Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Šime Validžić PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POSEBNOM STANIŠTU U AKVATORIJU UŠĆA RIJEKE RAŠE U 2019. I 2020. GODINI, Članak 2. U posebnim staništima ne treba biti dopušten ikakav ribolov jer su riblje vrste ionako ugrožene. Ribe i druga živa bića imaju vrijednost samu po sebi i smisao njihovog postojanja nije samo da ih ljudi ubijaju. Posebice ne treba povećavati popis alata koje je dopušteno koristiti u posebnim staništima niti treba produživati razdoblja u kojima je ribolov dopušten. Nije prihvaćen Poštovani, Posebna staništa nisu područja sa potpunom zabranom ribolova već se u njima dozvoljava upotreba pojedinih ribolovnih alata na određeno vrijeme vodeći računa da ribolovne aktivnosti neće ugroziti temeljne funkcije staništa zbog kojega je isto ušlo u sustav zaštite.
2 UDRUŽENJE OBRTNIKA PULA PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA RIBOLOVA U POSEBNOM STANIŠTU U AKVATORIJU UŠĆA RIJEKE RAŠE U 2019. I 2020. GODINI, Članak 3. Predlažemo da se u navedenom području omogući i sakupljanje školjkaša u razdoblju od 01. lipnja do 01. rujna (da bude barem za 2020. godinu), kao što je ranije bilo dozvoljeno a što nije negativno utjecalo na posebno stanište i zbog čega se i nadalje provodi monitoring u tom području. Nije prihvaćen Poštovani, Ministarstvo poljoprivrede pokrenulo je izradu studije kojom će se definirati nova područja za sakupljanje školjkaša čime će se smanjiti ribolovni pritisak u postojećim zonama što bi za posljedicu moglo imati djelomično obnavljanje stokova školjkaša. Prilikom definiranja novih područja za sakupljanje razmotriti će se i ovo posebno stanište.