužno definirati način obavještavanja stanovništva kojim se ispunjava propisana obveza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Marijan Katalenić Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku potrošnju, II. OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA SE UREĐUJU ZAKONOM, TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Pojam "kvaliteta vode" u kontekstu odgovora na pismo službene obavijesti EU br 2019/2008 nije definiran. Jasna je i razumljiva definicija "zdravstvene ispravnosti vode" pa se ne zna što je zapravo taj izvještaj sadržavao ili što se mislilo pod kvalitetom vode .Radi li se o promjeni termina dosada korištenih kod vode "kvaliteta" u "zdravstvenu ispravnost" ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Marijan Katalenić Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Članak 4. Predlažem da se riječ "sukladnosti" zamjeni s riječima "zdravstvene ispravnosti" kao puno jasnijem i prikladnijem terminu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Marijan Katalenić Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Članak 5. Sukladnost zamijeniti s riječima ...zdravstvena ispravnost Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Marijan Katalenić Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku potrošnju, Članak 9. Sve kazne su simbolične i neće postići svrhu kazne da se neće ponoviti. Trebale bi biti barem 5 puta veće jer se radi o potencijalno ljudskim životima koji u budućnosti mogu biti spašeni ili upozoreni izostankom radnji službene osobe. Ovako se podcjenjuju oštećeni ljudi jer se radi o malom broju ljudi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Marijan Katalenić Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o vodi za ljudsku potrošnju, ODREDBE VAŽEĆEG ZAKONA KOJE SE MIJENJAJU ODNOSNO DOPUNJUJU U članku 25 točka 3 govori o mjestu gdje se mogu naći odgovarajuće i ažurirane informacije o stanju vode za ljudsku potrošnju...pa se spominje osim HZJZ i Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove što je nelogično. Prije bi to trebalo biti ili Ministarstvo zdravstva ili Državni inspektorat ali ne MUP. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.