Izvješće o provedenom savjetovanju - PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM - SRDELAROM

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor