Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu provođenja mjera i aktivnosti Programa „Hrvatski otočni proizvod“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Marijan Katalenić Sadržaj Pravilnika , Članak 1. Oznaka kvalitete bi trebala predstavljati neku vrijednost ispod koje se ne bi moglo ići. Kako se članku 3 ne definira što je zapravo kvaliteta kada se dodjeljuje oznaka otočni proizvod, bilo bi dobro kada bi predlagatelj definirao taj pojam. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Odredbom članka 4. definira se pravo označavanja oznakom HOP otočnih proizvoda u cilju poticanja proizvodnje i plasmana te očuvanja i promocije izvornih i inovativnih otočnih proizvoda, tradicije i baštine što su ujedno i značajke pojma kvalitete otočnih proizvoda u smislu ovog Pravilnika
2 palamida DODJELA PRAVA OZNAČAVANJA OZNAKOM HOP, Materijalni otočni proizvod Predlažem ukidanje članka 2, jer se može zloporabiti. Onaj tko želi neka investira u skladu za propisima i zakonima u proizvodnju na otocima i to oslobodite od poreza. Uostalom zaposlit će se otočni korpus, odnosno vratit će se dio iseljenog stanovništva. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Otočni proizvođači se potiču na korištenje otočnih sirovina i resursa čime se direktno utječe na poboljšanje života u otočnoj zajednici kao i doprinosu zaposlenosti.
3 Marijan Katalenić DODJELA PRAVA OZNAČAVANJA OZNAKOM HOP, Članak 6. Predlažem da se u članku 6 , točka 3 riječi " zakonom propisanim standardima" zamijeni s riječima " ..sa važećim zakonima. Označavanje materijalnih proizvoda mora biti sukladno nekoliko zakona o označavanju radi li se o hrani, kozmetici...Također je upitan izraz standard je se Hrvatski zavod za normizaciju ne zove Hrvatski zavod za standardizaciju.... Djelomično prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se djelomično prihvaća.
4 palamida DODJELA PRAVA OZNAČAVANJA OZNAKOM HOP, Nematerijalni otočni proizvod Predlažem ukidanje članka 2, jer se može zloporabiti. Onaj tko želi neka investira u skladu za propisima i zakonima u proizvodnju na otocima i to oslobodite od poreza. Uostalom zaposlit će se otočni korpus, odnosno vratit će se dio iseljenog stanovništva. Primljeno na znanje Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti je primljen na znanje.
5 Marijan Katalenić DODJELA PRAVA OZNAČAVANJA OZNAKOM HOP, Članak 8. Što je s otocima koji su povezani i zapravo su jedna cjelina (Cres, Lošinj ..). U cijelom tekstu nije se predvidjela takva opcija. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Odredbama članka 3. i članka 8. definiran je otočni subjekt kojem se dodjeljuje pravo označavanja u postupku propisanom ovim Pravilnikom uključujući sve otoke. Sukladno odredbama Zakona o otocima otoci Cres i Lošinj su zasebni otoci.
6 Marijan Katalenić DODJELA PRAVA OZNAČAVANJA OZNAKOM HOP, Članak 11. Nije dobro da stručna povjerenstva budu fiksna nego da imaju i promjenjive članove koji dolaze iz otočne sredine u zavisnosti od predmeta tražena za HOP. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Člankom 11. Pravilnika određeno je da se Stručna povjerenstva imenuju na četiri godine i mogu se razriješiti prije tog roka, a čine ga predstavnici Ministarstva, nadležnih javnopravnih tijela i stručnjaka iz reda znanstvene zajednice.
7 Marijan Katalenić PROVEDBA POSTUPKA DODJELE I PRENOŠENJA PRAVA OZNAČAVANJA, Članak 13. Javni poziv morao bi ići direktno na otočke zajednice, njihove predstavnike, jer ovako je sigurno ako se glas ne prošiti preko otočke zajednice, neće biti svi obavješteni. Pa ne gledaju stalno mrežne stranice Ministarstva ? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Obavijest o objavi Javnog poziva objavljuje se na mrežnim Ministarstava, također ista obavijest šalje se i svim obalno-otočnim općinama, gradovima i županijama, gospodarskoj i obrtničkoj komori obalno-otočnih županija, Hrvatskom poljoprivrednom zadružnom savezu Zbog izuzetne važnosti ovog projekta (ostanak stanovništva na otocima, reafirmiranje tradicijskih otočnih djelatnosti, pokretanje novih proizvodnji, uključivanje mlade populacije u proizvodni ciklus i aktivnosti otočne zajednice i dr.) otočni proizvođači uvijek se dodatno informiraju.
