Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o kartografskim znakovima s pripadajućom Zbirkom kartografskih znakova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VEDRAN STOJNOVIĆ PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA Na više mjesta u Zbirci kartografskih znakova se koristi različiti simbol za decimalni "zarez". Praktično gledano - bolje (lakše) nam je koristiti simbol točke zbog različitih softvera koje koristimo za obradu podataka i izradu grafičkih prikaza, a koji nisu uvijek dobro prilagođeni za Hrvatsko tržište - da koriste zarez za decimalnu oznaku, kako je definirano našim pravopisom. Zbirka bi trebala jednoznačno definirati i jasno navesti koji se simbol koristi - točka ili zarez (prema pravopisu). Smatram da je najgore stanje kako je trenutno u Zbirci - malo jedan, malo drugi simbol (pogledati primjere, možda mi je neki promakao: 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2., 1.4.5, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.14.23, 7.2.1, 7.2.3, 8.1.1, 8.2.2, 8.2.6, 8.2.12, 8.2.13). Nije prihvaćen U Zbirci kartografskih znakova sva kotiranja koja prikazuju veličine pojedinog znaka (njegove dimenzije) naznačena su s decimalnim zarezom dok su točkom između znamenaka prikazane sve brojčane vrijednosti koje propisuje navedena Zbirka i koji se na taj način prikazuju s decimalnom točkom kao kartografski znak u odgovarajućem mjerilu kartografskog prikaza.
2 VEDRAN STOJNOVIĆ PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA Nekoliko prijedloga za nove znakove koji nedostaju u trenutnoj zbirci: 1) trebalo bi vratiti simbol za kanal/jarak prema uzoru na stari kartografski ključ (valovita linija - https://i.imgur.com/Z9hcPZ2.png) 2) nedostaje simbol za informativni stup koji nije osvjetljen (primjer https://i.imgur.com/23GboXs.png) 3) nedostaje simbol za plinski ormarić koji je često odvojen od objekta (https://i.imgur.com/INCTkFA.png) 4) razmotriti simbol za klupu (zbog geodetskih situacija) 5) nedostaje simbol za veće i velike reklamne stupove varijabilne širine - obično je takav stup izveden u plošnom formatu s betonskim temeljima koji nisu dovoljno veliki da se prikažu kao zaseban površinski objekt, a imaju velik značaj prilikom projektiranja građevinskih radova (primjer: https://i.imgur.com/18ddPdd.png) 6) nedostaje simbol za pumpu - nekada su izvedene samostalno na benzinskim postajama, simbol bi trebao biti univerzalan i razlikovan bojom (npr. za plin, benzin, vodu) (primjer: https://i.imgur.com/pHkHFi6.png) Nije prihvaćen Zbirka kartografskih znakova propisuje osnovnu gradaciju objekata, a koja je propisana određenim pravilnikom ili specifikacijama odnosno modelom podataka (digitalni katastarski plan, katastar infrastrukture i sl.) za prikaz na službenim kartografskim podlogama. Ukoliko je potrebno prikazati detaljnije atributne vrijednosti objekata poput vrste benzinske stanice možete za vlastite potrebe uvesti novi znak ili dodati napomenu uz postojeći znak na vašoj skici, karti ili planu.
3 VEDRAN STOJNOVIĆ PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA Trebalo bi razmotriti kratice za sljedeće vrste uporabe zemljišta: - državna cesta - županijska cesta - lokalna cesta - nerazvrstana cesta - reciklažno dvorište Nije prihvaćen Navedeni objekti prikazani su odgovarajućim znakom, a svaka od navedenih prometnica ima i svoj naziv (A1, DC528 i sl.). Nakon dovršenja Pravilnika o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnih pravnih režima izvršiti će se revizija objekta u Zbirci kartografskih znakova.
