Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Duxinjo PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODACIMA NA PLAĆU DJELATNIH VOJNIH OSOBA Poštovani ! Uočio sam da u prijedlogu novog “Pravilnika o dodacima na plaću DVO” nisu uvrštene odnosno prepoznate neke kategorije djelatnika InžP/pionirske bojne/pionirske satnije,u članku 4. Dugogodišnji sam djelatnik Pionb/InžP sa iskustvom na poslovima razminiranja te bi htio ukazati na neke činjenice i predložiti moguće rješenje. Svi djelatnici Pionirske bojne certificirani za pirotehničara (posjeduju ovlast pirotehničara ili uvjerenje o položenom ispitu) do recesije 2012.g. imali su jedinstveni dodatak od 40% i 10% dnevni pirotehnički dodatak za rad na razminiranju. Dolaskom recesije moralo se naći privremeno rješenje za smanjenje troškova, stoga su smanjeni dodatci zapovjedniku/zamjeniku bojne, prvom dočasniku i operativnim časnicima dočasnicima, a dnevni pirotehnički dodatak umanjen je svima sa 10% na 7%. što je danas na snazi. Izlaskom novog zakona o razminiranju/protuminskom djelovanju uvodi se polaganje za voditelje skupina/radilišta i za nadzornike koje pravilnik o dodacima na plaču ne prepoznaje. Od tada do danas pojavio se veliki odljev djelatnika iz Pionrske bojne. Da bi se pokušali zaustaviti negativan trend i odljev iskusnog kadra predlažem Vam sljedeće: OSNOVNI PIROTEHNIČKI DODATAK KATEGORIJA I II III IV % 50 45 40 20 Ustrojbena mjesta unutar InžP KATEGORIJA I Operativni časnici i dočasnici u Zapovjedništvu InžP/ pionirske bojne/satnije koji obavljaju poslove protuminskog djelovanja (voditelj pododsjeka, operativni časnik i operativni dočasnik), DVO u Vodu za uklanjanje eksplozivnih naprava. KATEGORIJA II Dočasnici i časnici u pionirskoj bojni/satniji InžP (osim DVO u Vodu za uklanjanje eksplozivnih naprava). KATEGORIJA III Pioniri pirotehničari u pionirskoj bojni/satniji InžP. KATEGORIJA IV Djelatnici pionirske bojne/satnije InžP certificirani za pomočne djelatnike (log. Dč). Obrazloženje prijedloga dodataka Kategorija I Operativni časnici i dočasnici u Zapovjedništvu InžP/ pionirske bojne/satnije koji obavljaju poslove protuminskog djelovanja (voditelj pododsjeka, operativni časnik i operativni dočasnik), Djelatnici koji su položili ispit za pirotehničara (posjeduju ovlast pirotehničara ili rješenje), također su položili i ispit za voditelja radilišta (operativni dočasnici/ dočasnik za kontrolu kvalitete) ili za Nadzornika (operativni časnik/časnik za kontrolu kvalitete). Navedene osobe su direktno vezane uz razminiranje (opći, dopunski i tehnički izvid, izrada projektne dokumentacije, uvođenje voditelja radilišta u novi projekt nadzor kvalitete radova razminiranja za vrijeme provedbe radova i završni nadzor, te imaju veliku odgovornost u procjeni rizika i troškova koji će nastati prilikom provedbe pojedinačnih zadaća. Pravilnik o dodacima na plaću ih ne prepoznaje adekvatno DVO u Vodu za uklanjanje eksplozivnih naprava Rječ je o specialnoj postrojbi unutar pionirske bojne/satnije InžP koja se bavi visoko rizičnijim zadaćama od razminiranja koje i sami provode. Djelatnici voda za uklanjanje eksplozivnih naprava su iskusni pirotehničari (vojnici, dočasnici i časnici) obučavani i višestruko certificirani po specijalnostima te rade sa vrlo skupom opremom (vozila posebne namjene, roboti,rengen itd). Pravilnik o dodacima na plaću ih ne prepoznaje Kategorija II Dočasnici i časnici u pionirskoj bojni/satniji InžP (osim DVO u Vodu za uklanjanje eksplozivnih naprava) Ovdje je rječ o časnicima i dočasnicima u pionirskoj satniji InžP (zapovjednicima satnije, vodova i desetina) koji uz položen pirotehnički ispit imaju i položen ispit za voditelja skupine/radilišta. Navedeni djelatnici su također direktno vezani uz provedbu zadaća razminiranja te imaju odgovornost i brigu o ljudima tehnici i dokumentaciji koja se vodi na razminiranju. Pravilnik o dodacima na plaću ih ne prepoznaje Kategorija III Pioniri pirotehničari u pionirskoj satniji InžP DVO koje su položile ispit za pionira/pirotehničara u pionirskoj bojni/satniji InžP Pravilnik o dodacima na plaću ih prepoznaje Kategorija IV Djelatnici Pionirske bojne/ satnije InžP certificirani za pomočne djelatnike (log. dč) Zakon o protuminskom djelovanju predvidio je pomočne djelatnike pa tako i u Pionirskoj bojni/satniji postoji dio djelatnika koji se mogu svrstati u tu kategoriju. Logistički dočasnik/ci koji su indirektno vezani za poslove razminiranja, (vođenje skladišta na terenu, nabava i dostava neophodnih sredstava za rad pirotehničara i funkcioniranje terena, osiguranje prilikom uništavanja i sl.) uz navedeno i duže vrlo vrijednu opremu (vod za uklanjanje eksplozivnih naprava). Pravilnik o dodacima na plaću ih ne prepoznaje. Primljeno na znanje Nositelj izrade pravilnika razmotrio je primjedbu, ostaje kod svog prijedloga članka ovog pravilnika.