8 Marijan Katalenić PROVEDBA POSTUPKA DODJELE I PRENOŠENJA PRAVA OZNAČAVANJA, Članak 14. Prekompliciran postupak koji i košta. Neka se napravi model koliko to iznosi po jedinki HOP, koliko to vremena i papirometrije traži i jasno koliko to košta. Ili je sve subvencionirano? Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Kako bi otočni subjekt ostvario pravo označavanja obvezan je uz zahtjev za dodjelu priložiti dokumentaciju (vlastita/otočna proizvodnja, tehnička dokumentacija, potvrde, rezultate analitičkih ispitivanja u ovlaštenim laboratorijima,…).kojom dokazuje da se radi o otočnom proizvodu. Odredbama Pravilnika predviđena je i mogućnost dodjele bespovratnih sredstava, odnosno de minimis potpore.
9 Marijan Katalenić PROVEDBA POSTUPKA DODJELE I PRENOŠENJA PRAVA OZNAČAVANJA, Članak 19. Nije nevažno spomenuti da se nigdje ne spominje obaveza ministarstva da u nekom zadanom roku od završetka javnog poziva donese odluku. Ovako je to otvoreno i može se predugo odugovlačiti. Predlažem da rok za donošenje odluke nakon javnog poziva bude do 3 mjeseca. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Odluku o dodjeli prava označavanja oznakom HOP donosi Ministar na temelju prijedloga i stručnog mišljenja povjerenstva. U određenim okolnostima Odluka može biti donesena i u kraćem roku od tri mjeseca ili duža, a što ovisi o dinamici rada stručnih povjerenstava, stoga smatramo nepotrebnim ograničiti se na fiksni rok.
10 Marijan Katalenić NADZOR NAD KORIŠTENJEM PRAVA OZNAČAVANJA, Članak 23. Mislim da za obavljanje nadzora MORA biti uključen član povjerenstva koje je i donijelo odluku. Osim toga ako se prihvati prijedloga da se za fluktuirajuće članove uzme netko iz lokalne zajednice, onda se i on treba uključiti u nadzor. Ako ovako ostane stručnot i nadzor neće biti dobro provedeni. Članak 24 to i predviđa dok se u članku 23 točka 3 kod stručnog povjerenstva spominje riječ MOŽE što znači da član povjerenstva ne mora biti uključen. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Nadzor nad korištenjem prava označavanja predviđa i administravnu provjeru otočnog proizvoda za koji korisnik oznake HOP ima sklopljen Ugovor (članak 23.) te nije potrebno angažirati članove stručnog povjerenstva već službene osobe Ministarstva. Kada se provodi neposredni nadzor kod korisnika oznake HOP uz službene osobe Ministarstava mogu se uključiti članovi stručnog povjerenstva. Obzirom se radi prvenstveno o neposrednom nadzoru izvršenja ugovora o korištenju oznake HOP, nazočnost člana povjerenstva nije nužna.
11 Marijan Katalenić NADZOR NAD KORIŠTENJEM PRAVA OZNAČAVANJA, Članak 28. Petnaest dana ne može se odnositi na sve. i nije fer. Ako je neki proizvod, HOP, recimo hrana koja ima rok trajanja do godine dana a proizvedena je u vremenu kada je subjekt imao pravo na taj znak onda bi valjda mogao taj proizvod biti na tržištu do kraja roka trajanja tog proizvoda. To se odnosi također i za druge proizvode koji nisu hrana, recimo kozmetiku. U suprotnom nabijamo kruto nepotrebne i nepoželjne troškove za subjekta. Nakon prekidanja ugovora ODMAH se prestaje s korištenjem znaka HOP a ostali proizvodi ostaju na tržištu do kraja roka trajanja. Nije prihvaćen Poštovani, zahvaljujemo na komentaru. Isti se ne prihvaća. Razlozi zbog kojih će se oduzeti pravo označavanja oznakom HOP taksativno su navedeni u članku 26. Pravilnika. Rok od 15 dana ostavljen je kao period u kojem korisnik treba ukloniti oznaku HOP s već označenih proizvoda, koji i dalje mogu biti na tržištu ukoliko su ispravni, ali bez oznake HOP.