Izvješće o provedenom savjetovanju - Uredba o pričuvnoj policiji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Kristian Družeta U R E D B U , I. OPĆE ODREDBE Uzevši u obzir samo obrazloženje prijedloga ove Uredbe u kojem je navedeno da će Republika Hrvatska u prvoj polovici 2020. godine predsjedavati Vijećem Europske unije, poradi čega će zbog potreba sigurnosti sudionika sastanaka, konferencija i sl. biti nužno angažiranje većeg broja policijskih službenika kojima pri osiguranju i zaštiti osoba, objekata i prostora pomoć mogu pružiti osposobljeni pričuvni policijski službenici, a kako već postoji suradnja između vojne policije prilikom provedbe sličnih zadaća, logično bi bila da se i kroz ovu uredbu predvidi mogućnost angažiranja umirovljenih djelatnih vojnih osoba za završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije. Nije prihvaćen Sporazum o suradnji između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane u određenim područjima ne predviđa angažiranje umirovljenih djelatnika vojnih osoba sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije. Umirovljena djelatna vojna osoba sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije može se javiti na javni natječaj za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika uz ispunjavanje propisanih uvjeta.
2 Kristian Družeta U R E D B U , I. OPĆE ODREDBE Predlažem da Uredbom predvidite mogućnost angažiranje umirovljenih djelatnih vojnih osoba koje su završile tečaj za ovlaštene službene osobe vojne policije. Nije prihvaćen Umirovljena djelatna vojna osoba sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije može se javiti na javni natječaj za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika uz ispunjavanje propisanih uvjeta.
3 Centar za mirovne studije I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Prijedlog izmjene Uredbe o pričuvnoj policiji daje se javnosti bez da su navedeni relevantni podaci i analize na temelju koji je donesena procjena o sigurnosnim rizicima koju prilaže. Ova Uredba omogućuje da velik broj osoba s nedovoljnom obukom koji bi imali policijske ovlasti, nakon treninga u trajanju od nekoliko tjedana. Nije prihvaćen U Obrazloženju uz Prijedlog Uredbe o pričuvnoj policiji u dovoljnoj mjeri istaknuti su rizici koji u današnje vrijeme utječu na sigurnosnu situaciju. Temeljno obrazovanje, dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening za rad u pričuvnoj policiji dovoljno su razrađeni sa uspješno obavljanje policijskih poslova propisanih tim Prijedlogom Uredbe o pričuvnoj policiji.
4 Kristian Družeta I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Čl.2 st.2 - kao kandidate za pričuvne policijske službenike navesti i djelatne vojne osobe koje su završile tečaj za ovlaštene službene osobe vojne policije, a kojima je prestala služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu. Nije prihvaćen Umirovljena djelatna vojna osoba sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije može se javiti na javni natječaj za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika uz ispunjavanje propisanih uvjeta.
5 HRVATSKI RATNI VETERANI I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. u čl. 2 st. 1 toč. 2 iza riječi "radi stjecanja prava na starosnu mirovinu" ugraditi "ili mirovinu prema Zakonu o pravima branitelja iz DR-a " Nije prihvaćen Starosnu mirovinu policijski službenik može ostvariti po općim uvjetima propisanim Zakonom o mirovinskom osiguranju, ili po posebnim propisima utvrđenim Zakonom o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili Zakonom o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pa to nije potrebito zasebno isticati u ovom članku.
6 Centar za mirovne studije II. NAČIN ORGANIZACIJE, BROJ I SASTAV PRIČUVNE POLICIJE, Članak 3. Brojka od 10% broja policajaca znači da bi na 18291 policajaca bilo 1829 osoba s nedovoljnom obukom koji bi imali policijske ovlasti, nakon treninga u trajanju od nekoliko tjedana. Nije prihvaćen Temeljno obrazovanje, dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening za rad u pričuvnoj policiji dovoljno su razrađeni sa uspješno obavljanje policijskih poslova propisanih tim prijedlogom Uredbe o pričuvnoj policiji.
7 HRVATSKI RATNI VETERANI II. NAČIN ORGANIZACIJE, BROJ I SASTAV PRIČUVNE POLICIJE, Članak 3. u st. 2 broj ukupnog sastava do 20 % Nije prihvaćen Smatramo da je ukupan broj angažiranih pričuvnih policijskih službenika do 10 % od ukupnog broja sistematiziranih radnih mjesta policijskih službenika srednje stručne spreme dovoljno za angažiranje pričuvne policije u slučajevima iz članka 24. stavka 1. točke 3. i 4.
