Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog plana zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Mladen OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TRŽIŠNOG NATJECANJA Tržišno natjecanje je pomalo sumnjivo kod nas.Počev od banaka i dodjela kredita gdje se prednost daje euru kao neslužbenoj valuti najčešće 0,5-1% na kredite povoljnije/niže nego za kunske,iako je kuna domaća moneta za koju sam i ja eto bio na prvoj crti bojišnice. Ne dozvoljava se tvrtkama Ruske Federacije poslovanje pod uvjetima koja imaju neke druge strane tvrtke,iako tržišno natjecanje ,pa i prolazak ruskog plinovoda kroz RH, može po meni samo donijeti dobrobit. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Hrvatska narodna banka nadležna je za nadzor nad primjenom odredbi Zakona o kreditnim institucijama, a koji u bitnome propisuje poslovanje banaka kao kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj i pitanje odobravanja kredita kao bankovne usluge. Propisi o zaštiti tržišnog natjecanja u Republici Hrvatskoj, koji su usklađeni s propisima o tržišnom natjecanju Europske unije, ne sadrže diskriminatorne odredbe prema poduzetnicima s obzirom na njihov poslovni nastan. Prema saznanjima Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, niz poduzetnika posluje na tržištu Republike Hrvatske u kojima su neposredno i/ili posredno osnivači (članovi društva) poduzetnici iz Ruske Federacije. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja nije do sada zaprimila primjedbe u smislu zapreka za pristup tržištu.
2 HGK OBRAZAC PRIJEDLOGA PLANA ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI, OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE ZA ZAKON O GEOLOŠKOM ISTRAŽIVANJU Zajednica djelatnosti geoloških istraživanja i usluga u rudarstvu HGK (dalje: Zajednica) podržava donošenje Zakona o geološkom istraživanju te smatra da će to imati pozitivne učinke na tvrtke koje se bave geološkim istraživanjima. Međutim, Zajednica predlaže dopuniti pojedine točke Obrasca prethodne procjene, kako slijedi: u Općim informacijama, u točki 1.2. predlaže se dopuniti naziv akta tako da glasi: Zakon o geološkom istraživanju i geološkoj dokumentaciji. U Analizi postojećeg stanja, točku 2.2. predlaže se dopuniti rečenicom „Odredit će se mjesto arhiviranja, učestalost ažuriranja te dostupnost geološke dokumentacije.“ Također, u točki 2.3., nakon rečenice “Unatoč velikom potencijalu...", predlaže se dodati rečenicu: „Potrebno je vrjednovati geološke spoznaje proizašle iz aktivnosti privatnih geologa te odrediti njihovu ulogu u potrebama znanosti i gospodarskog razvoja.“ U Utvrđivanju ishoda, točku 3.2. predlažemo dopuniti rečenicom „Pojednostavnit će se postupak prikupljanja geoloških podataka i informacija.“ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen. Naime, komentar vezan uz dopunu naziva akta ne prihvaća se jer je započeta procedura donošenja zakona pod nazivom Zakon o geološkom istraživanju. Zakon će sadržavati geološko istraživanje, te slijedom provedenog geološkog istraživanja, izradu dokumentacije, obradu i pohranu podataka. Primjedba vezana uz dopunu Analize postojećeg stanja, točke 2.2. prihvaća se. Nadalje, komentar vezan uz dopunu točke 2.3., ne prihvaća se jer će se donošenjem predmetnog Zakona jasno propisati uloga i vrste radova koje će moći obavljati ovlašteni geolozi, a sam pojam privatni geolozi nije najjasniji. Primjedba vezana za dopunu točke 3.2. ne prihvaća se jer će se tek donošenjem predmetnog Zakona odrediti prikupljanje geoloških podataka i informacija, tako da se ne može nešto pojednostaviti što danas nije zakonski uređeno.