Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Prijedloga kurikuluma Srpski jezik i kultura u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj (model C)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MARIJAN ĐANIŠ ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ , F. UČENJE I POUČAVANJE NASTAVNOG PREDMETA SRPSKI JEZIK I KULTURA (MODEL C) Kad se učenike osnovnih i srednjih škola upućuje u potragu za informacijama iz raznih izvora znanja učenici će potražiti potrebne informacije prvo na internetu. Prvenstveno jer su im pomagala za dohvat novih digitalnih sadržaja svakodnevno u rukama (PC, tablet, mobitel). Poznato je, da ima svakojakih informacija na internetu, a među ostalima i netočnih informacija. Postavljam si pitanje, koliko će učenika uložiti trud i vrijeme, da samostalno nove informacije potraže u knjižnicama i knjigama, obzirom na preopterećenost svakodnevnim školskim i izvan školskim aktivnostima. Primljeno na znanje Poštovani gospodine Đaniš, Učitelji nastavnog predmeta Srpski jezik i kultura po modelu C u osnovnim i srednjim školama su kvalitetno osposobljeni za obavljanje odgojno-obrazovnog rada u navedenoj nastavi te su upravo oni ti koji će prvi učenike uputiti u valjano, odgovarajuće i samostalno pronalaženje informacija.
2 Dunja ham ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ , F. UČENJE I POUČAVANJE NASTAVNOG PREDMETA SRPSKI JEZIK I KULTURA (MODEL C) "Društvo je jako i snažno onoliko koliko brine o manjinama ". Ponosna sam što moja domovina daje ovako detaljno i suvremeno razrađen kurikul za pripadnike manjinske srpske zajednice. Što im omogućava učenje i poučavanje nastavnog predmeta Srpski jezik i kultura, u kojem im je omogućeno izučavanje kulture , govorenje, čitanje i pisanje na jeziku naroda kojem pripadaju. U kurikulu su jasno određeni ciljevi i ishodi učenja , te povezanost s ostalim međupredmetnim temama. Osobito mi se sviđa povezanost s temom Građanski odgoj i obrazovanje :" Kroz razvijanje odgovornosti,društvenog i ličnog identiteta,toleranciju,uvažavanje različitosti...." i nadam se da je to jedan od ključnih ciljeva učenja Srpskog jezika i kulture , svjesnost pripadanja svom narodu i poštivanje ostalih naroda,osobito većinskog hrvatskog naroda, u domovini u kojoj žive . Primljeno na znanje Poštovana gospođo Ham, Zahvaljujemo se na sudjelovanju, navedenom komentaru i uključivanju u javnu raspravu.
3 Renata Kolarec ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ , Svrha i opis predmeta Prijedlog kurikuluma je napisan za srednju vrijednost 3 sata. Smatram da su u srednjoj školi, posebice strukovnoj, dovoljna 2 sata kako bi se dala prednost strukovnim kurikulumima. Učenje o zavičaju i običajima može se realizirati i različitim izvanškolskim aktivnostima ovisno o interesu učenika. Nije prihvaćen Poštovana gospođo Kolarec, Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu u skladu s Ustavom i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Prilikom upisivanja u model C odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina roditelji popunjavaju anketu u kojoj je jasno naznačen zakonski okvir i mogućnost učenja od 2 do 5 školskih sati tjedno jezika i kulture nacionalne manjine.
4 Matko Marušić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ , Svrha i opis predmeta Iz sljedećega citata vidi se takvo usmjerenje i dalje u kurikulu. Samo "pozitivan odnos prema društvu i kulturi" ne znači ništa - kojem društvu i kojoj kulturi? "Svrha ovakvog pristupa kurikulumu predmeta Srpski jezik i kultura očuvanje je i građenje nacionalnog i kulturnog identiteta te stvaranje zrele, odgovorne, kompletne osobe pozitivno orijentirane prema društvu i kulturi“ Tu treba pisati „Hrvatska“, „hrvatsko društvo“ i „hrvatska kultura“, ili barem jedno od njih. Nije prihvaćen Poštovani gospodine Marušić, Učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj su državljani Republike Hrvatske te samim tim i sastavni dio hrvatskog društva i hrvatske kulture. Kurikulum Srpskog jezika i kulture za osnovne i srednje škole po modelu C je pisan za potrebe kvalitetnog obavljanja odgojno-obrazovnih rada nacionalnih manjina.
5 Matko Marušić ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ , Svrha i opis predmeta U kurikulu srpskoga jezika gleda samo se samo srpski identitet, a ne identitet građanina i državljanina Hrvatske, čak se izbjegava i napisati pojam država Hrvatska, nego se piše "s ovog područja", kako se vidi iz citata: "Omogućuje djeci koja žive u multikulturalnoj i multietničkoj zajednici cjelovitije učenje o zavičaju, kulturi i običajima naroda s ovoga područja, a s ciljem boljeg razumijevanja sebe i svog identiteta te upoznavanja i poštivanja drugih, što je od iznimne važnosti za izgradnju interkulturalnog društva." Pojma Hrvatske nema nigdje u kurikulu! Nije prihvaćen Poštovani gospodine Marušić, Učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj su državljani Republike Hrvatske te samim tim i sastavni dio hrvatskog društva i hrvatske kulture. Kurikulum Srpskog jezika i kulture za osnovne i srednje škole po modelu C je pisan za potrebe kvalitetnog obavljanja odgojno-obrazovnih rada nacionalnih manjina.
6 Alta Pavin Banović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ , III. Prijedlog tekstova za 1. razred OŠ je 71, a za 8. razred OŠ je 21. Zar ne bi trebalo biti obrnuto? Djeca u 1. razredu OŠ su još u fazi učenja čitanja, a ovdje ih se opterećuje s pretjeranim brojem navedenih preporučenih tekstova. Smatram kako je potrebno pročistiti i smaniti broj tekstova po razredima. Primljeno na znanje Poštovana gospođo Pavin Banović, Navedeni popis je samo prijedlog tekstova, a broj navedenih tekstova je vođen potrebama učitelja Srpskog jezika i kulture po modelu C te različitim mogućnostima uvođenja ćiriličnog pisma u prvom i drugom razredu osnovne škole. Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, odgojno-obrazovni proces po modelu C odvija se u rasponu od 2 do 5 sati tjedno, a sam kurikulum je pisan na osnovu 3 sata tjedno te je samim tim bilo potrebno i predložene tekstove prilagoditi mogućnostima koje pruža zakonski okvir
7 Nataša Kelava ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ , I. Odgojno-obrazovni ishodi jasno su definirani i čine logičnu cjelinu učenja. Svrha i opis predmeta detaljno su opisani. U odgojno-obrazovnim ciljevima učenja i poučavanja predmeta pod brojem 1. pismenim i usmenim izražavanjem..., riječ pismenim zamijeniti pisanim. Isto bih ponovila i u dijelu kurikula pod naslovom Govorim i pišem: "Učenici se osposobljavaju da se uspješno služe...pismene i usmene... Dakle: pisane i usmene. Ljudi su pismeni (ili nepismeni), a izražavanje je pisano (ili usmeno). Smatram da bi se kurikul trebao (uz postojanje kurikula i drugih nacionalnih manjina) provoditi kroz izbornu nastavu. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća
8 Filka Babic ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Radim u osnovnoj školi te se uključujem u e-savjetovanje jer smatram da se kurikulum srpskoga jezika u osnovnoj školi može provoditi, ali samo kao Izborna nastava za učenike koji se kroz anketiranje izjasne da to žele. Učenici su već uvelike opterećeni. Međutim, ukoliko se sami prijave za slušanje novog predmetra, prijavom odbacuju mogućnost prigovora o opterećenosti i daju privolu njegovom uvođenju, naravno sve s ciljem razvijanja vrijednosti demokratskog života, poštivanja ljudskih prava kao osnove za upravljanje raznolikošću i otvorenosti prema drugim kulturama. U kurikulumu su kroz sve domene ishodi detaljno razrađeni. Primljeno na znanje Poštovana gospođo Babić, Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu u skladu s Ustavom i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Prilikom upisivanja u model C a također u preostala dva modela odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina roditelji popunjavaju anketu i od školske ustanove zatraže mogućnost obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine.
