Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o registru geografskih imena

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marko Mlinarić KATALOG GEOGRAFSKIH OBJEKATA, 5.GRAĐEVINE I OSTALI OBJEKTI Trebalo bi dodati kako bi ih se definiralo: nerazvrstana cesta, kuća, vinogradarska kuća (klijet), voćarska kuća, … , zgrada (stambena, poslovna, mješovite uporabe), itd. Nije prihvaćen U Pravilniku su pobrojani geografski objekti kako postoje u prostoru a ne prema podjeli iz perspektive određenih korisnika. Nerazvrstani put je u konačnici put, kao što je stambena ili poslovna zgrada opet zgrada neovisno od same namjene. Također vrstu puta kao i namjenu zgrade nije moguće prepoznati iz postojećih kartografskih podloga koje se koriste za preuzimanje geografskih imena.