Izvješće o provedenom savjetovanju - PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 palamida PRIJEDLOG PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU MINISTARSTVA DRŽAVNE IMOVINE Odrediti razuman vremenski rok do kada se taj dio imovine treba privest svrsi. Državna imovina se ne prodaje, već se može dati u dugoročan najam. Ako se imovina ne privede svrsi u nekom roku (dvije godine) gubi se najam bez prava nadoknade štete. Djelatnici za cijelo vrijeme najma imaju pravo na punu plaću i sve benefite dok najam traje izuzev ako se primanja i benefiti ne povećaju u korist djelatnika. Primljeno na znanje Najam i zakup već su i u postojećoj zakonskoj regulativi navedeni kao opcije raspolaganja državnom imovinom, a o samom obliku raspolaganja (najam, zakup, prodaja ili drugo) odlučuje se u svakom konkretnom slučaju, na temelju provedenih stručnih analiza. Drugi dio primjedbe (o plaći i benefitima djelatnika) nije jasan.