9 Blazenka Bajic ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Uključujem se u e-savjetovanje kao razrednica čiji učenici polaze nastavu jednog od jezika nacionalne manjine po modelu C. Ističem kako je model i oblik obrazovanja uvelike prihvaćen te nastavu polaze i učenici koji nisu nacionalna manjina. Moj prijedlog za postavljeni dokument je dodatak koji sadrži preporuke za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda kao i sadržaje za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda. Primljeno na znanje Poštovana gospođo Bajić, Poučavanje predmeta Srpski jezik i kultura po modelu C može se provoditi u rasponu od 2 do 5 sati u tjednom rasporedu što mijenja količinu sadržaja, ovisno o rasponu sati. Isto tako, predmet ima snažan zavičajni predznak. Stoga se preporuka i izbor sadržaja prepuštaju učiteljima, nastavnicima i profesorima kao sloboda izbora. Kurikulum je okrenut ka učeniku i ostvarivanju ishoda učenja i poučavanja, a ne prema sadržajima.
10 Alta Pavin Banović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Elementi vrednovanja su jasno nabrojani i opisani kao i pristupi vrednovanju. Prijedlog tekstova koji su navedeni za učenike od 1. do 8. razreda osnovne škole, potvrđuje moj prije navedeni komentar da je ovo kurikulum samo za osnovnu školu i da se ne preporuča za učenike srednjih škola, osobito srednjih strukovnih škola koje su upisali kako bi naučili određenu struku ili zanimanje... Primljeno na znanje Poštovana gospođo Pavin Banović, Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Članku 4. navedenog Zakona razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju se u školskoj ustanovi s nastavom na jeziku i pismu nacionalne manjine ili školskoj ustanovi s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Također razredni odjel i obrazovna skupina ustrojavaju se i za manji broj učenika od broja učenika propisanog za ustrojavanje razrednog odjela i obrazovne skupine s nastavom na hrvatskom jeziku i pismu. Temeljem propisanih zakonskih osnova i prava na odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, nastava po modelu C nije obvezna te se uspješno provodi za one učenike pripadnike nacionalnih manjina koji to žele. To predstavlja jedan od načina ostvarivanja zajamčenih prava na odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalne manjine od predškolskih ustanova pa do visokoobrazovnih ustanova
11 Alta Pavin Banović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Ako se uvede srpski jezik u srednje strukovne škole, tada će se nešto od postojećih predmeta i programa, morati izostaviti jer bi bilo preopterečujuće za učenike koji pohađaju strukovnu školu. Što izostaviti od postojećih predmeta kada je struka izuzetno važna. Smatram da je ovaj kurikulum srpskoga jezika samo za učenike osnovne škole po principu tko želi, kao izvannastavna aktivnost. Učenici su već opterećeni. Primljeno na znanje Poštovana gospođo Pavin Banović, Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj ostvaruju pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu u skladu s Ustavom i odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Prilikom upisivanja u model C a također u preostala dva modela odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina roditelji popunjavaju anketu i od školske ustanove zatraže mogućnost obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine.
12 Alta Pavin Banović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Ishodi su jasno napisani i detaljno razrađeni u sve tri domene, Govoim i pišem, Učim i stvaram, To sam ja, u svim razredima osnovnih i srednjih škola. Pravopisne norme su također jasno i detaljno razrađene. Primljeno na znanje Poštovana gospođo Pavin Banović, Zahvaljujemo na sudjelovanju i uključivanju u javnu raspravu.
13 Alta Pavin Banović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Smatram da svi dokumenti koje objavljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja, i svi dokumenti koji su objavljeni kao službeni dokumenti u Republici Hrvatskoj, moraju biti napisani i objavljeni na književnom hrvatskom jeziku poštujući hrvatski pravopis i hrvatsku gramatiku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
14 Alta Pavin Banović ODLUKU O DONOŠENJU KURIKULUMA ZA NASTAVNI PREDMET SRPSKI JEZIK I KULTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA U REPUBLICI HRVATSKOJ Kurikulum srpskoga jezika i kulture u osnovnim i srednjim školama bi se trebao objaviti u isto vrijeme kada i Kurikulum slovačkoga jezika u osnovnim i srednjim školama i Kurikulum mađarskoga jezika u osnovnim i srednjim školama jer nacionalne manjine nisu samo Srbi nego i Slovaci i Mađari kojih je u većem broju u Slavoniji i Baranji. Ne smije se zaboraviti da u Baranji žive u velikom broju Mađari koji čak i ne znaju hrvatski jezik. Možda bi se trebao uvesti kurikulum hrvatskoga jezika za sve nacionalne manjine u RH kako bi "stranci" naučili jezik, kuluturu, tradiciju države u kojoj žive. Primljeno na znanje Primljeno na znanje