8 HRVATSKI RATNI VETERANI III. UVJETI I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA, Članak 5. u točki 5 dodati " osim za HRVI iz DR-a sukladno ZOPHBDR, u točki 2 iza riječi "završenu srednju" "dodati ili odgovarajuću višu ili visoku " Nije prihvaćen Posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost kandidata za pričuvnog policijskog službenika utvrđuje zdravstvena komisija u ovlaštenim zdravstvenim ustanovama prema propisanim mjerilima i nitko ne može biti izuzet od tog postupka. Prijedlog za dodavanje „odgovarajuću višu ili visoku“ podrazumijeva da ima srednju, a što je dovoljno da se ispuni taj uvjet iz čl. 5. stavka 1. točke 2.
9 Saša Novko III. UVJETI I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA, Članak 6. članak 6. točka 2. prethodno iskustvo na poslovima DVO i OSO sa specifičnim znanjima i vještinama Naime, bivši pripadnici oružanih snaga, kao i ovlaštene službene osobe nerijetko posjeduju znanja i vještine, koje su potrebne i direktno primjenjive u obnašanju poslova policijskih službenika, a ponekad zahtijevaju dugotrajnu i skupu obuku, kao i potrebno duže vrijeme za stijecanje iskustva i samostalnosti u radu. Također, nerijetko se i školovanje provodi zajednički. Navesti ću neke primjere: vodiči službenih pasa, pirotehničari za protueksplozijsku zaštitu, vojni policajci, operateri sredstava veze ili sustava nadzora, mornari, zatvorski čuvari kao pritvorski nadzornici, pripadnici pješaštva na poslovima nadzora i osiguranja državne granice ili pretragama većih otvorenih područja i dr. Nije prihvaćen U Uredbi o pričuvnoj policiji nije moguće navoditi sve specifičnosti za manji broj pojedinačnih slučajeva, te smatramo da je prethodno radno iskustvo na policijskim poslovima dovoljno precizno određeno kao redoslijed prioriteta za odabir.
10 Kristian Družeta III. UVJETI I KRITERIJI ZA ODABIR KANDIDATA, Članak 6. čl.6 st.1 tč,1 prethodno radno iskustvo na policijskim i vojno policijskim poslovima Primljeno na znanje Prethodno radno iskustvo na vojno policijskim poslovima može biti prednost u odnosu na druge kandidate sa istim karakteristikama, ali se ne može izjednačavati sa prethodnim radnim iskustvom na policijskim poslovima.
11 Marko Abramović IV. PRIJAVA I ODABIR KANDIDATA, Članak 7. Članak 7. stavak 3., predlažem da se uzmu u obzir osobe koje su bile na jednogodišnjem programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa u MUP-u na radnim mjestima policijskih službenika. Osobe koje su pohađale navedenih program posjeduju iskustva rada na policijskim poslovima (javni red, granica, promet, međunarodna policijska suradnja i sl.) i imaju položen državni stručni ispit. Navedene osobe bi morale proći temeljno obrazovanje za pričuvnog policijskog službenika. Samim time bi u budućnosti mogli konkurirati za stalni radni odnos u MUP-u. Primljeno na znanje Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u MUP-u na radnim mjestima policijskog službenika može biti prednost u odnosu na druge kandidate sa istim karakteristikama, ako se ne može izjednačiti sa bivšim policijskim službenicima kojima je prestala državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu ili na temelju sporazuma.
12 Kristian Družeta IV. PRIJAVA I ODABIR KANDIDATA, Članak 7. čl.7 st3. Natječaj iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o potrebama i prethodnim procjenama Ravnateljstva policije, može se raspisati samo za bivše policijske službenike i bivše djelatne vojne osobe sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije, a kojima je prestala državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu ili na temelju sporazum Nije prihvaćen Ne može se bivše djelatne vojne osobe sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije izjednačavati sa bivšim policijskim službenicima.
13 HRVATSKI RATNI VETERANI IV. PRIJAVA I ODABIR KANDIDATA, Članak 7. u čl. 7 stavak 3 predlažemo da se obriše ako se prihvaća komentar u članku 2. Nije prihvaćen Nije prihvaćen. Umirovljena djelatna vojna osoba sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije može se javiti na javni natječaj za odabir kandidata za pričuvnog policijskog službenika uz ispunjavanje propisanih uvjeta
14 Kristian Družeta IV. PRIJAVA I ODABIR KANDIDATA, Članak 8. čl. 8 st. 2 - - potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ako je umirovljeni policijski službenik ili umirovljena djelatna vojna osoba Primljeno na znanje Potvrdu područnog ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje trebat će priložiti svaki kandidat koji je u statusu umirovljenika.
15 Kristian Družeta VI.  TEMELJNO OBRAZOVANJE,  DOPUNSKO STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLICIJSKI TRENING ZA RAD U PRIČUVNOJ POLICIJI , Članak 15. čl. 15 st.2 Kandidat koji je izabran za pričuvnog policijskog službenika, a koji je bivši policijski službenik i bivša djelatna vojna osoba - vojni policajac kojem je prestala državna služba radi stjecanja prava na starosnu mirovinu ili na temelju sporazuma, ne pohađa temeljno obrazovanje za obavljanje poslova pričuvnog policijskog službenika. Nije prihvaćen Ne može se bivše djelatne vojne osobe sa završenim tečajem za ovlaštene službene osobe vojne policije izjednačavati sa bivšim policijskim službenicima.
16 HRVATSKI RATNI VETERANI VI.  TEMELJNO OBRAZOVANJE,  DOPUNSKO STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLICIJSKI TRENING ZA RAD U PRIČUVNOJ POLICIJI , Članak 15. u čl. 15 st. 2 iza riječi stjecanja prava na starosnu, dodati ili invalidsku mirovinu sa najmanje 10 godina staža kao OSO Nije prihvaćen Intencija Uredbe je prijem kandidata koji su ostvarili pravo na starosnu mirovinu, a ne invalidsku mirovinu, jer se od onih koji su u invalidskoj mirovini ne može očekivati da će udovoljiti propisanim mjerilima za zahtijevanu posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost koje se traže od kandidata za pričuvnog policijskog službenika.
17 Centar za mirovne studije VI.  TEMELJNO OBRAZOVANJE,  DOPUNSKO STRUČNO USAVRŠAVANJE I POLICIJSKI TRENING ZA RAD U PRIČUVNOJ POLICIJI ,  Članak 16. Trajanje temeljne obuke od 120 sati nastave nikako ne može biti dovoljno kako bi se usvojile kompleksne vještine poput osnova kriminalistike i pravila postupanja, osnova komuniciranja ili rukovanja i gađanja vatrenim oružjem. Ovako kratko trajanje temeljne obuke (bez dodatnog objašnjenja i definiranja načina i trajanja izvođenja dopunskog stručnog usavršavanja i policijskog treninga) ozbiljno dovodi u pitanje kvalitetu obavljanja posla, istovremeno imajući u vidu kako su pričuvnim policijskim službenicima dane iznimno široke ovlasti. To posebno zabrinjava iz perspektive ljudskih prava. Naime, neke od tih ovlasti imaju potencijal ograničavanja ljudskih prava građana te mogu imate velike i dalekosežne posljedice ukoliko te ovlasti imaju osobe čije obrazovanje i osposobljavanje nije dostatno. Nije prihvaćen Temeljno obrazovanje, dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening za rad u pričuvnoj policiji dovoljno su razrađeni sa uspješno obavljanje policijskih poslova propisanih tim prijedlogom Uredbe o pričuvnoj policiji. Člankom 21. Prijedloga Uredbe o pričuvnoj policiji propisano je da tijekom obavljanja poslova iz članka 20. ove Uredbe, pričuvni policijski službenik, pod nadzorom policijskog službenika, može primjenjivati policijske ovlasti.
18 Centar za mirovne studije VII. POSLOVI I OVLASTI PRIČUVNOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, Članak 20. Poslovi pričuvnog policijskog službenika su previše široko postavljeni, posebice imajući u vidu način na koji je propisana temeljna obuka pričuvnog policijskog službenika. S obzirom na to, smatramo kako poslovi pričuvnog policijskog službenika ne bi trebale uključivati sprječavanje kaznenih djela i prekršaja, njihovo otkrivanje i prikupljanje podataka o tim djelima i počiniteljima; traganje za počiniteljima kaznenih djela za koja se progoni po službenoj dužnosti i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim tijelima te nadzor državne granice. Nije prihvaćen Temeljno obrazovanje, dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening za rad u pričuvnoj policiji dovoljno su razrađeni sa uspješno obavljanje policijskih poslova propisanih tim prijedlogom Uredbe o pričuvnoj policiji. Člankom 21. Prijedloga Uredbe o pričuvnoj policiji propisano je da tijekom obavljanja poslova iz članka 20. ove Uredbe, pričuvni policijski službenik, pod nadzorom policijskog službenika, može primjenjivati policijske ovlasti.
