Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zaineresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA Članice Udruženja cestovnog teretnog prometa predlažu da se dopuni članak 103. važećega Zakona koji regulira korištenje plavog dizela na način da se propiše mogućnost korištenja plavog dizela i za namjenu goriva za rashladne uređaje cestovnih vozila kao što slijedi: 1. Korištenje lož ulja i plavog dizela, članak 103. Predlaže se postojeći tekst nadopuniti sljedećim tekstom: „(…) Korisnici prava na potrošnju plavog dizela koji se koristi za namjene cestovnog prijevoza robe u kontroliranim temperaturnim uvjetima su fizičke i pravne osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe koje imaju sjedište na području Europske Unije. Korisnici prava koriste plavi dizel samo za pogon rashladnog (stacionarnog) uređaja s odvojenim samostalnim spremnikom goriva za održavanje odgovarajućeg temperaturnog režima u komori priključnog vozila.“ Obrazloženje: Zemlje članice EU imaju praksu da gorivo u rashladnim (stacionarnim) uređajima tretiraju kao neoporezivo gorivo. Pritom je osnovno načelo da to gorivo nikako ne smije služiti za pogon vozila, već isključivo za održavanje odgovarajućeg temperaturnog režima u pokretnoj komori. Stoga spremnici goriva moraju biti strogo razdvojeni, što većina auto-hladnjača manje nosivosti ne može ispuniti. Spremnik goriva, kod auto-hladnjača poluprikolica nalazi se u okviru navedenog vozila, strogo odvojen od spremnika za gorivo vučnog vozila. Na taj način i plavi dizel (točenje goriva izvan RH) u spremnicima rashladnih uređaja ne bi predstavljao carinski prekršaj. Također bi mogućnost točenja plavog dizela postavila hrvatske prijevoznike u kondicioniranom transportu u ravnopravan položaj s konkurencijom, što dosad nije bio slučaj. Nije prihvaćen Člankom 103. Zakona o trošarinama propisano je korištenje bezolovnog motornog benzina i plavog dizela za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi i plovidbi. Radi se o oslobođenjima iz Direktive 2003/96/EZ, odnosno o primjeni potpunog oslobođenja bez plaćanja trošarine, što za rashladne uređaje cestovnih vozila nije moguće.
2 Sportska udruga gluhih Splitsko- dalmatinska županija NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA Poštovani, Naša prijedlog: Osloboditi trošarina od gorivo vezano amaterski šport ( gluhih osoba i invalida osoba) za putovanja službeno športska natjecanja . Lp Miro Nije prihvaćen Oslobođenje od plaćanja trošarine za namjene prijevoza na športska natjecanja nije predviđeno kao obvezno, niti kao opcionalna mogućnost Direktivom Vijeća 2003/96/EZ od 27. listopada 2003. o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije (SL L 283, 31. 10. 2003., str. 51., u daljnjem tekstu: Direktiva 2003/96/EZ) .
3 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. NACRT PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TROŠARINAMA, PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Navedenim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama nije propisan način povrata trošarine odnosno način oslobađanja trošarine za električnu energiju koja se koristi za pogon željeznice. Nije prihvaćen Detaljniji način oslobađanja na el. energiju i povrat trošarine za dizelsko gorivo u željezničkom prijevozu utvrditi će se provedbenim aktom, koji je već u primjeni za cestovni komercijalni prijevoz.
4 HGK ZAKONA O TROŠARINAMA, Članak 4. Zagrebačka pivovara d.o.o. i Heineken Hrvatska d.o.o. iz Udruženja proizvođača piva, slada i hmelja HGK iznose sljedeće: S obzirom da je izmjenom odredbe članka 104. Zakona o trošarinama, zakonodavac imao namjeru samo nadopuniti, odnosno proširiti pravo na povrat dijela trošarine na dizelsko gorivo koje se koristi za komercijalni prijevoz robe i putnika na promet željeznicom, navedene članice predlažu izmjenu odredbe na način da se navede da uz kamione, pravo na povrat trošarine ostvaruju i registrirani kamioni s prikolicom, a radi sprječavanja bilo kakvih nedoumica u pogledu ostvarenja prava na povrat trošarine za komercijalni prijevoz robe i putnika. Stoga predlažu dopuniti članak 104. st. 1. t. 1., tako da isti glasi: „Članak 104. Povrat trošarine za komercijalni prijevoz robe i putnika (1) Pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj, može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo: 1. u komercijalnom prijevozu robe željeznicom, s registriranim kamionom ili kamionom s prikolicom koji su namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu masu koja nije manja od 7,5 tona.“ Nije prihvaćen Ovom izmjenom se suštinski i u praksi ništa ne mijenja. Izričaj se normativno preciznije usklađuje s člankom 7. stavkom 2. Direktive 2003/96/EZ. I do sada se u postupcima povrata utvrđivalo da najveća dopuštena masa kamiona nije manja od 7,5 tona, dok se taj uvjet nije kumulirao s najvećom dopuštenom masom prikolice u slučajevima kad kamion nije ispunjavao taj uvjet.
5 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. ZAKONA O TROŠARINAMA, Članak 4. Stavak (1) Izraz "bezgotovinski oblik plaćanja" mogao bi predstavljati problem u povratu dijela plaćene trošarine ukoliko se ovakav oblik plaćanja ne koristi. Stavak (2) U ovom stavku nije jasno za izraz "iznosi 330 eura" od kojega iznosa i koje količine dizel goriva je riječ. Nije prihvaćen Ad 1) Bezgotovinski način plaćanja je propisan radi sprečavanja zlouporaba i poreznih prijevara, a potpuno je i izvan poslovne logike da bi javno poduzeće nabavljalo dizelsko gorivo plaćanjem gotovinom. Ad 2) U skladu sa člankom 7. stavkom 2. i 3., odnosno člankom 15. stavkom 1. točkom e) Direktive 2003/96 EZ, umanjenje se vrši povratom razlike iznosa između nacionalne visine trošarine za dizelsko gorivo za pogon i minimalne razine oporezivanja trošarinom dizelskih goriva za pogon iz Direktive 2003/96/EZ, a koja iznosi 330€.
6 HGK ZAKONA O TROŠARINAMA, Članak 5. Udruženje računovođa HGK predlaže izmijeniti ovaj članak tako da glasi: „U članku 105. stavku 8. iza točke 6. briše se točka i dodaje se točka 7. koja glasi: „7. koja se koristi za komercijalni prijevoz robe i putnika željeznicom i tramvajem te za komercijalni prijevoz putnika u električnim autobusima i/ili sličnim prijevoznim sredstvima.““ Ako se ovaj dio izostavi, umanjuje se mogućnost komercijalizacije prijevoza putnika i u drugim prijevoznim sredstvima osim željezničkog i tramvajskog prijevoza, a koji potiču očuvanje okoliša. Nije prihvaćen Direktivom 2003/96/EZ nije propisana mogućnost oslobođenja od plaćanja trošarine za pogon autobusa.