Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Obrazac prethodne procjene za Zakon o izmjeni Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 palamida PRILOG 1., 5. UTVRĐIVANJE IZRAVNIH UČINAKA I ADRESATA Bez obzira na dobnu granicu,ako je rezident RH, koji plaća porez u RH, i toj osobi je to jedina nekretnina, može tražiti sufinanciranje kredita. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Navedeno pitanje ne uređuje se predmetnim obrascem.