Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga PRAVILNIKA O NAČINU PRIBAVLJANJA PODATAKA, SADRŽAJU IZVJEŠĆA TE ROKOVIMA DOSTAVE PODATAKA IZ SREDIŠNJEG DEPOZITORIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor