Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM Pozdravljamo aktivnosti MPS oko postupka izmjene ili donošenja novoga Zakona te usklađivanje sa novom direktivom EU. Očekujemo snažan angažman svih dionika procesa sa ciljem zaštite domaće proizvodnje i poljoprivrednih proizvođača. Na saborskom odboru za poljoprivredu održanom 28.02.2019.g. konstatirano je od strane proizvođača i saborskih zastupnika za je aktualni Zakon loš, manjkav te da su potrebne hitne izmjene i dorade. Nažalost, Zakon koji je najavljivan kao zadnja crta obrane poljoprivrednih proizvođača je doživio fijasko. Ne provodi se, manipulira se Zakonom, a sve na štetu proizvođača. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, br. 117/17, dalje u tekstu: Zakon) za koje je izrađen Obrazac naknadne procjene učinaka propisa, na snazi je od 7. prosinca 2017. godine, što je znatno prije prvog europskog propisa. Europski parlament i Vijeće su 17. travnja 2019. godine donijeli Direktivu 2019/633 (dalje u tekstu: Direktiva) o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, koja je na snazi od 30. travnja 2019. a sve s ciljem zaštite dobavljača u lancu opskrbe hranom. Direktiva je obvezujuća za sve države članice Jedna od stavki koje propisuje Direktiva a koje će se ugraditi u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi jesu i kategorije obveznika zakona koje su znatno drugačije od onih u važećem Zakonu. Nadalje, to su i odredbe koje se odnose na zaštitu identiteta podnositelja pritužbe, mogućnost provedbe nenajavljenih inspekcija provedbenog tijela, definicije svježih/pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ostale. Ministarstvo poljoprivrede kao nositelj ovog zakona, planiralo je izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom za III. kvartal 2020. iako je obveza država članica da do 01.05.2021. donesu i objave nacionalne propise, a do 01.11.2021. počnu primjenjivati odredbe Direktive. Ranije donošenje nije moguće obzirom da postupak donošenje zakonskog propisa mora slijediti niz koraka usuglašavanja, slanja na mišljenje tijelima, objave na e-Savjetovanju i dr. što traži vrijeme, te je III kvartal i planiran kao najraniji mogući rok.
2 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZABRANI NEPOŠTENIH TRGOVAČKIH PRAKSI U LANCU OPSKRBE HRANOM, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE 2.1.Problem je manjkavost Zakona, mnogi propusti i sl., a najveći problem, odnosno nedostatak postojećeg Zakona je ne mogućnost inspekcijskoga nadzora 'na licu mjesta'. 2.2. Potrebna je hitna izmjena Zakona i usklađivanje sa EU Direktivom, a posebno u dijelovima: Čl. 1. St.2. Ova se Direktiva primjenjuje na određene nepoštene trgovačke prakse do kojih dolazi u vezi s prodajom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda od strane: (a) dobavljačâ čiji godišnji promet ne premašuje 2 000 000 EUR kupcima čiji godišnji promet premašuje 2 000 000 EUR; (b) dobavljačâ čiji je godišnji promet viši od 2 000 000 EUR, ali ne premašuje 10 000 000 EUR, kupcima čiji godišnji promet premašuje 10 000 000 EUR; Itd… Čl. 6. St. 1. (c) ovlast da u okviru svojih istraga provode nenajavljene inspekcije na licu mjesta u skladu s nacionalnim pravilima i postupcima; 3.1. Cilj mora biti zaštita poljoprivrednih proizvođača, koja je izostala. 3.2. Ishod mora biti uređen odnos proizvođač-otkupljivač i sl., gdje proizvođač neće biti podređen interesima otkupljivača, a njegova mogućnost izbora kupca šira i liberalnija sa zakonskom zaštitom od mogućih odmazda otkupljivača, trgovaca i dr. 3.3. Vremenski rok je prevelik i potrebno je da MPS proces donošenja pred Vladu RH dostavi čim prije, sa krajem ove godine. 5.1.5. Veliki DA 5.1.16. Veliki DA 5.2.6. Veliki DA 5.3.1. Veliki DA 5.3.2. Veliki DA 5.3.9. Veliki DA 5.4.2. Veliki DA 5.4.9. Veliki DA 5.4.15. Veliki DA 5.6.2 Veliki DA 5.6.12. Veliki DA Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (Narodne novine, br. 117/17, dalje u tekstu: Zakon) za koje je izrađen Obrazac naknadne procjene učinaka propisa, na snazi je od 7. prosinca 2017. godine, što je znatno prije prvog europskog propisa. Europski parlament i Vijeće su 17. travnja 2019. godine donijeli Direktivu 2019/633 (dalje u tekstu: Direktiva) o nepoštenim trgovačkim praksama u odnosima među poduzećima u lancu opskrbe poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, koja je na snazi od 30. travnja 2019. a sve s ciljem zaštite dobavljača u lancu opskrbe hranom. Direktiva je obvezujuća za sve države članice Jedna od stavki koje propisuje Direktiva a koje će se ugraditi u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi jesu i kategorije obveznika zakona koje su znatno drugačije od onih u važećem Zakonu. Nadalje, to su i odredbe koje se odnose na zaštitu identiteta podnositelja pritužbe, mogućnost provedbe nenajavljenih inspekcija provedbenog tijela, definicije svježih/pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te ostale. Ministarstvo poljoprivrede kao nositelj ovog zakona, planiralo je izradu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom za III. kvartal 2020. iako je obveza država članica da do 01.05.2021. donesu i objave nacionalne propise, a do 01.11.2021. počnu primjenjivati odredbe Direktive. Ranije donošenje nije moguće obzirom da postupak donošenje zakonskog propisa mora slijediti niz koraka usuglašavanja, slanja na mišljenje tijelima, objave na e-Savjetovanju i dr. što traži vrijeme, te je III kvartal i planiran kao najraniji mogući rok.