Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobnom identifikacijskom broju

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dominik Tomislav Vladić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA Slažem se s prijedlogom da ga treba definirati kao identifikator u informatičkom smislu i kao takvom definirati tip koji će svi programeri biti obvezni implementirati u sustavima. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08; dalje: Zakon o OIB-u) osobni identifikacijski broj (dalje: OIB) stalna je identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju koriste korisnici OIB-a u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje OIB, među ostalim, na temelju informacije nadležnog tijela (članak 8. Zakona o OIB-u) koje obavlja prvi upis obveznika broja. OIB se sastoji od jedanaest znamenki, i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s obveznikom OIB-a kojemu je dodijeljen te od jedne znamenke koja je kontrolni broj. Dakle, određivanje OIB-a podrazumijeva određivanje niza slučajno odabranih brojeva od 10 znamenaka te određivanje jedne znamenke koja je kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 "Modul 11,10". Dodjeljivanje OIB-a pripisivanje je određenoga OIB-a točno identificiranom obvezniku broja iz članka 5. točke 1. Zakona o OIB-u. OIB je jedinstven (nije moguće više puta odrediti i dodijeliti isti broj), nekazujući (ne sadrži podatke koji bi ga doveli u vezu s osobom kojoj je dodijeljen), nepromjenjiv (osoba zadržava svoj OIB za vrijeme cijelog "životnog ciklusa"), neponovljiv (jednom određen OIB nije moguće ponovno dodijeliti drugoj osobi).
2 Zoran Sambol PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA OIB ja naziv za jedinstveni identifikator (ključ) i valjalo bi radi elektroničke implementacije manje sposobnih developera/designera/arhtekata softvera razjasniti o kakvom se identifikatoru radi. Riječ je o stringu (nizu karaktera) koji u ovom slučaju sadrži isključivo znamenke. Uvođenjem ovog dodatnog članka smanjit ćete mnogostruku štetu u budućim implementacijama sustava. Nažalost, u pojedinim implementacijama sustava koji koriste OIB već je šteta napravljena. Nije prihvaćen Sukladno Zakonu o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08; dalje: Zakon o OIB-u) osobni identifikacijski broj (dalje: OIB) stalna je identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju koriste korisnici OIB-a u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i kod razmjene podataka. Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti određuje i dodjeljuje OIB, među ostalim, na temelju informacije nadležnog tijela (članak 8. Zakona o OIB-u) koje obavlja prvi upis obveznika broja. OIB se sastoji od jedanaest znamenki, i to od deset znamenki koje su određene slučajnim odabirom i ne sadrže informacije koje pokazuju vezu s obveznikom OIB-a kojemu je dodijeljen te od jedne znamenke koja je kontrolni broj. Dakle, određivanje OIB-a podrazumijeva određivanje niza slučajno odabranih brojeva od 10 znamenaka te određivanje jedne znamenke koja je kontrolni broj po međunarodnoj normi ISO 7064 "Modul 11,10". Dodjeljivanje OIB-a pripisivanje je određenoga OIB-a točno identificiranom obvezniku broja iz članka 5. točke 1. Zakona o OIB-u. OIB je jedinstven (nije moguće više puta odrediti i dodijeliti isti broj), nekazujući (ne sadrži podatke koji bi ga doveli u vezu s osobom kojoj je dodijeljen), nepromjenjiv (osoba zadržava svoj OIB za vrijeme cijelog "životnog ciklusa"), neponovljiv (jednom određen OIB nije moguće ponovno dodijeliti drugoj osobi).