Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zrinka Čanaki Zaić PRAVILNIK Poštovani, nije jasno zašto se predlaže izmjena Pravilnika o ovlaštenju strojovođa na način da se mijenja točka 8. u Prilogu 4. Predloženi tekst odgovara tekstu Uredbe Komisije (EU) 2019/554 оd 5. travnja 2019. o izmjeni Priloga VI. Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice. Uredbe se ne transponiraju u nacionalno pravo države članice već se izravno primjenjuju, a to je jasno navedeno u članku 2. spomenute Uredbe: "Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.". Predlaže se izmjena Pravilnika na način da se u cijelosti briše točka 8. u Prilogu 4. Nije prihvaćen Nije prihvaćen - Člankom 1. Uredbe Komisije (EU) 2019/554 određuje se da se točka 8. Priloga VI. Direktivi 2007/59/EZ zamjenjuje s tekstom navedenim u nastavku članka 1. Uredba propisuje u Direktivi 2007/59/EZ zamjenu jednog teksta s drugim pri čemu se ne mijenja obveza prenošenja odredbi direktive u nacionalno zakonodavstvo. Stoga ostaje obveza da se tekst Pravilnika o ovlaštenju strojovođa uskladi s tekstom Direktive 2007/59/EZ, te se predloženim Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o ovlaštenju strojovođa ostvaruje ta usklađenost. Odredba članka 2. Uredbe Komisije (EU) 2019/554 ukazuje na izravnu primjenu akta Europske komisije.