Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Pravilnku o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Goran Kršnjavi PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RAZVRSTAVANJU I KATEGORIZACIJI UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE KAMPOVI Kako predmetni Pravilnik propisuje vrste ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi te minimalne uvjete predlažemo sljedeće dopune: U čl. 12. st.2. nadopuniti tako da se iza riječi: „vlastita kupaonica“ briše točka te dodaje „osim drvene kućice, koja može i ne mora imati vlastitu kupaonici i sanitarni čvor sa sanitarnim elementima.“ U čl. 14. st.3. uz postojeće osnovne vrste smještajnih jedinica dodati toč. 3. koja glasi: „3. drvena kućica, nepokretna, s ili bez kupaonice i sanitarnog čvora sa sanitarnim elementima.“ U čl. 15. st. 1. dodati toč. 3. koja glasi: „3. Drvena kućica, 6 ili više gosta.“ U čl. 16. u stavku 1. dodati toč 4. koja glasi: „4. Drvena kućica.“ U čl. 19. st. 2. dodaje se toč. 6. koja glasi: „6. Drvena kućica - najviše 12 kreveta širine do 120 cm U čl. 34. st. 1. dopunjuje se toč. 3. koja glasi „3. Kamp- odmaralište za djecu.“ Čl. 35. dopuniti st. 3. sukladno novoj vrsti Kamp - odmaralište za djecu te propisati u prilogu minimalne uvjete. Iza čl. 37. dodati čl. 37 A te definirati Kamp odmaralište za djecu kao objekt u kojem ugostitelj pruža uslugu organiziranog smještaja djece za kraći odmor u smještajnoj jedinici drvenoj kućici i centralnoj servisnoj stanici, a uz uslugu recepcije koja se pruža na zahtjev gosta te može pružati uslugu prehrane, pića i napitaka. Nije prihvaćen - čl.12. st.2. - Poštovani, drvena kućica nije smještajna jedinica u građevinama, a odredbe ovog članka odnose se na smještajne jedinice u građevinama. - čl.14. st.3. - Poštovani, drvena kućica kao mobilhome ili glamping kućica nije smještajna jedinica već oprema koja se postavlja na osnovnu smještajnu jedinicu (kamp mjesto, kamp parcelu). - čl.15. st. 1. - Poštovani, osnovna smještajna jedinica sukladno zahtjevima statistike ima kapacitet tri gosta. Veći broj gostiju na osnovnim smještajnim jedinicama u opremi za kampiranje, riješen je mogućnošću odstupanja kapaciteta za 20 %. - čl.16. st.1. - Poštovani, drvena kućica (nije jasno kako bi ista izgledala) je oprema na osnovnoj smještajnoj jedinici i nije smještajna jedinica u građevinama. - čl.19. st. 2. - Poštovani, drvena kućica nije smještajna jedinica u građevinama te se za istu ne propisuje smještajni kapacitet. - čl.34. st.1., čl.35., čl.37. - Poštovani, Kamp odmorište je vrsta namijenjena za kraći boravak gosta uz prometnice s vlastitom pokretnom opremom za kampiranje odnosno nije predviđen dulji boravak gosta i organizirani smještaj (nema sanitarija, hrane i pića) te nema potreba za specijalizacijom vrste samo za djecu koja ne dolaze vlastitom pokretnom opremom za kampiranje. Ova vrsta je namijenjena za usputni neorganizirani odmor.