Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Prijedloga kurikuluma nastavnog predmeta Španjolski jezik

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Renata Mađarić PRIJEDLOG KURIKULUMA NASTAVNOG PREDMETA ŠPANJOLSKI JEZIK Poštovani, u uvodu se navodi: " Poučava se u svim razredima i vrstama odgoja i obrazovanja kao redovni, izborni ili fakultativni predmet. Broj nastavnih sati ovisi o razredima i vrsti programa." Budući da na popisu škola nisu srednje strukovne škole u kojima se trenutno španjolski poučava kao treći strani jezik (npr. u programu hotelijersko-turistički tehničar) znači li to da španjolski u strukovnim školama nema status općeobrazovnog već strukovnog predmeta te hoće li za njega biti donesen poseban kurikulum? U svakom slučaju, pohvaljujem trud uložen u inoviranje kurikuluma što bi svakako trebalo pridonijeti promociji poučavanja i učenja jednog tako značajnog svjetskog jezika. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na komentaru. Vezano uz Vaše pitanje koje se odnosi na srednje strukovne škole, ljubazno Vas molimo da pratite mrežne stranice Ministarstva znanosti i obrazovanja.
2 Filka Babic PRIJEDLOG KURIKULUMA NASTAVNOG PREDMETA ŠPANJOLSKI JEZIK Pri uvođenju novih predmeta, pogotovo ako se radi o izbornim predmetima stranih jezika, najvažnija je jasno osmišljena politika učenja stranog jezika. Izuzetno važnim smatram dobro donešenu odluku o početku učenja jezika, je li redovni ili izborni predmet te najvažnije, je li osiguran kontinuitet njegovog učenja, kako se ne bi dogodilo da s završetkom osnovnoškolskog obrazovanja i upisa u srednjoškolsko, učenik ne bude spriječen s daljnjim učenjem zbog toga što u školi koju upisuje nije isti organiziran. Primljeno na znanje Poštovana, zahvaljujemo Vam na komentaru. Isti je primljen na znanje.