Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o vrsti i načinu dostave podataka državama članicama Europske unije u svrhu istraživanja prometnih prekršaja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zoran Sambol PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O VRSTI I NAČINU DOSTAVE PODATAKA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE, U SVRHU ISTRAŽIVANJA PROMETNIH PREKRŠAJA, Članak 2. Molim, definirati razinu pristupa (vjerodajnice) podacima u sustavu RESPER za svakoga pojedinačnog policijskog službenika kako ne bi bilo moguće da baš svaki prometnik svjesno/nesvjesno narušavati zakonske odredbe o "zaštiti osobnih podataka". Osigurajte "nepropusnost" sustava za moguće zlouporabe. Nije prihvaćen Svi službenici Ministarstva unutarnjih poslova koji rade na poslovima nadzora cestovnog prometa neće imati pristup aplikaciji RESPER već će se u ustrojstvenim jedinicama Ministarstva unutarnjih poslova (policijske uprave/postaje) odrediti pojedini policijski službenici po liniji prometa kojima će biti dana ovlast pristupa navedenoj aplikaciji. Odredbama Direktive (EU) 2018/645 europskog parlamenta i vijeća od 18. travnja 2018. o izmjeni Direktive 2003/59/Ez o početnim kvalifikacijama i periodičnom osposobljavanju vozača određenih cestovnih vozila za prijevoz robe ili putnika i Direktive 2006/126/EZ o vozačkim dozvolama omogućeno je korištenje aplikacije RESPER i u svrhu nadzora vozača a ne samo u svrhu izdavanja, zamjene i nadomještanja vozačkih dozvola. Zbog zaštite osobnih podataka ovo Ministarstvo kontinuirano provodi edukacije djelatnika koji imaju ovlasti korištenja aplikacije RESPER.