Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o održivoj uporabi pesticida

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Natalija Svrtan OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O ODRŽIVOJ UPORABI PESTICIDA, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE UTVRĐIVANJE UČINAKA NA ZAŠTITU OKOLIŠA Bioraznolikost biljnog i životinjskog svijeta: Da, veliki Gospodarenje otpadom i/ili recikliranje: Da, Mali Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetni Zakon neće imati učinka na bioraznolikost, odnosno manjim dijelom da i to u pozitivnom smislu. Naime, Zakonom će se propisati smanjenje i racionalna odnosno održiva uporaba sredstava za zaštitu bilja. Zakon neće imati utjecaja na gospodarenje otpadom i/ili recikliranje jer se ne radi o propisu koji uređuje ambalažni otpad.