Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskom registru brodova

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga privatnih brodara PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOM  REGISTRU BRODOVA, Članak 4. Predlažemo da se u upravno vijeće obvezno imenuje i jedan predstavnik korisnika usluga HRB-a iz udruge brodara registrirane u RH čiji članovi upravljaju s najvećim brojem brodova hrvatske državne pripadnosti u NACIONALNOJ plovidbi. Pošto je naša Udruga - Hrvatska udruga privatnih brodara najveća i najstarija Udruga turističkih brodara u RH koja broji skoro 200 brodova (mini cruisera dužine do 50 metara), mislimo da zaslužujemo imati svog predstavnika u vijeću HRB-a jer smo skoro najveći korisnici njihovih usluga. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Uvođenjem novog predstavnika u Upravno vijeće bila bi narušena koncepcija broja i strukture predstavnika te općenito način rada Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova. Nadalje, Hrvatska udruga privatnih brodara i njezine članice nemaju saznanja o problematici poslovanja brodara u međunarodnoj plovidbi, a koja se smatra osnovnom djelatnošću HRB-a, te vezano za suradnju s međunarodnim institucijama (IACS, EMSA) i drugim pomorskim upravama koje su ovlastile HRB za obavljanje statutarne certifikacije u njihovo ime. Osim broja članova Udruge, ne vidi se nikakav drugi argument niti je jasno koji bi bio stvarni doprinos predstavnika Hrvatske udruge privatnih brodara u radu Upravnog vijeća, osim isključivo zastupanja ograničenih i partikularnih interesa Udruge, što naravno nije smisao rada Upravnog vijeća. Ujedno, Hrvatska udruga privatnih brodara nije krovna udruga svih privatnih brodara u Republici Hrvatskoj koja bi mogla predstavljati tu interesnu skupinu, već postoje i druge udruge čiji članovi koriste usluge HRB-a (npr. udruga čarter kompanija pri HUP-u).