19 Centar za mirovne studije VII. POSLOVI I OVLASTI PRIČUVNOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, Članak 21. Ovlasti pričuvnog policijskog službenika su također previše široko postavljene. U svakom slučaju, u ovlasti pričuvnog policijskog službenika, pogotovo s obzirom na kratkoću temeljnog obrazovanja, ne bi trebala biti uključena uporaba sredstava prisile, a posebice ne uporaba vatrenog oružja. Nije prihvaćen Temeljno obrazovanje, dopunsko stručno usavršavanje i policijski trening za rad u pričuvnoj policiji dovoljno su razrađeni sa uspješno obavljanje policijskih poslova propisanih tim prijedlogom Uredbe o pričuvnoj policiji. Člankom 21. Prijedloga Uredbe o pričuvnoj policiji propisano je da tijekom obavljanja poslova iz članka 20. ove Uredbe, pričuvni policijski službenik, pod nadzorom policijskog službenika, može primjenjivati policijske ovlasti.
20 Saša Novko VII. POSLOVI I OVLASTI PRIČUVNOG POLICIJSKOG SLUŽBENIKA, Članak 21. U članku 21. stavak(2) dodati "pri nadzoru državne granice, nadzoru i upravljanju cestovnim prometom, obavljanju poslova na moru i unutarnjim plovnim putevima iz nadležnosti policije." Prilikom obavljanja gore navedenih radnji, iz opisa poslova policijskih službenika i pričuvnih policijskih službenika, moguće je da zbog specifičnosti posla, bude veća udaljenost između policijskog službenika i pričuvnog policijskog službenika, te se pritom dovede u pitanje "nadzor" policijskog službenika nad pričuvnim iz čl.21. stavka(1), što bi znatno otežalo, ili onemogućilo angažiranje pričuvnih policijskih službenika na navedenim poslovima, ili iste stavilo pod pitanje zakonitosti pri postupanju. Ovom izmjenom ne bi se značajno povećale ovlasti pričuvnog policijskog službenika. Nije prihvaćen Člankom 21. stavkom 2. propisano je da pričuvni policijski službenik tijekom obavljanja policijskih poslova zaštite života, prava, slobode, sigurnosti i neposrednosti osobe te osiguranja objekata i prostora može iznimno samostalno primjenjivati točno propisane ovlasti.
21 Saša Novko IX. NAKNADA TROŠKOVA I DRUGA PRAVA, Članak 28. Smatram da je potrebno člankom 28. preciznije definirati angažman umirovljenih osoba, odnosno zadržavanje ili umanjenje prava iz mirovinskog osiguranja. Predlažem da se definira da umirovljenici prilikom rada zadržavaju prava iz mirovinskog osiguranja. Naime, kako Zakon o mirovinskim pravima omogućava rad u nepunom radnom vremenu uz zadržavanje prava iz mirovinskog osiguranja, a ova uredba ograničava angažman na 180 dana godišnje, što je zapravo polovica radnog vremena, ako se gleda na godišnjoj razini. Također, dio umirovljenika koji bi mogli pristupiti pričuvi je zaposlen u nepunom radnom vremenu, pa treba i to definirati. Nadalje, prilikom definiranja naknade za angažiranje ista bi trebala biti definirana tako da se za jednaki rad, dobije jednaka naknada. Naime ovako definirano, osoba zaposlena kod poslodavca sa ispodprosječnim primanjima bi za svoj angažman dobila manje od osobe zaposlene kod poslodavca sa iznadprosječnim primanjima. Također, smatram da je potrebno definirati uvećanje za angažman noću, praznicima, prekovremeni...,maksimalan broj sati rada u danu, tjednu, angažman na terenu itd. Nije prihvaćen Članak 28. odnosi se samo na angažman pričuvnih policijskih službenika u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti države, te u drugim slučajevima kada je ugrožena unutarnja sigurnost Republike Hrvatske, dok su naknade za sve ostale vrste (redovnog) angažiranja predviđene člankom 26. Uredbe i za sve su jedinstvene.