Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O OBRAZOVNOM PROGRAMU I ISPITIMA ZA PROVJERU ZNANJA I STJECANJE KVALIFIKACIJA ZA PRUŽANJE INFORMACIJA O INVESTICIJSKIM PROIZVODIMA I USLUGAMA, BROKERSKE POSLOVE I INVESTICIJSKO SAVJETOVANJE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK Najava ispita, Članak 4. Članice Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK i članice Udruženja društava za upravljanje investicijskim fondovima HGK smatraju da je ispite iz članka 1. ovoga Pravilnika potrebno organizirati najmanje jednom tromjesečno kako bi se radnicima koji moraju pristupiti ispitu osigurao dovoljan broj ispita tijekom godine te predlažu izmijeniti stavak 1. tako da glasi: “ (1) Hanfa će organizirati provođenje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika najmanje četiri puta godišnje. Obrazloženje: Člankom 11. stavkom 11. važećeg Pravilnika o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga (NN, 83/18) propisano da je kandidat dužan steći uvjete za odgovarajuću kvalifikaciju u roku od četiri godine od početka rada. Priznate kvalifikacije vezane za većinu poslova koja obavljaju relevatne osobe investicijskog društva podrazumijevaju položene ispite u organizaciji Hanfe. S obzirom na to da navedeni ispiti nisu održani najmanje godinu dana, a da je predviđena frekvencija jednom godišnje, u praksi bi to značilo da bi radnicima investicijskog društva koji su u statusu kandidata pristup ispitu potrebnom za stjecanje kvalifikacije bio omogućen najviše dva puta. U slučaju neuspješnog polaganja ispita, tim bi radnicima morao prestati radni odnos, odnosno oni ne bi bili u mogućnosti obavljati poslove za koje je potreban uspješno položen ispit u organizaciji Hanfe. Također, za očekivati je širenje ponude financijskih proizvoda što će utjecati na broj pristupnika ispitu, pa je i zbog toga potrebno predvidjeti veći broj ispita godišnje. Djelomično prihvaćen „Hanfa će organizirati provođenje ispita iz članka 1. ovoga Pravilnika prema procijenjenim potrebama tržišta, na temelju iskazanog interesa za polaganje ispita, a najmanje jednom godišnje„