Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za uređaje kojima se mjeri udio etilnog alkohola u izdahu ispitanika

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dräger Safety d.o.o. PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Poštovani, Mjeriteljski i tehnički zahtjevi predloženog pravilnika preuzeti su iz OIML R126:1998 (eng. Evidential breath analyzers) tako da predlažemo da se preuzmu i ostali zahtjevi odnosno da se navede da uređaji da bi zadovoljavali Pravilnik moraju biti certificirani sukladno OIML R126:1998 te imati važeće ispitivanje nezavisnog ovlaštenog tijela. U Europskoj regulativi za zakonsko mjeriteljstvo za ispitivanje alkohola u izdahu ispitanika isključivo se primjenjuje prethodno navedena smjernica. U suprotnome omogućuje sa da se uređaji, koji se koriste isključivo za preliminarno ispitivanje alkohola u izdahu ispitanika (eng. "screening or preliminary tests") sukladno HRN EN 15964, koriste u zakonskom mjeriteljstvu za što nisu odobreni te kao takvi ne mogu imati tipno odobrenje. Nije prihvaćen Etilometri za koje je izdano rješenje o odobrenju tipa mjerila ovjeravaju se u skladu sa Zakonom o mjeriteljstvu i provedbenim propisima donesenim na temelju toga Zakona. Postupak ispitivanja tipa mjerila za etilometre provodi se u skladu s propisom o načinu na koji se provodi ispitivanje tipa mjerila. Podrazumijeva se da je tipno odobrenje u skladu sa smjernicom OIML R126.