4 VEDRAN STOJNOVIĆ PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA Trenutna zbirka kartografskih znakova nalaže korištenje fontova: "Arial", "Arial Narrow" i "Times New Roman" koji nisu slobodni niti besplatni fontovi. Fontovi "Arial" i "Times New Roman" uobičajeno dolaze s Microsoft Windows operacijskim sustavom, dok se "Arial Narrow" instalira na računalo prilikom instalacije Microsoft Office programskog paketa, a u slobodnoj prodaji košta oko 50$ po računalu za komercijalnu upotrebu. Microsoft Office paket nema nikakvu poveznicu s kartografijom i izradom planova i karata, niti drugih geodetskih grafičkih prikaza, stoga se postavlja pitanje kako je uopće taj font odabran za prikaz na geodetskim crtežima u prvom planu. Ovakvim pristupom se ograničava tehnologija za izradu geodetskih grafičkih prikaza i poskupljuje njihovu izradu. Danas imamo popriličan postotak računala koji nisu bazirani na Microsoft Windows operacijskom sustavu te nemaju sami po sebi navedene fontove, pogotovo ako uzmemo u obzir i tablete koji su danas dovoljno snažni za terenski rad i izradu podloga, a rijetki su bazirani na Windows operacijskom sustavu. Predlažem da se fontovi zamijene s besplatnom alternativom npr. fontovima iz grupe "Liberation Fonts" koji metrički i izgledom odgovaraju trenutnim fontovima. "Liberation Sans" umjesto "Arial", "Liberation Serif" umjesto "Times New Roman" i "Liberation Sans Narrow" umjesto "Arial Narrow". Osim "Liberation Sans" fontova, drugi prijedlog je zamjena "Arial" i "Arial Narrow" s besplatnim fontovima "Archivo" i "Archivo Narrow" koji imaju gotovo identičan vizualni stil (oku neprimjetan) te dolaze sa slobodnom licencom i besplatni su za korištenje u komercijalne svrhe. Poveznice: https://github.com/liberationfonts/liberation-sans-narrow, https://www.omnibus-type.com/fonts/archivo/ Nije prihvaćen Navedeni fontovi su korišteni zbog svoje jasnoće i jednostavnosti uporabe. Ukoliko korisnik nema instalirane fontove moguće ih je besplatno instalirati s npr.: https://freefontsdownload.net/free-arial-narrow-font-30388.htm ; https://www.wfonts.com/font/arial-narrow
5 Marko Mlinarić PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA Kod prometnih znakova (ZBIRKA 5.1.23. Prometni znak) dodati još par znakova (četvrtasti, pravokutni , šesterokutni,…) jer je samo prikazan okrugli, što je dosta važno kod snimanja situacije cesta Nije prihvaćen Kartografskim znakovima propisuje se vrsta objekta te zbog načina prikaza na kartografskim podlogama u određenom mjerilu definiran je prometni znak s obzirom na oblik i veličinu znakova u naravi. Dostavljeni prijedlog je svakako dio atributnih vrijednosti i ulazi u drugu vrstu prikaza.
6 Igor Matišić PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA S obzirom da je na e-savjetovanju i Pravilnik o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnim pravnim režimima, smatram da bi bilo dobro pričekati njegovo stupanje na snagu nakon čega bi se dopunila Zbirka kartografskih znakova koja je prilog ovom pravilniku. Primljeno na znanje Nakon dovršenja Pravilnika o načinu uporabe zemljišta i zgrada te posebnih pravnih režima izvršiti će se revizija objekta u Zbirci kartografskih znakova.
7 VEDRAN STOJNOVIĆ PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA, Članak 4. Zbirka kartografskih znakova trebala bi biti objavljena, uz tiskanu zbirku (i digitalno izdanje u PDF-u) i u digitalnom obliku u razmjenskim formatima za CAD i GIS softvere: - DXF2004 - format za primjenu u CAD softverima (zbog definiranih boja u zbirci DXF2000 nije adekvatan format jer ne podržava sve definirane boje) - SVG - slobodan vektorski format koji se može primijeniti prilikom izrade kartografskih prikaza u GIS softverima te na internetskim stranicama (web kartama) Oba navedena formata su bazirana na tekstualnom zapisu, što bi omogućilo objavljivanje zbirke pomoću Git softvera (na nekom od dostupnih Git servisa ili na vlastitom serveru od DGU-a). Tim postupkom bi se omogućila suradnja geodetskih djelatnika iz prakse i DGU-a na kontinuiranom poboljšanju Zbirke i kvalitetnijoj izradi i dopuni novih verzija na jednom centralnom mjestu. Svaki prijedlog bi jednostavno mogao biti raspravljen, validiran, usvojen ili odbijen od strane DGU-a kao centralne ustanove koja definira Zbirku. Primljeno na znanje Postojeći predlošci kartografskih znakova u digitalnom obliku, kao i tisak Zbirke kartografskih znakova, Državna geodetska uprava će realizirati sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.
8 Lucija Meštrć PRAVILNIK O KARTOGRAFSKIM ZNAKOVIMA, Članak 4. Na str. 111 pod točkom 9.2.7. i 9.2.8. napisano je da je font Arial, dok u tablici 10.ZEMLJOPISNA IMENA (TOPONIMI) 10.1. Imena adresa katastarskih čestica: pod broj katastarske čestice i kućni broj i dalje piše da je font Arial Narrow. Također u blokovima koji su izdani kao dodatak Zbirci je font Arial Narrow (to vrijedi za trenutno važeću zbirku i blokove). Prihvaćen Naziv fonta pod 10.1 biti će promijenjen u Arial. Blokovi nisu sastavni dio Zbirke i biti će ispravljeni u okviru nadopune postojećih predložaka kartografskih znakova u digitalnom obliku, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima.