Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o načinu čuvanja dokumentacije i podataka državne izmjere, katastra nekretnina, registra zgrada, katastra infrastrukture, registra prostornih jedinica i registra geografskih imena

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor